Etiketter

, , , , ,

Länkarna uppdaterade 2020-01-28                Pegasus parcykel från Trident

Det är svårt att ge generella råd, såväl för personer med rörelsenedsättning som med demenssjukdom eftersom funktionsnedsättningar kan vara så olika. I slutet av detta inlägg finns länkar till fler aktiviteter.

INNEHÅLL
1. LITE OM DAGVERKSAMHETER
2. FOLKHÖGSKOLEKURSER
3. MUSEIBESÖK PÅ NÄTET
4. ÖPPET ARKIV, m.m.
5. LÄNKAR TILL DIVERSE AKTIVITETER
.

1. LITE OM DAGVERKSAMHETER

För personer med funktionsnedsättning finns olika former av dagverksamheter. Dessa har som jag ser det två syften. I första hand för att personen med funktionsnedsättning ska få en trevlig, stimulerande mening med livet och i andra hand fungera som avlastning för anhöriga. Men det är ytterst olyckligt när endast det senare kravet uppfylls och verksamheten endast fungerar som förvaringsplats. Dagverksamheter finns över hela Sverige dock inte på mindre orter. Sök på Google. Bor man i en större stad kan det finnas många olika verksamheter, är man inte nöjd med den ena så prova en annan.

I vanliga kurser genom olika studieförbund finns det personer med funktionsnedsättningar som deltar i, eventuellt med Färdtjänsttransport. All verksamhet inom ABF skall nu vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Genom Studieförbunden kan man också komma med egna förslag till kurser och studiecirklar, t.ex. om flera personer på ett servicehus/äldreboende vill starta en kurs i akvarellmålning. Jag tror dessutom att antalet personer som måste delta för att en kurs skall bli av (i vanliga fall 8-12 personer) är färre för personer med funktionsnedsättning.
…………………………………………………………………………….

2. FOLKHÖGSKOLEKURSER

Folkhögskolorna har ett flertal kurser för personer med olika funktionsvariationer både som helårsstudier och sommarkurser. Folkhögskolor finns över hela Sverige, de flesta som går på skolorna bor på skolan med helinackordering.

Katalog kan beställas på tel.nr 08-796 00 50, E-post: info@folkhogskola.nu 
Sökväg för att komma till olika kurser om funktionsnedsättning:
https://www.folkhogskola.nu/sok-kurser/
1. Klicka på: Kurstyp – Välj
2. Klicka på: Avancerat filter – Välj: Funktionsnedsättning
3. Klicka på: Vilken funktionsnedsättning det gäller 

I 2020 års sommarkurskatalog gällande olika kurser för barn och vuxna med funktionsvariation:
11 träffar Afasi
10 träffar Dyskalkyli
9 träffar Dyslexi, Läs och skriv
0 träff Dövblind
11 träffar Förvärvad hjärnskada
9 träffar Hörselnedsättning, döv
11 träffar Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
10 träffar Psykisk funktionsnedsättning
28 träffar Utvecklingsstörning
10 träffar Rörelsehinder
9 träffar Synnedsättning, blind
12 träffar Övriga funktionsnedsättningar 

Eftersom det här inlägget handlar om aktiviteter och inte om utbildning nämner jag bara i förbifarten att Särvux och Folkuniversitetet (sökord: funktionsnedsättning) som har utbildningar för personer med olika former av funktionsnedsättning.
…………………………………………………………………………….
.

3. MUSEIBESÖK PÅ NÄTET

Här nedan följer några aktiviteter som jag tror många kan ha glädje av både när det gäller fysiska och psykiska funktionsnedsättningar:

Museibesök på nätet. Har man långt till museer finns numera tillgång till mängder av museer på internet t.ex. Nationalmuseum i Stockholm, Malmö konstmuseum, Uffizierna, Slottet i Versailles. Finns tillgång till dator/ surfplatta med internetuppkoppling kan man därigenom se fantastisk konst på Google art.
För att komma in på Google art måste man ha webbläsaren Google Chrome installerad på datorn (det kostar inget).

Är man intresserad av Stockholms historia är Stockholmskällan till stor glädje för många. Där kan man t.ex. jämföra kartor från 1600-talet fram till idag, se hur de äldsta fotografierna av Stockholm ser ut, se hur reklamfilmer såg ut på 1920-talet, se hur Slottet Tre Kronor såg ut innan det brann och mycket annat. Det finns tusentals originalkällor som berättar om Stockholm fr.o.m. medeltiden till idag med kartor, fotografier, brev, rättshandlingar, föremål, musik, film, bildkonst, litteratur och ritningar. Och det bästa av allt, allt finns tillgängligt direkt på webben!
…………………………………………………………………………….

4. ÖPPET ARKIV, m.m.

Med SVT:s ”Öppet arkiv” kan man ha mycket roligt med nostalgiska återblickar.  Program finns för alla smakriktningar.   

Om man nöjer dig med en liten bild kan man se programmen i en dator.
Vill man se den på TV måste man antingen kunna koppla ihop dator med TV eller ha en ”Smart-TV”.

”Det “nya” Öppet arkiv, som lanserades den 16 april 2013, innehåller hela program- och programserier, men också som tidigare en del klipp. Vår förhoppning är att du både ska kunna återuppleva gamla minnen och frossa i nostalgi, men också finna spännande, underhållande och intressanta program som du inte tidigare sett.” (Tyvärr får programmen bara visas i Sverige).

Det finns en mängd program och fler blir det allteftersom, därför har jag bara exempel med här i bloggen. Öppet arkiv kategorier och titlar. 

Barnprogram (69 st) t.ex. Bamse, Den vita stenenFem myror är fler än fyra elefanter, Från A – ÖLilla Anna och Långa Farbrorn
Deckare (2 st)
Thriller (34)
Dokumentärer (59 st)
Humor  (104 st)
Mat (771 st)
Musik (357 st) t.ex. Allsång på Skansen, Carola, Marie Fredriksson.
Program som är inspelade på 60- och 70-talet med Patti Smith Group, Elton John, Janis Joplin m.fl.
Natur (64 st)
Serier: (434 st) t.ex. Hasse och Tage, Killinggänget, Kvarteret Skatan, Monica Zetterlund, Mosebacke monarki, Povel Ramel, Skärgårdsdoktorn
Sport: (19 st) 

Handboken ”Mer än bara lite kulmed tips och råd om fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättningar, som är framtagna av Barnombudsmannen och Handikappförbundens samarbetsorgan HSO, är gratis och kan läsas på http://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2017/11/meranbaralitekul2007.pdf
…………………………………………………………………………….
.

5. LÄNKAR TILL DIVERSE AKTIVITETER

Akvarellmålning utan kunskaper
……………………………….
Diverse aktiviteter för personer med rörelsenedsättning
Böcker, tidningar, Tv, radio, musik, dator, surfplatta, Skype, dataspel, Photoshops Elements, Google map, mail/brevvänner, släktforskning, fotoram, språkkurser, spel, korsord, och puzzle.
……………………………….
Hjälpmedel för att skriva, rita och måla
……………………………….
Kalligrafi & skönskrift för nybörjare. Del 1.
……………………………….
Kalligrafi & skönskrift för nybörjare. Del 2.
……………………………….
Modellbyggsatser
……………………………….
Målarböcker
……………………………….
PARASPORT (idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning) 
……………………………….
Rullstolspromenader
……………………………….
Sittgympa och lättare gympa
……………………………….
Sommarvistelse för personer med funktionsnedsättning
……………………………….
Textila och konstnärliga aktiviteter för personer med rörelsehinder
……………………………….
Utflykter, bio, teatrar, nöjesfält och museer vid rörelsehinder
……………………………….
Växtodling (från rullstol & självbevattning)
……………………………………………………………………………………….
.
AKTIVITETER OCH TIPS SPECIELLT FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM

Aktiviteter för personer med demens – musik
……………………………….
Bakning och matlagning
……………………………….
Exempel på bra demensvårdsprogram, med tips på aktiviteter.
……………………………….
Gosedjur, empatidockor och andra trevligheter för personer med demenssjukdom
……………………………….
Musikspelare, musikmöbler, spelande dockor, nallar & sångböcker m.m. för personer med demenssjukdom
……………………………….
Samtal, telefon, Tv, radio, dator, surfplatta, fotoram, DVD, korsord och böcker, förslag på hur man med dessa hjälpmedel kan kommunicera och stimulera personer med demens.
……………………………….
Spel, kortlekar och pussel för personer med demens, med förslag på hur du själv kan tillverka enkla spel och vilka kortspel som kan vara lämpliga.
……………………………….
Textila och konstnärliga, aktiviteter för personer med demens, med bl.a. förslag på mycket enkla stickningar som är lätta att klara av.
……………………………….
Träffa personer med demenssjukdom, om du skall besöka någon med demens finns här förslag på vad ni kan prata om och enkla aktiviteter samt hur man kan förbereda ett besök så att det känns positivt och meningsfullt för bägge parter.

……………………………………………………………………………………….