Etiketter

Länkar till bloggar och hemsidor som gäller sömnad och textil är flyttat till min Textil och-tips-blogg. Klicka här

……………………………………………………………….
.

ANHÖRIG, STÖD och VAL AV BOENDE

AHR Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Anhörigas riksförbund har tidningen Vi anhöriga.

Alternativ kommunikation”, en blogg om kommunikativa funktionshinder och verktyg för att undanröja hinder skriven av Signe Rejdvik som arbetar som logoped och hjälpmedelskonsulent.

Anhörighjälpen Vi finns för dig som är anhörig till någon äldre. Anhörighjälpens hemsida är för tillfället stängd, men du är välkommen att besöka deras sida på Facebook eller kontakta dem via mail.

En bra plats Anhörigstöd på nätet.
Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation. Genom En bra plats öppnas en ny möjlighet för dig som anhörig att få tillgång till detta, på villkor som passar dig.

Funkaportalen har information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder.

NKA Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.
NKA har en länk, där man kan ställa frågor t.ex. om Anhöriga till äldre, Flerfunktionsnedsättning, Barn som anhöriga, Psykisk ohälsa m.m.

Seniorval.se För att få ett stöd som passar dig är det bra att vara förberedd inför mötet med biståndshandläggaren. Vad du ska tänka på, vilka frågor som är relevanta att ställa och fler tips hittar du här.
1. Checklista – äldreboende
2. Guide – välj ett boende som passar dig
3. Checklista – Köpa hushållsnära tjänster

Silviasyster Lena har en mycket innehållsrik hemsida gällande demens.
Där kan du bl.a. få reda på: Tips på bra äldreboenden, Hur man kan få ledsagning, Vem som tar hand om en persons husdjur vid sjukdom, Anhörigvårdarkort, Hur man vill ha det om man blir dement och inte kan berätta själv, Vikten av fullmakt och mycket mera.

Svenskt Demenscentrum har länkar till flera bloggar som handlar om hur det är att leva med personer som har demenssjukdom.

Svenskt Demenscentrum har länkar till flera bloggar som handlar om hur det är att leva med personer som har demenssjukdom.

Unganhörig.se Stöd för unga anhöriga till demenssjuka.

Vårdguiden 1177   kan man t.ex. få information om vem som kan få anhörigstöd och avlastning i hemmet, till exempel genom avlösning, korttidsvård eller växelvård.
Sökord: Anhörigstöd.
…………………..
Vart man kan vända sig om man mår mycket dåligt:

Om du mår dåligt och tänker att du inte orkar leva eller har tankar på att ta ditt liv, då ska du inte hålla det för dig själv utan prata med någon. Ring till exempel något av numren nedan. Du kan vara helt anonym. Även du som är anhörig kan ringa.

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner. Var inte rädd för att be om hjälp!

Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60 alla dagar klockan 13.00-22.00.

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101 alla dagar 06.00-24.00.

Bris – Barnens rätt i samhället för dig under 18 år på telefonnummer 116 111 eller chatt alla dagar 14.00-21.00.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80 alla dagar klockan 21.00-06.00.

Jourhavande präst nås via 112 alla dagar klockan 21.00-06.00.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

KÄLLA: SVT. https://se.laowl.com/mannen-ar-pavag-att-ta-sitt-liv-gar-ut-for-en-sista-cigarett-nar-han-ser-vem-som-lurar-i-buskarna?fbclid=IwAR1mOZ2Ck9jsErTx2LY–xFnh8eZaEgi2pgwdOgjTDBDNq3YZ3U6wwbKr34
……………………………………………………………….
.

FUNKTIONSVARIATIONER

Afasiförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som arbetar för att personer med afasi ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra. Talknuten är ansluten till Afasiförbundet i Sverige som arbetar för barn och ungdomar med språkstörning eller afasi och deras föräldrar.

Alzheimersföreningen i Sverige – ett stöd för drabbade och anhöriga

Demensförbundet är idag Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga. Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga.

Demensnätverket Demensförbundets nätverk för dig som är under 65 år och make/maka/sambo till en person med en demenssjukdom

DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) DHR är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst obunden, för ett samhälle utan rörelsehinder.

Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Förbundet Sveriges Dövblinda arbetar för rätt till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. På dess hemsida kan du läsa mer om olika hjärnskador. 

HRF Hörselskadades Riksförbund är Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Inkontinensbloggen är ett samarbete mellan Tena och Äldreomsorgsbloggen

Mitt funktionshinder mötesplatsen för oss med funktionshinder och våra vänner genom ett forum

NEUROförbundet Neurologiskt handikappades riksförbund Är en intresse-, service-och kamratorganisation som verkar på riks-, läns- och lokal nivå. De har också en  Community

Nätverket Nikola är ett nationellt nätverk som administreras av Hjälpmedelsinstitutet. Nätverket samlar information kring blåsproblematik.

Patientorganisationer Länkar till många patientorganisationer i Sverige vilka valt att samarbeta med Fass.se.

ProLiv är en patientförening för prostatacancerpatienter, de har ett flertal lokalföreningar i Sverige (Sök på Google)

Rehab Station Stockholm bedriver medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi.

Sinoba Föreningen för kunskap om urininkontinens eller blåsproblem.

Stiftelsen Spinalis  är en allmännyttig stiftelse, vars huvudmål är att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet.

Stroke – Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade.

Svenskt Demenscentrum  arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet.

Synskadades riksförbund

UTF (Uro Terapeutisk förening) är en nordisk förening, som vill ge information och undervisning för att normalisera, underlätta eller bota problem med blåsans och tarmens funktion
……………………………………………………………….
.

HJÄLPMEDEL

Myndigheten för delaktivhet (F.d. Hjälpmedelsinstitutet upphörde 30 april 2014 och delar övergick till denna verksamhet).

Spinalistips startad av stiftelsen Spinalis har en databas av och för personer med ryggmärgsskada, för anhöriga och rehabiliteringspersonal. Många av tipsen är användbara för personer med rörelsehinder i allmänhet. Över 1000 tips gällande t.ex. kläder, påklädning, förflyttning och massor annat.

Tipbase (från Föreningen för de Neurosedynskadade) har en mycket bra sökbar webbdatabas för hjälpmedel som även är användbar för andra former av rörelsenedsättningar. http://www.tipbase.org/web/hjalpmedel/
Dess huvudkategorier är: Påklädning och hygien, Äta och dricka, I bostaden, Ta hand om barn, Anpassade bilar/Transport, Lek/Fritid/Sport /Träning, Arbete och utbildning, Hälsa och Livsstil

Trollreda resurscenter har utvecklat dataprogram och filmer som kognitivt stöd.
Trollreda dagverksamhet säljer många enkla kognitiva hjälpmedel som almanackor, olika former av bildstöd som bildrecept, handlabilder, duschschema med mera.
……………………………………………………………….
.

FRITID REHABILITERING

Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län.

Habilitering & Hälsa Funktionshindersguide för Stockholms län

Riksfärdtjänsten  – gör resan möjlig. Riksfärdtjänsten Sverige AB är helt   specialiserat på resor för personer med funktionshinder. Resorna sker över hela landet med tåg, flyg och samordnad taxi.

Teletal   Det är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd  under telefonsamtal.

Turism för alla är ett begrepp som lanserades för cirka 20 år sedan i samband   med en Europeisk kampanj för att göra turismutbudet tillgängligt för alla,   även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar eller andra skäl   till högre tillgänglighetsbehov.

Resetips i rullstol https://www.facebook.com/groups/630445947027756 är en privat Facegbookgrupp med 3,9 tn medlemmar. ”Här kan vi sprida tips på fungerande resmål, hotell för oss i rullstol. Det kan gälla allt ifrån tips för långflygningar, hotell, sevärdheter och restauranger.”
……………………………………………………………….
.

                                            IDROTT

Alexander ÖhgrenAlex Öhgren svensk mästare i bordtennis för män i rullstol.
Diagnos: Arthrogryposis
Du kan läsa mer om honom på hans blogg.

Fotot taget från Hjultorgets hjälpmedelsmässa
2014-05-20 av Torbjörn S.
.
.

heleneripa_fotografpaulinaborgHelene Ripa elitidrottare, har en egen blogg
Är: Lårbensamputerad p.g.a. cancer (Osteosarkom) i höger knä.
Utövar: Längdskidor, MTB, racer, simning, styrketräning, orientering, kajak.
Uttagen till: Svenska Handikapplandslaget i längdskidor 2012.
Paralympics: Barcelona 1992 och Sochi 2014

Foto: Paulina Borg

Armbike handcyklar
International Paralympics Comittee
Paracykel från Svenska Cykelförbundet
Parasport Sverige
Rullstolsrugby Sverige
Skota hem Segling för personer med funktionsnedsättning
Totalskidskolan speciellt för dig med funktionshinder

……………………………………………………………….
.

 SÖKA STIPENDIER OCH FONDMEDEL

Se: Söka bidrag genom stiftelser & fondmedel

………………………………………………………………. .

Övrigt

Aremyr Gun, fil.mag. arbetsterapeut, författare samt föreläsare och verksam inom demensområdet har en hemsida med förslag på bl.a. litteratur, aktiviteter och hjälpmedel.

Alleato Trygghetslösningar i hemmet.

Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter vänder sig till personer med funktionsnedsättningar d.v.s. med rörelsehinder ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar som t.ex. tal, hörsel, syn eller minne. Bosse erbjuder hjälp till att finna lösningar på besvärliga situationer i samband med funktionsnedsättningen. Personen ska vara bosatt i Stockholms län. Om jag fattat rätt kan man dock maila förfrågan om man bor på annan plats i Sverige.

Bostadscenter.se Ett kunskapscenter som samlar kunskap och information om bostadsanpassning. Avsikten är att du ska få svar på dina frågor om bostadsanpassning och att det ska bli enklare för dig att hitta lösningar på olika problem i bostaden.
De har en film med exempel på hur det kan gå till när du behöver bostadsanpassning.

Doktorn.com har artiklar och även en frågespalt, som gäller sjukdomsrelaterade frågor i allmänhet, där man t.ex. kan söka på demens.

Famileliv.se har ett forum där man bl.a. kan ställa frågor och söka efter inlägg angående t.ex. inkontinens med t.ex. hur man löser praktiska problem.

Förskoleburken. Blogg av förskollärare och grundskollärare Maria Wedar. Bloggen har ett rikt material, som man kan tillverka själv för barn, angående färg, spel och mycket annat. Mycket av materialet kan även användas för att aktivera personer med demens.

Hjärnkraft Vi är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

IFokus är en sajt, en mötesplats för bl.a. personer med olika funktionsvariationer som t.ex. Autism, Biopolär sjukdom, Borderline, Fibromyalgi, Funktionshindrade, Hörselskadade, Mag- & Tarmsjukdomar, Neurologiska sjukdomar, PAH, Reumatism, Rörelsehinder, Skolios & Synskadade.

Livet rullar vidare är en blogg av Lars-Göran Waden som är rullstolsburen. Han utbildar politiker, handikapp-organisationer, företagare och många andra i tillgänglighet- och bemötandefrågor.

Lundkvist Marie Hav föreläsare & författare till: Med rullstol i grönsakshissen – om hopp och optimism i en tid av förlust och utsatthet. (biografi): ”Med humor och optimism berättar företagskvinnan som blev gravt funktionsnedsatt om sitt möte med samhället och vården.”
Marie har hemsidan Hopptimisten med bl.a. tips & trix. Hon har även startat en stiftelse som skall hjälpa funktionshindrade att få de hjälpmedel som systemet inte räcker till för.
Runt om i landet föreläser hon för kommuner, företag och föreningar. Själv tar hon inte emot någon ersättning utan ber istället att pengar doneras till stiftelsen. Klicka här 

MATLUST bloggen om mat och måltider för äldre människor

Mentex terapimaterial startades av tre kvinnor som arbetat 20 år i äldreomsorgen. Webbutik med terapimaterial för både äldrevård och privatpersoner. Mycket material och spel för personer med demens.

New Mobility, tidning skriven för och av rullstolsburna som vill leva ett aktivt och hälsosamt liv. Tidningen grundadades 1989 av Sam Maddox, den finns;
som E-tidning:  http://www.newmobility.com/
som Blog: http://www.newmobility.com/category/blogs/
Facebook: https://www.facebook.com/newmobility

Netdoktor.se har fråga Doktorn-spalt och Forum som gäller sjukdomsrelaterade frågor i allmänhet bl.a.  inkontinens, demens etc.

RTP – Personskadeförbundet ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående

Tunstall – ett världsledande företag inom trygghetslösningar.
Tunstallbloggen Bloggen för dig som vill förenkla och förbättra vården av äldre och människor med funktionsnedsättningar.

Vardagstips för oss i rullstol. https://www.facebook.com/groups/1431700047121573/about 
är en privat Facebookgrupp med 3,0 tn medlemmar. ”Här kan du tipsa andra om hur du löst saker för att få vardagen, träning eller resor att fungera. Om du har ett problem kan du även ställa en fråga och höra om någon annan funnit en lösning. – Du får tipsa om ställen som säljer smarta ting, men du får inte själv sälja något.”

På 1177 Stockholms läns landsting kan man söka råd om vård t.ex inkontinens, demens hjärnskada etc.

Äldrenytt (fd äldreomsorgsbloggen) för personal, äldre och anhöriga.
Uppdaterad 2016- 07-20
……………………………………………………………..