Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

god-man

Först som sist, de allra flesta goda män är ”goda” och hjälper på rätt sätt personer med demenssjukdom eller de som har andra omfattande funktionsnedsättningar. Min moster t.ex. som blev 99 år hade en god man som var helt okej, men som ni säkert läst om finns det dessvärre människor som blivit lurade av sina ”goda män” på pengar och bostad.

OM MAN VILL HJÄLPA ANHÖRIG UTAN ATT VARA GOD MAN eller FÖRVALTARE

När det gällde min ensamstående mamma som blev 97 år och bodde på äldreboende märkte jag att hon började bli dement i 90-årsåldern, hon var dock så pass klar i huvudet att hon förstod att jag ville och kunde hjälpa henne med bankaffärer och skrev därför tacksamt på en bankfullmakt åt mig. Detta innebar att jag kunde betala alla hennes räkningar. Hade vi däremot väntat med fullmakten tills hon av en läkare blivit ”demensförklarad” hade jag kanske inte bemyndigats med någon fullmakt.
Eftersom jag var min mammas enda barn och hennes enda arvinge fanns det ingen utomstående som hade några synpunkter.
För enkelhetens skull betalades hennes flesta räkningar med autogiro, men ibland behövde hon kontanter till t.ex. kläder, medicin, hårfrissa, tandläkare, julklappar, konditorivaror, hudvårdsprodukter, tvättmedel och andra småinköp. Pengar till detta tog jag ut i bankomat.
För säkerhets skull sparade jag alla inköpskvitton och förde in alla utgifter och bankuttag i en kassabok, ifall någon skulle undra hur jag skötte hennes pengar. (Vilket ingen gjorde!)

VAD SOM ÄR PRAKTISKT ATT ORDNA MED I TID, INNAN EN PERSON EVENTUELLT FÅR EN DEMENSSJUKDOM ELLER PÅ ANNAT SÄTT BLIR HJÄLPLÖS ÄR ATT ORDNA SÅ ATT BANKAFFÄRERNA BLIR LÄTTSKÖTTA, det kan man göra genom:

  1. Att om man är gift/sambo ha gemensamt bankkonto, där båda kan disponera pengarna.
  2. Att skaffa autogiro om det inte redan finns.
  3. Att skaffa bankomatkort om det inte redan finns, så att kontanter lätt kan tas ut.
  4. Att tala om vilka koder och konton man har för den som skall sköta ekonomin.
  5. Att skaffa dosa till bankkonto om sådan erfordras till ev. internetbetalning.
  6. Att skaffa Bankid om man har internetbetalning. 

Enklast och billigast är det att betala räkningar genom internet, om det inte går att ordna, se: Betala en räkning – utan internet

Ett exempel på vad som hände en familj där ingen hade tillgång till en kod, vilket resulterade i att hela familjeföretaget därför kollapsade.
Se Tv/Expressen 2017-02-16 ”Vem kan se dina lösenord om du dör?”  

 

ANNAT SOM ÄR PRAKTISKT ATT GÖRA I FÖRVÄG:

Att som privatperson kunna ta ut receptbelagd medicin åt anhörig finns eHälsomyndighetens Fullmaktsblankett för privatpersoner.
Se: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/blanketter/fullmakt-till-privatpersoner/

När det gäller fullmakter finns också generalfullmakt, dessa gäller dock inte för banker, se vidare Demensförbundets sida, själv hade jag en generalfullmakt för min mamma som jag aldrig behövde använda.
…………………………………………………………………….
.

FÖRVALTARE och GOD MAN

Det finns över 150.000 gode män, förvaltare eller förmyndare i Sverige.
Det är dubbelt så många som myndigheterna tidigare trott, enligt en ny kartläggning.
Se: Svt- nyheter
…………………………
Om vilka krav som ställs för vem som kan bli god man eller förvaltare, se God man och förvaltare – Sveriges Domstolar
…………………………
Arvode för god man och förvaltare
”En god man eller förvaltare har rätt till ersättning i form av ett arvode. Arvodet ska betalas antingen av huvudmannen eller av kommunen. Om huvudmannens inkomst överskrider 2,65 prisbasbelopp och/eller om huvudmannen har tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp kan han eller hon själv få stå för arvodet. Om huvudmannens tillgångar är mindre betalar kommunen arvodet.”
” Kostnad för god man är en av de merkostnader som berättigar till handikappersättning.” Mer att läsa, klicka här
Därtill tillkommer Kostnadsersättning för god man/förvaltare (t.ex. för frimärken m.m.)
…………………………
.

VIKTIGT: Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna …

Den nya lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017.

Lagen innebär att de som i framtiden kan komma att behöva hjälp med ekonomin redan i förväg kan utse en person till detta uppdrag!

Från Limhamnsjuristens advokatbyrå hittade jag följande om Framtidsfullmakter. Klicka här

Juridex.se har en artikel med allt man bör tänka på när man upprättar en framtidsfullmakt. Klicka här

Om man vill ha hjälp med att skriva framtidsfullmakten finns blanketter att tillgå t.ex. genom Blankettbanken (60:-)
…………………………
.
Efter SVT:s granskningar av systemet med gode män har regeringen fattat ett beslut för att komma tillrätta med bristerna, berättar justitieminister Morgan Johansson (S). Klicka här 
…………………………………………………………………….
.
.
VAD SOM FAKTISKT HAR HÄNT

Gode män som tar pengar får behålla miljonbelopp | SVT Nyheter
” De som blir bestulna av sin gode man får ofta inte tillbaka sina pengar. I en granskning som SVT Nyheter har gjort visar det sig att miljonbelopp, tillhörande samhällets mest utsatta, får stanna kvar hos tjuvarna.” Artikel av: Carolina Jemsby, Marja Grill och Kenneth Ulander. Publicerad:1 januari 2017 …………………………………………………………………….
.

Men, utöver oärliga goda män finns också oärliga barn, make/maka och sambor, så helt garderad kan nog ingen vara!
…………………………………………………………………….
.

VAD MAN OCKSÅ BÖR TÄNKA PÅ INNAN MAN EV. FÅR EN DEMENSSJUKDOM, BLIR SVÅRT SJUK ELLER OKONTAKTBAR

Det är att förmedla hur man vill ha det om man hamnar i den situationen att man inte själv kan tala om det. Det kan gälla t.ex. vanor, mat, omvårdnad, kläder och musik. (Som exempel kan jag nämna att på min mammas äldreboende gav alla min mamma kaffe med socker utan mjölk, fast hon ville ha precis tvärtom. Det avhjälptes först efter att jag klistrat fast en lapp på hennes kaffeburk med anvisning på hur hon ville ha sitt kaffe!)

Ett tips hur man kan skriva ner detta kan man få av Sveriges Arbetsterapeuter som år 2011 tagit fram Livsboken, går man in på deras sida  kan man där ladda ner den som en PDF-fil

Silviasyster Lena  har gjort en mycket fin Youtubefilm som berör detta, se https://www.youtube.com/watch?v=WNzWZyFDt7s

Bland Lenas många goda råd och tips på hennes hemsida finns också en länk med anvisningar gällande vad som gäller för husdjur om man blir sjuk och inte kan ta hand om dem, klicka här

kumla

…………………………………………………………………….
.
LITTERATUR:
Att vara god man och förvaltare, 2015, Leif Karlsson, Marie Lang-Karlsson
ISBN: 9789147114559

Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………
God man eller förvaltare : en praktisk handbok, 2012, Kerstin Fälldin
ISBN: 9789127133570

Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………
God man för ensamkommande flyktingbarn – en vägledning, 2016, Ingela Ek, Tommy Hansson
ISBN: 9789176950203

Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………
God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning, 2015, Lars Holmgård, Jan Wallgren
ISBN: 9789139018575

Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………
God man och förvaltare – En handbok, 2016, Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt,
ISBN: 9789144110257

Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………
God man & förvaltare : en praktisk vägledning, 2016, Tommy Hansson
ISBN: 9789176950388

Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………
God man & förvaltare : problem och lösningar, 2015, Tommy Hansson
ISBN: 9789170279812
Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………
Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare, 2017, Jan Wallgren
ISBN: 9789139115939

Säljs av Adlibris, Bokus och CDON
…………………………
Vissa frågor om gode män och förvaltare. SOU 2013:27 : Betänkande från Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare, 2013
ISBN: 9789138239292
Säljs av Adlibris, Bokus och CDON 

…………………………………………………………………….