Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

4 Bilder
Böckerna som tidigare fanns i blogginläggen Demens – Litteratur fram till 2014 & Demens – Litteratur 2014 – 2018 är nu flyttade till detta inlägg.
Överst kommer de böcker som är utgivna mellan 2018 och 2022.

Eftersom det finns olika sorts demenssjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens och Frontallobs-demens kan det vara praktiskt att först läsa om de olika sjukdomarna, så du kan söka relevant litteratur av det du är intresserad av.
Om detta kan du läsa på Demensförbundets sida, klicka här 

Det finns mycket litteratur om demens!
Här har jag endast tagit med de böcker jag hittat i handeln på svenska som säljs av Adlibris och Bokus.
Mycket mer demenslitteratur finns på andra språk. Slutsålda böcker kan finnas på bibliotek.
Det kan löna sig att jämföra priserna på de olika inköpsställena!

Demensförbundet har också böcker och material.
Se: 
http://www.demensforbundet.se/sv/butik/

Likaså har Svenskt Demenscentrum faktablad på olika språk, böcker, filmer och annat material material. De flesta av dessa böcker går att ladda ner gratis i pdf-format, se: https://www.demenscentrum.se/publicerat/vara-bocker

…………………………………………………………………………………………

Här nedan följer en lista på de böcker som säljs bl.a. av Adlibris och Bokus
För att få reda på vad böckerna handlar om, klicka på de röda länkarna till butikerna
………………………………………………

.
BÖCKER UTGIVNA MELLAN 2018 – 2022 (Dessa är de jag hittat, det kan finnas flera som jag missat!)

………………………………………………
Alzheimer Kärlek Anhörig : Att leva tillsammans som anhörig, 2021, Bert Eriksson, ISBN: 9789188317322
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Anhörigboken Alzheimers sjukdom, 2020, Kukkamariia Kukkamariia Valtola Sjöberg, E-bok ISBN: 9789189281011
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Att möta personer med demenssjukdom, 2020, flera författare, ISBN: 9789144120775
Säljs av Adlibris och Bokus
 ………………………………………………
Att vara anhörig vid demenssjukdom, 2021, Birgitta Ingridsdotter, ISBN:9789171189691
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Demensguiden – Förhållningssätt och åtgärder i demensvården, 2019, Kirsti V Solheim, ISBN: 9789144121284
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Det blir bättre, när det blir sämre, 2020, Rebecka Gräsman, ISBN:9789189179240
Det här är en berättelse om en resa, en resa som tog sju år. En resa jag inte hade velat göra, om jag hade fått välja själv skriver författarinnan. Boken handlar om hennes  make som från ha varit en fullt verksam yrkesmänniska genom en demenssjukdom blivit ”en viljelös, dräglande och dement stackare”.
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Detta är demens : fakta om en folksjukdom, 2019, Margareta Skog, ISBN: 9789177411307
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Empati vid demens : Nonviolent Communication för vård och anhöriga, 2021, Pati Bielak-Smith, Bob Woods,
ISBN: 9789187489945
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Frontallobsdemens : den förbryllande sjukdomen, 2019, Lena Kilander, Pia Landahl, Martin Ingelsson, ISBN: 9789177412168
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Gerontologi och geriatrik, 2022, Margareta Skog, ISBN: 9789152331965
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Hjärnhälsa – på dina fem fingrar : förebygg och minska risken för alzheimer och minnesproblem, 2021, Miia Kivipelto, Mai-Lis Hellénius, ISBN:9789180371346
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Hon som var jag : En memoar om Alzheimer, 2019, Wendy Mitchell, ISBN: 9789178110100
Säljs av Adlibris och Bokus
Som E-bok och Ljudbok, 2020, ISBN:9789127167292
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Hur ska jag orka ? : en bok om att vårda en anhörig, 2022, Lars Björklund, ISBN: 9789173879613
”Vi möttes i mitt samtalsrum. Hon beskrev hur hon tog hand om sin demenssjuke man dag efter dag. Hur hon hjälpte honom att klä på sig på morgonen, hjälpte honom att klara dagens alla bekymmer och hjälpte honom i säng på kvällen. Sedan suckade hon och sa med eftertryck: – Jag orkar inte en dag till! Hur ska det gå med allt? Hur ska det gå?”
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Inställt p.g.a. Alzheimers, 2020, Peter Miretoft, ISBN:9789188441775
”En kort tid efter sin 50-årsdag fick Renée och hennes make Peter Miretoft beskedet från läkaren: Renée har drabbats av Alzheimers sjukdom. – Detta är berättelsen om en makes kamp för att förstå att hans älskade hustru sakta men obönhörligt glider bort i den fruktade sjukdomen. En bok som vänder sig till alla anhöriga till människor som drabbats, för att hjälpa dem att bearbeta sin sorg.”

Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Jag ser dig än – Om livet med alzheimer, 2021, Julie Rubow, E-Bok, ISBN:9788726772814
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Kommunikation och demenssjukdomar : ökad förståelse i samtal och möten, 2020, Margareta Skog, ISBN: 9789177412847
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Denna bok ges ut 2022-11-01
När samtalen upphör – en bok om demens, 2022, Anders Post, ISBN:9789189021709
” De flesta som bara hört talas om demens har ingen aning om hur det verkligen blir när sjukdomen kommer. Att demens kan slå sönder en hel familj – men även förena de anhöriga i kampen för ett värdigt liv.
Den här boken är unik, så vitt känt finns ingen annan publikation där så många anhöriga kommer till tals och fritt berättar om sina och sin närståendes liv och vardag.”
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Omvårdnad vid psykisk ohälsa –  på grundnivå (bok + digital produkt), 2019, Ingela Skärsäter, Lena Wiklund Gustin, Jan Arlebrink, Git-Marie Ejneborn Looi, Anniqa Foldemo, ISBN: 9789144123691
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Palliativ vård vid demenssjukdom,
2022, Johan Sundelöf, Petra Tegman, Wilhelmina Hoffman, ISBN:9789177413400
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Personcentrerad omvårdnad : i teori och praktik, 2020, David Edvardsson, Annica Backman, Karin Bölenius, Iréne Ericsson, Ulla Hällgren Graneheim, ISBN: 9789144090986
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Psykisk ohälsa hos äldre, 2020, Susanne Rolfner Suvanto, ISBN:9789177412861
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Slutet för alzheimer : Hur vi kan förebygga och motverka hjärnans nedbrytning, 2018, Dale Bredesen, ISBN:9789163616143 
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Strukturerat stöd vid demenssjukdom : handbok i PER-modellen, 2019, Pär Alvar Hägglund, Annika Kjällman Alm, ISBN: 9789176835005
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Unga anhöriga berättar, 2021, Christina Nemell, ISBN: 9789198546323
Har du en förälder med demenssjukdom och känner dig ensam i din situation? Då är den här boken för dig.”
Säljs av Bokus
…………………………………………………………………………TIDIGARE UTGIVNA BÖCKER

………………………………………………
Aktivitet vid demenssjukdom : en praktisk vägledning, 2013, Rosmary Oddy, ISBN:9789147114030 (facklitteratur)
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………

Allt är inte som vanligt – om Alzheimers och att vara anhörig2011, Inga Leissner Andersson, ISBN: 9789186237561.
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Alltid någon annan som väntar : röster från äldreomsorgen2014,
Siv Nygård, ISBN: 9789172216846
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Alzheimer, 2011, Sirkka-Liisa Ekman, Laura Fratiglioni, Caoline Graff m.fl.
ISBN: 9789185565436.
Säljs som E-bok 2012, ISBN: 9789185565542 
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Alzheimers sjukdom, 2013, Flera författare, ISBN:9789144068985 (facklitteratur)
Slutsåld
……………………………………………..
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar, 2011, Jan Marcusson, Kaj Blennow, Ingmar Skoog, Anders Wallin, ISBN:9789147084821 (facklitteratur)
Säljs av  Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Anders vill ha sex – om kärleksrelationer och sex inom demensvården, 2014, Ola Polmé, Marie Hultén, ISBN: 9789172511354. Dessa två författare är sjuksköterskor med en lång erfarenhet av demensomvårdnad.
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Anhörig i nöd och lust2016, Lennarth Johansson, ISBN: 9789187345104
Säljs av Adlibris och Bokus 
……………………………………………..
Asta i inre och yttre balans: Att stödja en person med demens, 2005, Gun Aremyr, Solveig Hallin, ISBN: 9789147052950 .
Slutsåld

…………………………………………….
Asta och hennes närmaste, 1999, Madeleine Geijer Edgren och Berit Rausch, ISBN: 9789147049233 .
Slutsåld
…………………………………………..
Att bedöma demens med GBS-skalan, 2013, Görel Bråne, ISBN:9789127132986.
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………
Att slippa göra resan ensam: studiematerial, 2010, ISBN: 9789197909006.
Slutsåld
…………………………………………….
Att leva med demens : slutrapport från ett forskningsprogram, 2016, Lars-Christer Hydén, ISBN:9789170612343
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Att utveckla anhörigstöd, 2013-11-27, Gunilla Matheny,
ISBN: 9789144073552.
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Att vårda och orka i det svåraste. – Perspektiv på komplex stresshantering. 2012, MarieAnne Ekedahl & Yvonne Wengström,  ISBN:9789175806204.
Säljs av Adlibris och  Bokus
…………………………………………….
Att åldras med funktionshinder, 2008, Eva Jeppsson Grassman, ISBN:9789144048390,  (kurslitteratur)
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Bemötandelexikon 6:upplagan: Lexikon i beteende och bemötande av demenssjuka, 2017, Ola Polmé, Marir Hultén, ISBN9789187345142
Slutsåld

……………………………………………..
Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta, 2015, Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann, ISBN: 9789127141452
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Boken om demenssjukdomar 2013, Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk, ISBN: 9789147105557
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………….
Boken om E 2013, Ulla Isaksson, ISBN: 9789101000874, (Skönlitteratur)
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Busiga vårdtagare, 2012, Ola Polmé, ISBN: 9789197846677.
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Bättre demensvård NU! : hur du förbättrar den dagliga vården och omsorgen för personer med demenssjukdom2012, Margareta Skog, ISBN:9789147105472
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Chef i omsorgen, 2015, Erik Blenneberger & Tomas Brytting,ISBN: 9789172059887
Slutsåld

……………………………………………..
Delaktighet inom äldreomsorgen: om att låta de äldre få behålla makten över sina liv, 2009, Charlotte Roos,
ISBN: 9789197651127 .
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Demensboken : levnadsberättelse, upplevelse, fakta och förhållningssätt, 2008, Kjell Fahlander, Göran Karlsson, Dagny Vikström, ISBN: 9789144053134
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Demensboken: omvårdnad & omsorg, 2013, Hans Ragneskog, ISBN: 9789197917926
Slutsåld

………………………………………………..
Den längsta ronden2012, Edna Alsterlund, ISBN:9789137500614 (Skönlitteratur) Om Ingemar Johansson,  kärlek, demenssjukdom och anhörigvård.
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Det man minns, 2014, Thomas Bodström, Ljudbok, MP3, ISBN:9789113058955 (Biografi, handlar om T. Bodströms mamma som i slutet av sitt liv fick Alzheimer)
Säljs av Adlibris och Bokus
…..
även som E-bok ISBN: 9789113058924
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Det åldrande minnet : nycklar till att bevara hjärnans resurser, 2016, Lars Nyberg, Lars-Göran Nilsson, Peter Letmark, ISBN: 9789127143111
Säljs av Adlibris och  Bokus
……………………………………………..
Det är så konstigt nuförtiden, 2010, Karin Flygare, ISBN:9789150111996 (Skönlitteratur).
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………
Drottningoffret, 2014, Hanne-Vibeke Holst,
ISBN: 9789100142216 (Skönlitteratur),
 E-Bok, (Finns också som Ljudbok),
Säljs  av Adlibris och Bokus
……………………………………………
Du lärde mig kärlek, 2012, Bente Bratlund, ISBN:9789187221033. (Skönlitteratur)
Slutsåld
……………………………………………….
Du tror du vet allting, 2005, Marie Peterson, ISBN:9789150106053. Finns också som E-bok,  (Skönlitteratur, Alzheimer)
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………….
Dödenboken, 2011, Pernilla Stalfelt, ISBN: 9789129678079. (Barnbok 3 – 6 år)
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………..
Ellen – En roman om livet, kärleken och demens, 2015, Christina Kellberg,
ISBN: 9789187441141
Säljs av Adlibris och Bokus
…..
även som E-bok ISBN: 9789187441158
Säljs av Adlibris och Bokus 
………………………………………………..
En bok för dig med demenssjukdom, 2017, av Svenskt Demenscentrum, ISBN: 9789198313949 
Säljs av Bokus
OBS! Går även att ladda ner gratis från Svenskt Demenscentrum! 
Klicka här (pdf)
………………………………………………..
En passande död, 2013, Åsa Nilsonne, ISBN: 9789127135529, (Roman, Alzheimer) E-bok
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………..
Etniska relationer i vård och omsorg, 2002, Finnur Magnusson, ISBN:9789144013633 (facklitteratur)
Slutsåld
……………………………………………..
Ett långsamt farväl : om en relation i nöd och lust med Alzheimer,
2015, Ulla Assarsson, E-bok, ISBN: 9789175772998
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….. 
Ett minne för livet
, 2007, Kristina Fröling, mp3-bok. ISBN9: 9789170362125
De som medverkar är Amelia Adamo, Hasse Alfredson, Linda Bengtzing, Salka Börjeson, Björn Carlgren, Alexandra Charles, Björn Kjellman, Lill Lindfors, Maria Lundqvist, Stefan Sauk, Steffo Törnqvist och Sven Wollter.
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Fortfarande Alice2015, Lisa Genova, ”Thrillerspännande, hjärtslitande och sorgligt om Alzheimer”.
Ljudbok, ISBN: 9789176291863
Säljs av Adlibris och Bokus 
…..
E-bok, ISBN:9789176291856
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Från tvåsamhet till ensamhet : en berättelse om Alzheimer och Anders flytt till hemmet, 2017, Inga Leissner Andersson, ISBN: 9789187481727
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
För alltid i mitt hjärta, 2018, Rose Marie Bouw,  ISBN: 9789188681461
Säljs av Adlibris och  Bokus 
………………………………………………
För din skull, för min skull eller för skams skull, 2011, Barbro Lewin, ISBN:9789144078151 (handlar om värdegrunderna i LSS).
Slutsåld
………………………………………………
Försvinner och stannar kvar, 2017, Jenny Eriksson, ISBN: 9789175775920.
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Gerontens väg, 2005, Mirjam Jakobsson, ISBN: 9789185455188 (dikter).
Slutsåld
………………………………………………
Glömskans bibliotek : en essä om demens, vansinne och litteratur, 2018, Ulf Karl Olov Nilsson, ISBN9789113091457
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Goda miljöer och aktiviteter för äldre, 2004, P-O Sandman, Krister Nyström och Hans Ragneskog, ISBN: 9789144033150. (Med betoning på vikten av samspel mellan omvårdnad, arkitektur & design).
Slutsåld
………………………………………………
Handtag, famntag, klapp eller kyss – Bemötande av närhet, sinnlighet och sexualitet inom vård och omsorg, 2017 Gunilla Matheny, ISBN:9789187345111
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Hjärna Parkinson, 2011, Staffan Råberg, ISBN: 9789197846639
Säljs bl.a. av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Hjärnan 2012, Lars Olsson, Anna Josephson,  ISBN: 9789185565597 (För dig som vill veta mer om hur hjärnan fungerar.)
Slutsåld
……………………………………………..
Hon som var jag. En memoar om Alzheimer, 2019, Wendy Mitchell, ISBN:9789178110100
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Hur ska jag orka? en bok för anhörigvårdare 2011, Lars Björklund kaplan i Sigtunastiftelsen, ISBN: 9789173871563
Slutsåld

……………………………………………….
Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga, 2008, Ola Polmé, ISBN: 9789172510715.
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
I berättelsen finns jag : livsberättelse och livsåskådning vid demens, 2006, Anders Westius, Ulla Petersen, ISBN: 9789152630679
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
I går sjöng näktergalen : en sann berättelse om kärlek och alzheimer, 2016, Eivor Martinus, ISBN: 9789173318020
Säljs av Adlibris och Bokus 
………………………………………………
Ingen reklam längre, tack! / No more junk mail, please!, 2013, Susanne Otterberg, ISBN: 9789198125313
Min mormor var alltid pigg, envis och stark. Jag kunde aldrig drömma om att hon skulle bli dement.”
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Jag har solen i ansiktet så jag ser inte vad du säger, 2009, Ingrid Oscarsson Ling,
ISBN:9789186409029, Lättläst om praktisk kommunikation i vardagen.
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………
Jag ska egentligen inte jobba här, 2012, Sara Beischer, ISBN:9789174411065 (Boken är ett dokumentärinslag i svensk demensvård.)
Säljs  av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Jag såg något i dina ögon, mamma, 2014, Ann Z Allan,
ISBN: 9789163767227
Denna bok är skriven av en dotter vars mor insjuknade i en demenssjukdom.
Säljs av Bokus 
……
även som E-bok, ISBN: 9789163768880
Säljs av Adlibris och Bokus 
……………………………………………..
Jag vet inte vad som händer2017 Anna Norlin, Ljudbok, ISBN:9789175238531 
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Kommunikation & demenssjukdom – ökad förståelse i samtal och möten, 2016, Margareta Skog, ISBN: 9789188099389
Slutsåld

……………………………………………..
Leva livet med demens: praktiska råd och berättelser från Hattstugans äldreboende, 2012, Gun Aremyr, Jane Lindell Ljunggren, ISBN: 9789172058286
Slutsåld

……………………………………………..
Lex Katarina, 2017, Maria Estling Vannestål, Ljudbok,  ISBN:9788711795934 
Säljs av Adlibris och Bokus 
……………………………………………..
Lex Sarah i praktiken, 2011, Susanne Larsson, ISBN:9789172511118 (Facklitteratur)
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Livets sista tid, 2013,Ulla Söderström, ISBN: 9789172059375
Säljs av Adlibris och  Bokus
……………………………………………..
Lovis Ansjovis och glömskan2017, Maria Estling Vannestål, Sanna Hellberg,
ISBN: 9789175775357  
Barnbok 3 – 6 år som förklarar alzheimer
Säljs av  Bokus
……
även som ljudbok, 2018, ISBN: 9789175777733
Säljs av Adlibris och Bokus 
……………………………………………..
Mamma minns du mig, 2009, Elisabet Norin, ISBN: 9789176947777 (Alzheimer Skönlitteratur)
Säljs av Adlibris
…………………………………………..
Minnet, fram och tillbaka, 2013, Pontus Wasling, E-bok ISBN:9789187419195
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Motiverande samtal: praktisk handbok för äldreomsorgen2013, Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, ISBN: 9789172059160. (Handlar bl.a. om hur man kan bemöta personer med demens.)
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma, 2018, Jakob Carlander, Andreas Wedeen,
ISBN: 9789177410942
Säljs av Adlibris och Bokus 
…………………………………………….
Mötas i musik : musik som omvårdnad i demensvården – ett inspirationshäfte, 2016av Svenskt Demenscentrum, ISBN: 9789198313901. CD-skiva medföljer
Säljs av Bokus
…………………………………………….
Neuropsykologi: Normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador2001, Håkan Eriksson, ISBN: 9789147048526
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Nya omsorgsboken: en bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder, 2011, Lena Söderman, Sivert Antonson, ISBN:9789147095193
Slutsåld

……………………………………………….
När Asta blir arg: Ilska och aggression hos demenssjuka2008, Kerstin Lundström, ISBN: 9789147089567.
Slutsåld

………………………………………………
När en anhörig eller vän blir svårt sjuk: en handbok om hur man närmar sig en svårt sjuk och hanterar frågor om sjukdom, död, begravning och sorg, 2010, Marie Henschen, ISBN: 9789197651158.
Säljs av Bokus
………………………………………………
När inget annat återstår2016, Mats Ahlstedt, ISBN: 9789176291603
Psykologisk thriller som handlar om Alzheimerexperiment
Säljs av Adlibris och Bokus 
……
även som E-bok, ISBN: 9789176291597
Säljs av Adlibris och Bokus
…..
även som ljudbok, ISBN: 9789176291634
Säljs av Adlibris och Bokus 
………………………………………………
När kriget är allt du minns : dtt lindra PTSD hos äldre, 2018,
Frida Johansson Metso, ISBN: 9789177410577
Slutsåld
………………………………………………
När orden fattas oss, 2010 Lindholm Camilla, ISBN: 9789147099214 (om demens, språk och kommunikation).
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………..
Och varje morgon blir vägen hem längre och längre2017, Fredrik Backman, ISBN: 9789137150895
Säljs av Adlibris och Bokus 
…………………………………………………
Om demenssjukdom för anhöriga2014, av Svenskt Demenscentrum,
ISBN: 9789198108446,

Säljs av Bokus
OBS! Går även att ladda ner gratis från Svenskt Demenscentrum! Ladda ned (pdf, 123 sidor)
…………………………………………………
Omvårdnad och äldre, 2017, Red. Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell och Helle Wijk, ISBN:9789144102795
Säljs av Adlibris och Bokus 
…………………………………………………
Palliativ medicin och vård, 2012, Barbro Beck – Friis, Peter Strang, ISBN: 9789147105380 (facklitteratur)
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………..
Palliativ vård inom äldreomsorgen, 2015, Peter Strang,
ISBN: 9789187345074 
(facklitteratur)
Säljs av  Bokus
………………………………………………..
Route 66 går till Trollhättan2012, Bodil Sjöström, E-bok, ISBN:9789173519021, ( Roman – Alzheimer)
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Se vem jag är! : personcentrerad vård vid demenssjukdom, 2018,
Anne Marie Mork Rokstad, ISBN: 9789144121291
Säljs av Adlibris och Bokus 
……………………………………………..
Sexualitet och demenssjukdom, 2017, ISBN: 9789198313925, En skrift för dig som arbetar med personer som har demenssjukdom.
Kan laddas ner gratis som pdf-fil från Svenskt Demenscentrum: Ladda ned
……………………………………………..
Sjukhuskatten Oscar : en vanlig katt med en ovanlig gåva, 2016, David Dosa, ISBN: 9789187301629. Pocket, ”Gång efter gång vet den buttra katten Oscar något som vårdpersonalen inte vet. När en patient inte har långt kvar, hoppar Oscar upp i sängen och håller patienten sällskap de sista timmarna i livet.”
Säljs av Adlibris och Bokus 
…..
även som ljudbok, 2014, ISBN: 9789176290019
Säljs av Adlibris och Bokus 
..…
även som E-bok, 2014, ISBN: 9789175230436
Säljs av Adlibris och Bokus 
……………………………………………..
Skapa trygga möten i demensvården, 2017, Katarina Almén, Anders Angur, Barbro Axelsson, ISBN: 9789187345159
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Slutet för alzheimer : hur vi kan förebygga och motverka hjärnans nedbrytning, 2018, Dale Bredesen, ISBN: 9789163616143
Säljs av Adlibris och Bokus 
……………………………………………..
Small World, 2013, Martin Suter, ISBN: 9789186905033, (en thriller och även fallstudie om Alzheimer)
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………….
Som får ditt hjärta att sjunga : en bok om det vackra, det sköna, det sanna och det roliga på en demensavdelning nära dig, 2015, Jannika Häggström, ISBN 9789163773914
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………….
Sorgbearbetning: ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster, 2003, Russell Friedman, John W. James, ISBN: 9789197479608 .
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom: En strukturerad arbetsmetod, 2013, Kerstin Ring,  ISBN: 9789140682888 (facklitteratur).
Slutsåld
………………………………………………
Stulna stunder, 2013, Inga Leissner Andersson, ISBN:9789187481024. (Alzheimer – anhörigroman)
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande, 2015Jane Cars, Beata Terzis, ISBN9789188099259
Säljs av Adlibris och Bokus 
……………………………………………..
Så dödar vi en människa, 2012, Stefan Gurt, ISBN: 9789146222057, E-bok
(Anhörigroman, som handlar om man som valde själv att påskynda döden genom att vägra äta och till slut även att dricka.)
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………….
Sång till mormor: en berättelse med musik, 1997,  Anna-Lena Laurin, ISBN:9789189367012. (Med tillhörande CD från 2002 som hjälp för att förklara för barn, 6 – 9 år, vad demens innebär.)
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Teknik, IT och åldrande: hur fungerar det för patienter, omsorgstagare och äldre medborgare? 2013, ISBN: 9789147105465
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Vaka över dem som sover, 2019-03-13, Sigbjörn Skåden,
ISBN: 9789188035356
Säljs av Adlibris och Bokus 
…………………………………………….
Vanvård eller vård av gammal vana2009, Ola Polmé, Marie Hultén, ISBN:9789197651134 (Den här debattboken återger verkliga händelser och diskuterar varför övergrepp fortfarande äger rum.)
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………………
Varför vill Asta inte äta? 1999, Aremyr Gun, ISBN: 9789147049738 (Måltidssituationer i demensvård)
Slutsåld
………………………………………………..
Varför vägrar Asta duscha? 1997, Gun Aremyr, ISBN: 9789147048243 (Personlig hygien i demensvård)
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok, 2015, Eva-Lena Lindqvist, ISBN:9789140689894
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Vård och omsorg vid demenssjukdom, lärarhandledning, 2016, Eva-Lena Lindqvist, ISBN:9789140689900
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Vård och omsorg vid demenssjukdomar, 2012, Margareta Skog, ISBN:9789152319666 
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Värdighet i vården av äldre personer,  2010, Flera författare, ISBN:9789144059327
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………………………….
Äldre och läkemedel, 2006, Johan Fastbom, ISBN: 9789147084005
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………………………..
Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi 2:a uppl, 2013, red. Marie Ernsth Bravell, ISBN: 9789140685650 (Facklitteratur)
Slutsåld
…………………………………………….
Äldreassistent : om människosyn, värdegrund och bemötande, 2010, Charlotte Roos, ISBN: 9789197651196
Säljs bl.a. av Adlibris och Bokus
……………………………………………
Äldrepsykiatri : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling, 2017, av Svenska Psykiatriska Föreningen, ISBN: 9789177410492
Säljs av Adlibris och Bokus
………………………………………………………………………………………
.

ÖVRIGT:
Sexton sidor om demenssjukdomar
. Publicerad 2016-12-13
När glömska är en sjukdom
 är titeln på en skrift som vänder sig till allmänheten. Den har tagits fram vid Svenskt Demenscentrum på uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD). Den kan laddas ned som pdf   Den tar upp grundläggande fakta om demenssjukdomar – symptom, riskfaktorer och behandling – men innehåller även goda råd för förhållningssätt och bemötande.
………………………………………………
Demenssjukdom-Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående2011, Socialstyrelsen
Den kan laddas ner som pdf från Svenskt Demenscentrum  Ladda ned broschyr »
………………………………………………
Faktablad på olika språk
Svenskt Demenscentrums faktablad vänder sig främst till patienter och anhöriga. De kan laddas ner gratis och det finns översättningar till: Albanska, Arabiska, Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Engelska, Finska, Franska, Kinesiska, Persiska, Ryska, Spanska, Turkiska och Tyska.
………………………………………………………………………………………
.
Libris med text
………………………………………………………………………………………