Etiketter

, , , , , , , , ,

Bliss-symboler

Stumhet (mutism) innebär en psykiskt eller fysiskt framkallad oförmåga att tala. Mutism kan orsakas av psykologiska, psykiatriska eller neurologiska sjukdomstillstånd. Ordet mutism härstammar från det latinska ordet mutus, som betyder tyst.

STUMHET EFTER STROKE

Efter en hjärnblödning var min väninna inte kontaktbar under flera månader, hon vaknade upp men kunde inte tala. Så småningom kunde hon nicka för jakande svar samt peka. Jag försökte då sätta mig in i min väninnas situation och tänka ut vad hon i första hand ville meddela. Jag rutade därför in en pappskiva där jag listade ett antal primära önskningar som t.ex. att vara törstig, vill sova m.m. Eftersom jag inte visste om hon fortfarande kunde läsa klistrade jag både in bilder på ett glas vatten, en säng etc. och skrev text såsom: Jag är törstig. Jag vill gå och lägga mig etc. Listan kompletterades av min väninnas man med: Jag behöver gå på toaletten.

Det visade sig att min väninna kunde läsa, så bilderna var onödiga för hennes del. Numera kan hon även tala helt begripligt om än tystare än hon talade tidigare. Vanligt efter en stroke är talproblem, som i många fall kan bli bättre med träning. Om man inte kan tala alls finns alternativ kommunikation som t.ex. TECKENSPRÅK, BLISS-SYMBOLER och PICTOGRAM.
………………………………………………………………………………………

TECKENSPRÅK har sedan 1981 erkänts som dövas officiella språk i Sverige och har samma status som ett minoritetsspråk, det är inte internationellt. Förutom för personer som har nedsatt eller ingen hörsel används språket också vid talsvårigheter eller vid vissa funktionsnedsättningar.

På Twitter har jag hittat en sajt som lär ut ett teckenspråksord varje dag. Det är en  twitterbot som slumpvis väljer ut tecken från Svenskt teckenspråkslexikon. Det är en bra idé, men många ord t.ex. ordet för ”internetanslutning” tecknas alldeles för fort för att en okunnig ska kunna hänga med.
Se: @allatecken

Litteratur – teckenspråk:
Teckenkommunikation Grundordbok, 2013, Barbro Magnusson, ISBN 9789163734571.
Boken säljs konstigt nog varken på Adlibris eller Bokus, men går att beställa direkt av författaren. Se: http://www.bam-sprakteknik.se/produkter.htm
Teckenkommunikation GRUNDORDBOK finns även som Smartphone-App både på Google Play och App Store!
………………………………………
Teckenparlör Den enkla vägen till teckenkommunikation 460 vanliga ord med bilder, 2008, Mona Andersson, HÄFTAD, ISBN 9789163341441
” Denna teckenparlör är i första hand avsedd för alla som vill lära sej att kommunicera med tecken bland släkt, vänner och arbetskamrater.”
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………

Svenskt Teckenspråkslexikon från avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet finns på webben.

På en intuition kom jag under 1960-talet i kontakt med en stum pojke med nedsatt handfunktion som ritade bokstav för bokstav med ett finger mot sitt knä. Det fungerade men det tog väldigt lång tid. – Ett bättre alternativ för personer med begränsad rörlighet med mutism är Blissystemet och Pictogram.
……………………………………………………………………………………...
.

BLISS-SPRÅKET har funnits i Sverige sedan 1970-talet, idag finns det ca 4 500 blissord. Språket har en egen grammatik. (Charles Bliss bodde i Kina och uppfann bliss-språket . Det är ett internationellt bildspråk med symboler istället för ord och bokstäver, se bilden ovan. Det var tänkt att underlätta för människor att tala och skriva med varandra även om de talade olika språk, men används nu mest till personer med funktionsnedsättning.)
………………………………………………………………………………………
.
.
Pictogram.free.ochtenditueel_douche_engels517x372
                                         Pictogram

PICTOGRAM är ett annat symbolpråk. Systemet innehåller idag ca 1 600 pictobilder. Varje pictobild står för ett ord eller ett begrepp som till exempel ”flicka” eller ”ledsen”. Pictogram är mindre abstrakt jämfört med Bliss-språket och saknar grammatik och är därför speciellt lämpligt för personer med utvecklingsstörning. Pictogram kommer ursprungligen från Kanada och Pictogram-symbolspråket används också på vanliga skyltar på t.ex. flygplatser, järnvägsstationer, dam- respektive herrtoaletter och även på tvättsymboler och kemiska varningsfigurer. Detta är praktiskt eftersom de kan förstås av alla människor oavsett språk eller kultur.
.
pictograms.Free.-690873_1280
…………………………………………………………………………..
.

Läs gärna självbiografin Fjärilen i glaskupan av Jean-Dominique Baubys, vars franska originaltitel är Le scaphandre et le papillon, publicerad 1997, som beskriver en man som är förlamad från fot till hals. Han kan inte tala och hans enda kontakt med omvärlden är genom blinkningar med det ena ögat. Genom denna oerhört tålamodsprövande metod skriver han med tolkningshjälp en hel bok. Drygt en vecka efter att boken givits ut avlider Baubys i lunginflammation. En mycket intressant och tankeväckande bok.

Den finns också som film med samma namn från 2007 (fransk/amerikansk), en i mitt tycke mycket bra film som Oscarsnominerades i flera kategorier.
………………………………………

Afasi är inte detsamma som stumhet utan betecknar olika grad av att förstå språk, kunna tala, läsa och/eller skriva. Stroke är den vanligaste orsaken till afasi.
Afasi Förbundet i Sverige
Se filmen från Göteborgs universitet: ”Livet med afasi – En film om hur man kan kommunicera vid afasi.
………………………………………

Bliss on line Om Bliss symbolspråk (på norska)
………………………………………

Alternativ kommunikation”, en blogg om kommunikativa funktionshinder och verktyg för att undanröja hinder av Signe Rejdvik, som arbetar som logoped och hjälpmedelskonsulent.
………………………………………

Svenska handalfabetet
…………………………………………………………………………..
Inlägget uppdaterat 2017-05-18