Etiketter

, , , , ,

Demensbutiken. 350
Foto: Demensbutikens hemsida

Det är svårt att ge generella råd, såväl för personer med rörelsehinder som med demens eftersom funktionsnedsättningar kan vara så olika.

När det gäller personer med rörelsehinder vänder jag mig framför allt till de som är halvsides förlamade d.v.s. de som är rullstolsanvändare och endast kan använda ena armen. De svårigheter en person med rörelsehinder kommer i kontakt med kan i många fall vara omöjligt att förutse. Ett exempel; jag har nu tränat och kan spola, trä och sy på mekanisk symaskin med en hand, men jag kan inte få upp locket till min Laptop utan att använda bägge händerna!

För personer med funktionsnedsättning finns olika former av dagverksamheter. Dessa har som jag ser det två syften. I första hand för att personen med funktionsnedsättning ska få en trevlig, stimulerande mening med livet och i andra hand fungera som avlastning för anhöriga. Men det är ytterst olyckligt när endast det senare kravet uppfylls och verksamheten endast fungerar som förvaringsplats. Dagverksamheter finns över hela Sverige dock inte på mindre orter. Sök på Google. Bor man i en större stad kan det finnas många olika verksamheter, är man inte nöjd med den ena så prova en annan.

I vanliga kurser genom olika studieförbund finns det personer med funktionsnedsättningar som deltar i, eventuellt med Färdtjänsttransport. All verksamhet inom ABF ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning år 2016.
Genom Studieförbunden kan man också komma med egna förslag till kurser och studiecirklar, t.ex. om flera personer på ett servicehus/äldreboende vill starta en kurs i akvarellmålning. Jag tror dessutom att antalet personer som måste delta för att en kurs skall bli av (i vanliga fall 8-12 personer) är färre för personer med funktionsnedsättning. Kolla med t.ex. ABF.

Folkhögskolorna har ett flertal kurser för personer med funktionsnedsättningar både som helårsstudier och sommarkurser. Folkhögskolor finns över hela Sverige, de flesta som går på skolorna bor på skolan med helinackordering.

Katalog kan beställas på tel.nr 08-796 00 50, E-post: info@folkhogskola.nu 
Sökväg för att komma till olika kurser om funktionsnedsättning:
https://www.folkhogskola.nu/sok-kurser/
1. Klicka på: Avancerat filter
2. Klicka på: Funktionsnedsättning
3. Välj vilken funktionsnedsättning det gäller

I 2013 års sommarkurskatalog i varierande ämnen hittade jag t.ex:

3 kurser för personer med Afasi
7 kurser för personer med förvärvad hjärnskada
1 kurs för personer med hörselnedsatta invandrare
5 kurser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
2 kurser för personer med psykisk funktionsnedsättning
22 kurser för personer med rörelsehinder
1 kurs för personer med synnedsättning
2 kurser för personer med flerfunktionshindrade
26 kurser för personer med utvecklingsstörning
5 kurser för övriga funktionsnedsättningar

En del av dessa kurser vänder sig mot vuxna och en del mot ungdomar.

Eftersom det här inlägget handlar om aktiviteter och inte om utbildning nämner jag bara i förbifarten att Särvux och likaså Folkuniversitetet har utbildningar för personer med olika former av funktionsnedsättning.

Här nedan följer några aktiviteter som jag tror många kan ha glädje av både när det gäller fysiska och psykiska funktionsnedsättningar:

Museibesök på nätet. Har man långt till museer finns numera tillgång till mängder av museer på internet t.ex. Nationalmuseum i Stockholm, Malmö konstmuseum, Uffizierna, Slottet i Versailles. Finns tillgång till dator/ surfplatta med internetuppkoppling kan man därigenom se fantastisk konst på Google art.
För att komma in på Google art måste man ha webbläsaren Google Chrome installerad på datorn (det kostar inget).

Är man intresserad av Stockholms historia är Stockholmskällan till stor glädje för många. Där kan man t.ex. jämföra kartor från 1600-talet fram till idag, se hur de äldsta fotografierna av Stockholm ser ut, se hur reklamfilmer såg ut på 1920-talet, se hur Slottet Tre Kronor såg ut innan det brann och mycket annat. Det finns tusentals originalkällor som berättar om Stockholm fr.o.m. medeltiden till idag med kartor, fotografier, brev, rättshandlingar, föremål, musik, film, bildkonst, litteratur och ritningar. Och det bästa av allt, allt finns tillgängligt direkt på webben!

Med SVT:s ”Öppet arkiv” kan man ha mycket roligt med nostalgiska återblickar.  Program finns för alla smakriktningar.  
 

Om man nöjer dig med en liten bild kan man se programmen i en dator.
Vill man se den på TV måste man antingen kunna koppla ihop dator med TV eller ha en ”Smart-TV”.

”Det “nya” Öppet arkiv, som lanserades den 16 april 2013, innehåller hela program- och programserier, men också som tidigare en del klipp. Vår förhoppning är att du både ska kunna återuppleva gamla minnen och frossa i nostalgi, men också finna spännande, underhållande och intressanta program som du inte tidigare sett.” (Tyvärr får programmen bara visas i Sverige).

Det finns en mängd program och fler blir det allteftersom, därför har jag bara exempel med här i bloggen. Öppet arkiv kategorier och titlar. 

Barnprogram (189 st)
t.ex. Den vita stenen (13 st)
Fem myror är fler än fyra elefanter (28 st)
Från A – Ö (26 st)
Lilla Anna och Långa Farbrorn (20 st)
Deckare: Roland Hassel (10 st)
Dokumentärer: (20 st)
Martina – mot alla odds, Tom Alandhs fjärde dokumentär om Martina.
Staden i mitt hjärta, där frilansfilmaren Anders Wahlgren berättar i denna dokumentär hur hans barndoms Stockholm har förändrats.
Humor (29 st)
Mosebacke monarki (8 st)
Mat: (288 st)
Mat med Tina Nordström (33 st)
Solens mat (9 st)
Musik: (193 st)
Allsång på Skansen (6 st)
Louis Armstrong ger konsert på Cirkus i Stockholm 1962
Berndt Egerbladh (8 st)
Programm som är inspelade på 60- och 70-talet med Patti Smith Group, Elton John, Janis Joplin, The Who och Roxy Music.
Natur: (20 st)
Serier: (167 st)
Aspiranterna (8 st)
Dubbelstötarna (6 st)
Kvarteret Skatan (6 st)
Rederiet (129 st)
Skärgårdsdoktorn (19 st)
Sport: (19 st) 

Stiftelsen Funka har förslag på spel för olika sorts funktionsnedsättningar (även när det gäller hörsel och syn) http://www.funkaportalen.se/om-funkaportalen/webbplats-sok/?q=spel

Handboken”Mer än bara lite kulmed tips och råd om fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättningar, som är framtagna av Barnombudsmannen och Handikappförbundens samarbetsorgan HSO, är gratis och kan laddas ner eller beställas på tel. 08-546 404 00 eller på hso@hso.se

………………………………………………………….

Ytterligare aktiviteter och tips för personer med rörelsehinder:
Klicka på den röda texten här under så kommer du direkt dit.

Bad för dig med funktionsnedsättning

Bakning, matlagning och gymnastik
Med bl.a. träningsprogram med musik, sittgympa och gymnastik för seniorer.

Diverse aktiviteter för personer med rörelsehinder
Böcker, tidningar, Tv, radio, musik, dator, surfplatta, Skype, dataspel, Photoshops Elements, Google map, mail/brevvänner, släktforskning, fotoram, språkkurser, spel, korsord, och puzzle.

Sommarvistelse för personer med funktionsnedsättning
………………………………………………………….

Ytterligare aktiviteter och tips för personer med demens:
Klicka på den röda texten här under så kommer du direkt dit.

Aktiviteter för personer med demens – musik, med förslag på vilken typ av musik som är lämplig och var man kan skaffa den.

Bakning, matlagning och gymnastik, med tips bl.a. på barnkokbok med lättlagad mat som kan vara lämplig för personer med demens och förslag på träningsprogram med musik med bl.a. sittgympa.

Diverse aktiviteter, med förslag på utflykter, museibesök, gosedjur, demensdockor och terapihundar.

Exempel på bra demensvårdsprogram, med tips på aktiviteter.

Samtal, telefon, Tv, radio, dator, surfplatta, fotoram, DVD, korsord och böcker, förslag på hur man med dessa hjälpmedel kan kommunicera och stimulera personer med demens.

Spel, kortlekar och pussel för personer med demens, med förslag på hur du själv kan tillverka enkla spel och vilka kortspel som kan vara lämpliga.

Textila och konstnärliga, aktiviteter för personer med demens, med bl.a. förslag på stickning som är lätt att klara av och räcker länge.

Tips för personer med demens, gällande bl.a. telefoner, minneslappar, medicindoseringsdosa som skickar sms till anhöriga när medicin glömts att ta, God man m.m.

Trygghetstips i hemmet, med förslag på hur du kan ha kontakt eller ”övervaka” person med demens som befinner sig på annan plats än du själv (t.ex. när du är och handlar).

Träffa personer med demens, om du skall besöka någon med demens finns här förslag på vad ni kan prata om och enkla aktiviteter samt hur man kan förbereda ett besök så att det känns positivt och meningsfullt för bägge parter.

……………………………………………………………..