Etiketter

eh_1885_det_nya_eh_vid_norrbacka_-_kopia.preview

Eugeniahemmet i Stockholm Teckning av O Keen 1885 

Något  om språkbruk och förändring av språket. När jag startade min första blogg 2012 för personer med funktionsnedsättning tyckte jag att namnet ”handikapptips” var ett bra och fyndigt namn och att alla skulle förstå vem jag vände mig till.

Jag diskuterade först namnet med mina vänner (alla då i 70-årsåldern) som tyckte att namnet var bra med förbehållet att jag kanske skulle få med några förhoppningsfulla golfare. Eftersom ”Var femte person –  1,3 miljoner personer – vårdar, hjälper eller stöder en närstående ” i Sverige (Veteranen Nr 3 2013) tänkte jag att om det skulle hamna en eller annan golfare på mina sidor är det stor chans att hen har en vän eller släkting med funktionsnedsättning, så jag tyckte inte att det skulle göra någon skada.

I dag skulle jag inte valt namnet ”Handikapptips” på min blogg beroende på de skäl som följer nedan, men nu har jag döpt om bloggen till Funkatips f.d. handikapptips med samma webbadress www.handikapptips.wordpress.com så att de som följer och länkar till min blogg skall hamna rätt.  

Några år efter att jag börjat min blogg med namnet handikapptips fick jag mig påpekat från flera organisationer att man inte bör säga att någon är handikappad eller funktionshindrad utan att man istället bör säga att en person har funktionsnedsättning och är funktionshindrad. Enligt senaste språkbruk vill många undvika även dessa ord för att de kan upplevas som nedsättande och att man i stället bör använda ord som funktionsvariant och funktionsvariationer.
Funktek.se använder följande exempel vid t.ex. ett museibesök för att klargöra varför det är olämpligt att benämna en person som funktionshindrad : ”Om det är någon som har funktionshinder så är det museet, inte besökarna!”

Själv är jag född 1940 och på det årtiondet var Vanföreanstalter vanligt förekommande i Sverige, I Stockholm fanns Eugeniahemmet. Vanföreanstalt var en institutionsvårdsform från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet för vård av barn med svåra rörelsehinder. Verksamheten bestod i ortopedisk behandling och det förekom även yrkesskolor för barnen vid anstalterna. Vanför = (åld.) rörelsehindrad 

Andra ord som inte heller tillhör modernt språkbruk är idiot, invalid, krympling, lytt och sinnesslö som numera endast används i förnedrande syfte eller som skällsord.

Funkis är hitintills den senaste benämningen på vad ”som har att göra med (personer med) funktionsnedsättning”, det kunde man läsa om i DN 15-12-28. Funkis tillhör 2015 års ”Nyord”. Funkis kan användas på olika sätt. I sin enklaste form kan ordet användas som personbetecknande substantiv, ”Jag är (en) funkis”, eller som adjektiv. Ofta används funkis- som förled i sammansättningar, som i funkisvänlig, funkismello och funkisrörelse.

Funkofobi
finns nu med i  SAOL upplaga nr 14 år 2015 med definitionen fördomar mot personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinder, funktionshindrad,
funktionsnedsatt och funktionsnedsättning.
Tidigare talade man om personer med funktionshinder, om personer med funktionsnedsättning, att personer var funktionshindrade eller funktionsnedsatta. Numera vill man undvika dessa benämningar dels för att man tycker att dessa benämningar är nedsättande och dels för att man inte skall bli identifierad med sin diagnos. – En trappa kan däremot vara ett funktionshinder.

Funktionsvariation/funktionsvariant används för att beskriva den fysiska, psykiska eller kognitiva variation som finns hos människor och refererar egentligen till alla människor, samtidigt som ordet används synonymt med funktionsnedsättningar. Därför föreslås det för närvarande att det är oftast är bäst att tala om döva, personer med hörselnedsättning, personer med asperger, personer med rörelsehinder etc. Detta för att man inte skall bli identifierad med sin diagnos.

Handikapp-ordet kommer från det engelska hand in in cap, ”handen i mössan”, som var ett hasardspel med utlottning. Betydelse; fysiskt eller psykiskt funktionshinder samt sportterm vid golf, kappsegling och hästkapplöpning. Ordet handikappad är numera på utdöende.

Idiot (grekiska idiotes, av idios, ‘egen’), ursprungligen en enskild man eller kvinna i motsats till en offentlig, sedermera någon ur hopen, en okunnig, obildad person. Även föråldrat uttryck för en person som är oförmögen att begripa eller lära något (grav eller måttlig utvecklingsstörning, dåre, efterbliven, fåne, förståndssvag, kretin, sinnesslö, ärkedum). Begreppet idiot började användas inom psykiatrin under 1700-talet och användes fram till 1960-talet. Downs syndrom kallades fortfarande på 1970-talet mongoloid idioti. En mildare variant av idioti benämndes som imbecillitet. Den idag korrekta medicinska termen är mental retardation, förkortat MR. I nuvarande svensk lagstiftning (se LSS) används dock begreppet utvecklingsstörning, vilket också är den i allmänt språkbruk vanligaste benämningen.

Invaliditet (från lat. inválidus, oförmögen), oförmåga till arbete (till följd av kroppsskada eller hög ålder).

Kretin vars betydelse jag tror det är få personer idag som vet dess innebörd. Det är en person som på grund av bristande sköldkörtelfunktion beroende på sjukdom fått starkt hämmad fysisk och psykisk utveckling.

Krympling (åld. vanför person, invalid, rörelsehindrad, handikappad.) Nedsättande för en person med funktionshinder.

Lyte, lytt varaktig kroppslig defekt (åld. ord för; handikapp, funktionsnedsättning och moralisk brist och fel).

Rullstolsbunden ersätts numera av omskrivningen en person som använder rullstol, rullstolsanvändare eller ev. rullstolsburen.

Flera ”slangord” för rullstol finns förstås som med allt annat, bl.a. kajk som användes framför allt av idrottare på 70-talet, flera finns med CP-anknytning som jag inte vill nämna. Rulle och rulleanvändare tror jag idag är de mest förekommande.

Sinnesslö. År 1868 introducerade Föreningen för sinnesslöa barns vård, uttrycket sinnesslö med vilket man ville ersätta idiot-begreppet. 1955 byttes begreppet sinnesslö mot psykiskt efterbliven och 1968 ersattes det av psykiskt utvecklingsstörning.
…………………………………………
handikappbad…………………………………………

Källor: Funktionshinder.se, Institutet för språk och folkminnen, Nordisk familjebok Uggleupplagan, Ordlista/Funktek, SAOL, Slangopedia och  Wikipedia
…………………………………………

När det gäller DHR bildades föreningen 1923 och hette då De Vanföras Väl, 1965 ändrades namnet till De Handikappades Riksförbund med förkortningen DHR, 2009 tog man bort det namnet och DHR fick stå för Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet. DHR är nu: Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Källa: http://dhr.se/om-dhr/historia
…………………………………………

Nu vill Handikappförbunden i Sverige börja använda ordet Funktionsrätt.

Begreppet funktionsrätt

”Den 18 maj 2017 byter Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. Detta innebär också att vi introducerar det nya begreppet funktionsrätt. Här kommer vi kontinuerligt att publicera material som våra medlemsförbund och länsorganisationer kan använda i sitt eget arbete med begreppet. Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, men också i ett politiskt sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper.”
…………………………………………

Länk till Landstinget i Kalmar län angående Benämningar och attityder. Klicka här
Länk till Psykologiguiden där du bl.a. kan läsa mer om utvecklingsstörning och developmental disorder. Klicka här
Länk till 1177 vårdguiden, där du bl.a. kan läsa mer om utvecklingsstörning. Klicka här
………………………………………………………………………….

LITTERATUR:
Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia, 2012, Karl Grunewald Från idiot till medborgare skildrar historiken kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning från antiken till nutid, med fokus på Sverige.
Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………………………………………………………….
Genus och funktionshinder, 2004, Kristina Engwall, Rannveig Traustadóttir, Gisela Helmius, Kristjana Kristiansen
Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………………………………………………………….
Handikapp : synsätt principer perspektiv, 1999,  Magnus Tideman
Säljs av Bokus paanstalt_137
…………………………………………………………………………….
PÅ ANSTALT, 2012
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………………………………………….
Sockerförsöket : kariesexperiment 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa, 2006, Elin Bommenel
Säljs av Adlibris, Bokus och CDON

…………………………………………………………………………….
Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp, 2005, Berth Danermark
Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………………………………………………………….
Spindelbarnen – Sam Frasers äventyr, 2010, Gudrun Wessnert
(barnbok 9 – 12 år) En stark, realistisk berättelse om svikna och övergivna barnhusbarn på 1800-talet, på ”Syster Elsibes barnhus för hittebarn och vanföra”.
Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………………………………………………………….
Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd, 2013, Lennart Sauer, Martin Molin, Jens Ineland
Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………………………………………………………….

Eugeniahemmet borsttillverkning

Verkstad för borsttillverkning på Eugeniahemmet 1914.
Fotograf Axel Svinhufvud  

Uppdaterad 2016-12-15
………………………………………………………………………….