Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Youtubefilm: Music Doll – Introduktion och Presentation, sept. 2017 

Inläggets innehåll:
1. Varför musik är bra för så många personer med demenssjukdom
2. Musikspelare, musikdockor, musikbjörnar, musikmöbler m.m.
3. Sångböcker med musik
4. Länkar 

.
FÖRST SOM SIST TÄNK PÅ ATT DET INTE HJÄLPER ATT SKAFFA EN MASSA AKTIVERANDE PRYLAR OM DE INTE KOMMER TILL ANVÄNDNING! Bor den demenssjuka personen hemma kanske man får plocka fram och uppmana personen att använda och trycka på musikspelaren, krama björnen eller vad det nu gäller. Bor personen på ett särskilt boende kan man kanske ringa personen eller personalen och påminna om förströelsen!


1. Varför musik och sång är viktigt för många personer med demenssjukdom

Det är ett känt faktum att musik kan öka välbefinnandet och glädjen för personer med demenssjukdom. Under tusentals år har musik använts för att lugna och stimulera människor.

Vad som är viktigt är att musiken måste anpassas till personen som skall lyssna på den.

När stora delar av hjärnan skadas vid en demenssjukdom och minnet alltmer försvinner uppstår ofta förvirring, oro, aggression och depression, men vissa andra delar av hjärnan kan dessbättre komma ihåg musik, speciellt musik från barndomen och ungdomen. De flesta människor har speciella minnen förknippade med en viss musik, musiken kan på så sätt vara till hjälp för minnet.
Vad som är positivt är att musik som personen tycker om också kan frigöra samma hormoner och endorfiner som vid smärtlindring, vilket kan minska medicinering mot smärta. Tack vare musikens rogivande effekt kan även lugnande medel  minskas och dessutom kan sömnkvalitén förbättras!

När det gäller musik och sång måste man skilja på aktivt och passivt deltagande.
Om den demenssjuke själv är aktiv helst tillsammans med andra och deltar genom att sjunga, nynna, dansa, klappar händerna eller spelar något instrument (går bra med t.ex. maracas) blir effekten mycket större och mer långvarig för välbefinnandet jämfört med att bara lyssna på musik. Om flera deltar gäller det att hitta någon musik som passar alla/de flesta. Levande musik är att föredra, men kanske inte alltid är så lätt att åstadkomma vare sig man bor hemma eller på ett boende.

Eftersom man sen lång tid tillbaka vet hur bra det är med musik och sång undrar jag varför det så sällan förekommer på demensboenden/äldreboenden.
På det demensboende min mamma bodde under sina sista år hörde jag nästan aldrig någon musik (och jag hälsade på henne ofta) TV:n var däremot ofta på, flera gånger hittade jag henne och en annan gammal dam sittande framdragna i sina rullstolar framför TV:n med sportprogram påknäppt som ingen verkade minsta intresserad av (förutom möjligtvis personalen!)
Det kan dessutom vara direkt skadligt för välbefinnandet att sitta en längre tid och lyssna på störande TV-brus eller med för högt påslagen musik.
…………………………………………… .

NÅGRA EXEMPEL SOM VISAR MUSIKENS POSITIVA INVERKAN VID DEMENSSJUKDOM:

Neurologen och författaren Oliver Sack (1993 – 2015) har bl.a. skrivit om musikern Clive i boken Den enarmade pianisten. Clives minne varade bara i några sekunder, men hans musikaliska minne förblev oförstört. Medan han spelade eller dirigerade föreföll Clive vara sitt gamla jag, men tio sekunder senare kanske han inte kunde komma ihåg vad han gjort.
…………………….
Svenskt Demenscentrum har bl.a. skrivit om Camilla som boende på ett demensboende varit ytterst besvärlig och spjärnade emot och nöp personalen vid tvätt och påklädning, men efter att personalen strax före morgontoaletten satt på en cd-spelare med hennes favoritlåtar har situationen helt förändrats. Hon lyser upp, sjunger med i sångerna, skrattar och krånglar inte. ”Personalen är lättad – och förvånad. – Det funkar varje gång!”
…………………….
Youtubefilmen: Old Man In Nursing Home Reacts To Hearing Music From His Era,  Mahmoud Abdul-Rauf, Publicerades den 7 apr. 2012
Denna film visar Henry,
en demenssjuk gammal man på ett äldreboende, som får lyssna på musiken han lyssnade på när han var yngre och hur den får honom att reagera och börjar tala och sjunga.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=NKDXuCE7LeQ
…………………….
Youtubefilmen: Ballerina with Alzheimer’s hears swan lake, begins to dance, Nov 10, 2020
Denna film handlar om Marta C Gonzalez, en före detta prima ballerina som dansade med i New York-baletten på 1960-talet, som på ett vårdhem i Valencia lyssnar på Svansjön genom hörlurar. När hon gör det kommer hon ihåg koreografin hon lärde sig för decennier sedan och utför dansrörelserna sittande.
https://www.youtube.com/watch?v=OT8AdwV0Vkw
…………………….
Youtubefilmen: Healing Power of Personalized Music Therapy for Alzheimer’s Disease and Dementia Dave Roth, Publicerades den 15 juni 2012
Denna film visar en kvinna som hade Alzheimer och ett ordförråd på 4 – 5 ord, men med musikens hjälp väckte hennes minne och ordförrådet.
http://www.youtube.com/watch?v=3mz9Vy_LNu8
…………………….
Youtubefilmen: Dementia & The Power of Music, Sk G, Publicerades den 11 maj 2015
Denna film visar hur flera personer på ett äldreboende reagerar när de får höra musik. Från att ha varit helt passiva blir de på olika sätt aktiva.
https://www.youtube.com/watch?v=HsyGSA2-qVg
…………………….
Youtubefilm: The importance of music therapy for Dementia sufferers, Kim Bow, Publicerades den 29 sep. 2015
Kim som arbetar på en demensenhet berättar att de använder musikterapi varje vecka, filmen visar hur musiken kan förhöja minnen och glädje hos en 85-årig demenssjuk kvinna. Vad jag tycker är fantastiskt är att hon verkar komma ihåg hela texten på Over the rainbow!
https://www.youtube.com/watch?v=JSle_-5uB8A
…………………….
Youtubefilmen: Musikterapeuter på Aalholmhjemmet, Christian Suhr, Publicerades den 11 feb. 2013
Danska musikterapeuter får med hela demensboendet att delta med musikutövande.
http://www.youtube.com/watch?v=EgXNFpZPCXU

…………………….
När det gäller Youtubefilmer finns det många fler exempel som visar musikens positiva påverkan på demenssjuka.
……………………………………………

2. Musikspelare, musikdockor, musikbjörnar m.m.

Det billigaste sättet att få musikupplevelser är att lägga in spellistor på Spotify. Om man väljer versionen med reklam inlagd är den t.o.m. gratis. För att kunna utnyttja Spotify måste man själv klara av en dator eller ha någon som kan hjälpa till med spellistor och uppspelning.

Har man en demenssjukdom kan det vara svårt för personen att själv klara av att sätta på en CD-spelare eller knappa in något lämpligt på radio, och då kanske följande ”musikapparater” är mer lämpade! .
.
MUSIKSPELARE
Mentex.Enkel-musikspelare-radio-demens-1
  .
Foto: Mentex hemsida

Denna musikspelare är enkel att hantera. Omfattande försök av musikspelaren, har visat att hanteringen inte kräver kunskap eller minne om hur den fungerar.
Den är utformad för personer som har svårt att hantera vanliga musikspelare.

Musikspelaren är nätdriven och musiken laddas ned via en USB-kabel (medföljer) från en PC, Mac eller dator med LINUX, man kan på så sätt själv välja vilken musik man vill ha (upp till 800 musikstycken får plats).

Hur den fungerar:
Starta musiken – lyft på locket
Stänga av – stäng locket
Om man inte gillar pågående musik trycker man på den stora knappen, så spelas nästa melodi upp.
Volymkontroll finns inte åtkomligt för användaren utan ställs in av personen som hjälper musiklyssnaren.
Pris under 2 000:-
Musikspelaren säljs av Joyandcare och Mentex
…………………….
.
MUSIKDOCKOR
:
:
.

.

.
.
.
.
.
.

Fotot på ”Musikdockorna” är taget vid MVTe mässan januari 2017 i Kista

Om ”demensdockor” även kallade empatidockor har jag skrivit om i ett tidigare inlägg: Gosedjur, empatidockor och andra trevligheter för personer med demenssjukdom
En nyhet för dessa dockor är att de också kan spela personligt anpassad musik – t.ex. Cornelis, Anita Lindblom, Abba, psalmer eller någon annan musik som personen vill höra.

”En fallstudie som gjordes kring terapidockans inverkan på två boenden i Härryda kommun i början av 2016 visade att så många som 70 procent av deltagarna mådde bättre efter att ha använt sig av den i sin vardag. Resultaten vittnar om att kombinationen musik och taktilitet inte bara kan återuppväcka vissa kognitiva förmågor utan även förhöjer användarnas livskvalité och livsglädje rent generellt.”

Musikdockor
Längd: 59 cm.
Vikt: 1000 g.
Produktinfo: http://www.musicdoll.se/produkter/

Nackdelarna med musikdockorna är att de måste laddas och att de har ett högt pris. När det gäller musikdockan måste spelfunktionen tas ut före tvätt.
De säljs av Music Doll  http://www.musicdoll.se/produkter/
…………………….

Musikbjornen-Arthur-bjorn-demens-spelar-musik   .

Foto: Mentex hemsida 
MUSIKBJÖRN
Den digitala Musikbjörnen Arthur
 är enkel att använda, om man trycker på tassen spelar musiken. Det är en musikspelare med inbyggd MP3-spelare som kan lagra mer än 1000 låtar.
Den går inte att tvätta utan får dammsugas eller torkas av med mjukt tvålvatten.
En fördel med björnen är att den är mycket billigare än musikdockorna. Säljs av Mentex
…………………….

.

.Komikapp.0003407_fagel-blames_415
.FFoto:  Komikapps hemsida

Fågel med autentiskt fågelläte
Varje fågel har ett helt autentiskt fågelläte. Fågeln aktiveras genom att man klämmer den på magen. Det finns flera olika sorts fåglar.
Storlek cirka 10 cm. Kostar c:a 125:-/styck (2017-09-08)
Säljs av Mentex och  Komikapp (sökord  fågel)
…………………….
Fågelsångs-intresserade kan gratis gå in på http://www.xn--fgelsng-exae.se/ och där höra 267 av Sveriges mest populära fågelläten.
…………………….
.
.
.
.
.
.
.
.
Boken Fågelsång : 150 svenska fåglar och deras läten, 2011, Jan Pedersen, Lars Svensson, Förlag Max Ström, ISBN 9789171262103
Fågelsång är unik bok – med sin ljudmodul där man får höra bokens alla fåglar sjunga. Boken har utökats med spridningskartor som visar fåglarnas häckning i Sverige och ljudspelaren har kompletterats med ett uttag på sidan för hörlurar.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
.

 MUSIKMÖBLER
Komikapp musikmöbler.jpg

Foton: Komikapps hemsida

Vibrerande musiksittsäckar, musiksängar samt musikvattensängar säljs av Komikapp.
Bruksanvisning som beskriver hur musiksittsäckarna fungerar, se http://www.komikapp.se/userFiles/14/file/Musiksitts_ckar.pdf
Bruksanvisning som beskriver hur musiksängarna fungerar, se http://www.komikapp.se/userFiles/14/file/Musiks_ng___Bruksanvisning_Ver2.pdf
………………….

ErgoNova har en gungstol med inbyggda högtalare, som jag skrivit om tidigare, se: Vad som är bra med gungstolar
……………………………………………
.

3. Sångböcker

med text som har ljudmoduler, CD-skivor eller Spotifylistor

Alla barnens bästa sångbok, 2017, Måns Gahrton ISBN: 9789155264260
Klassiker som Bä, bä, vita lamm, Björnen sover, Karusellen och Var bor du lilla råtta? får samsas med nya barnvisor och en saga på vers. Alla sånger presenteras med noter och ackord. Denna bok har en Spotifylista med alla sångerna och karaokeversioner att sjunga med i.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
Den silvriga barnkammarboken, 2004, Eva Lundberg, Annika Lundeberg
ISBN: 9789163841446
95 sånger – rörelsesånger, leksånger, julvisor, dagiskultlåtar och lugna godnattvisor. Tillsammans med boken följer en cd-skiva, där etablerade svenska musiker och vokalister tillsammans med barnsolister och körer framför en del av sångerna ur boken!
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
Den skimrande barnkammarboken,
2010, Annika Lundeberg ISBN: 9789163858703
95 klassiska barnvisor och moderna dagislåtar. På cd-skivan finns följande sånger:
Far! Jag kan inte få upp min kokosnöt, Tio små indianer, Min ponny, I Medelhavet, Vattenvisan, Det gåtfullal folket, Kalle Teodor, Nöjd, Ägg, Skala banan, Mugge Bigge tuff tuff, Mitt lilla barn, Liten vaggvisa (Sov alla), Jag är en liten undulat, Jag har en gammal faster, Lilla hästen Plopp, Styrman Karlssons äventyr med porslinspjäsen, Ibland går jag runt och trallar, Där uppe i gardinerna, Yllevisan, Ska vi byta?, Kroppen är en leksak, Mors lilla lathund, Har den äran idag, Har den äran idag Sing-a-long
Säljs av Adlibris och Bokus
………………….
Den sjungande barnkammarboken
, 2016, Julia Lövestam, Stina Zethraeus
ISBN 9789163887956
Tryck på knappen och sjung med i 50 välkända barnsånger.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
Första visboken : med ljudmodul
, 2016, Catarina Kruusval, ISBN:9789129699296
12 klassiska barnvisor: Björnen sover, Bä bä vita lamm, Ekorr’n satt i granen, En elefant balanserade, I ett hus vid skogens slut, Imse vimse spindel, Lilla snigel, Prästens lilla kråka, Räven raskar över isen, Små grodorna, Trollmors vaggsång och Vi äro musikanter.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
Herr Gurka, Krakel Spektakel och alla de andra
, 2013, Lennart Hellsing, Klas Widén, Johanna Hellsing, ISBN:9789129689389
50 sånger och alla melodierna i en digital spelare som följer med. När man trycker på knappen får man ackompanjemang till varje sång.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
Och nu så vill jag sjunga : 30 sånger om Pippi, Emil, Madicken och alla de andra
, 2014,  Astrid Lindgren,  ISBN:9789129691085
Här är sångboken för stora och små: 30 sånger om Astrids välkända och älskade karaktärer. Text, bild och noter med ackordanalyser finns i boken och alla melodierna finns i den digitala spelaren som följer med. Tryck på knappen och sjung med till det fina kompet.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
Sjung med barnkammarboken: julsånger
, 2017, av Flera Författare,
ISBN 9789163891977

Tryck på knappen och sjung in julen! Sex julsångsfavoriter för stora och små.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….

Sjung med Disney, 2015, Martin Östergren, Mårten Blomkvist, ISBN: 9789171263445
23 sånger från Disneys klassiska filmer t.ex. från Askungen, Djungelboken och Frost. Innehåller texter, noter och musik. Musiken är arrangerad av Martin Östergren.
Se: Smakprov på boken
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
.
Svenska Barnvisor : urval, piano och munspel, 2012, Tina Ahlin,  ISBN: 9789171262349 Spelande bok 50 klassiska barnvisor med illustrationer av Jessica Kurki. Boken innehåller både text, noter och musik i ljudmodulen – tryck på knappen, lyssna på visorna och sjung med!
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
Svenska vaggvisor, 3014, Martin Östergren, Jens Magnusson, ISBN:9789171262967
Tryck på knappen, dessutom finns funktionen ”play all” då boken fungerar som ett slags speldosa, där den ena stillsamma vaggvisan efter den andra automatiskt spelas upp.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………….
VANLIG SÅNGBOK UTAN LJUD
Nu ska vi sjunga, 1976, Petersson, ISBN 9789121026588
Den välkända sångboken med illustrationer av Elsa Beskow. Här finner man bl.a. Alice Tegnérs och Felix Körlings mest kända och älskade visor.
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………
.

4. LÄNKAR

Aktiviteter för personer med demenssjukdom – musik där jag skrivit om förslag på musik för äldre.
…………………….
Gosedjur, empatidockor och andra trevligheter för personer med demenssjukdom
……………………. 
PDF- FILfrån BPSD:  Musik och sång

…………………….
Musik som omvårdnadsåtgärd för personer som lever med demens av Josefin Dahlmark Natalie & Haugen VT 2011 från sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin.
…………………………………………………………………………………