Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Bloggbild

Mycket kläder, böcker och hjälpmedel finns till försäljning runt om i världen, men det kan bli dyrt med utgifter man inte räknat med, jag tänker här försöka skriva om vad man kan förvänta sig att få betala i slutändan för det man beställer på nätet.

Vad som fick mig att tänka till var när jag dumt nog köpte en bok från USA för $7,50 (71:- SEK) och i slutändan fick betala 262:-. Hade jag i stället laddat ner boken som ljudbok hade den kostat mig 64 SEK!

(Om man köper en ljudbok från till exempel USA och laddar ner till dator eller liknande, betalar du alltså enbart moms/VAT i det land nätbutiken är etablerad eller skattskyldig i. Du behöver då inte betala frakt, svensk/EU-tull, moms eller andra utgifter för ett sådant köp och dessutom har ljudböcker ofta ett lägre pris än en bok.)
.

 1. LITE ALLMÄNT

 2. BESTÄLLA VAROR FRÅN LÄNDER SOM ÄR MED I EU

 3. BESTÄLLA VAROR FRÅN LÄNDER SOM INTE ÄR MED I EU

 4. HANDLA VAROR UTOMLANDS OCH SJÄLV TA MED SIG HEM

 5. SPECIELLA VAROR GÄLLANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM ÄR TULL – & MOMSFRIA FÖR EGET BRUK

 6. TULLRÄKNAREN – RÄKNA UT VAD VARAN KOSTAR

 7. EXEMPEL PÅ VAD DET KAN KOSTA ATT KÖPA VAROR FRÅN ICKE-EU-LAND RESPEKTIVE EU-LAND

 8. HUR MAN KLAGAR PÅ FELAKTIG MOMSDEBITERING

 9. LÄNKAR

 

 1. LITE ALLMÄNT

Om du hittar en vara från utlandet som du är intresserad av att köpa, kan det vara lönsamt att först undersöka om varan finns i en svensk butik. Butiken Klädvalet t.ex. har delvis samma sortiment som Silvert´s (en kanadensisk klädfirma). Om varan inte finns i Sverige försök hitta ett land som säljer varan som är med i EU, då blir det oftast billigare.

Det är olika avgifter som tillkommer på det du köper
Hur mycket du ska betala i moms och eventuellt andra skatter och om du behöver betala tull och deklarationsavgift, beror bland annat på om du köper varan från ett EU-land eller ett som inte är med i EU, hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara det gäller.
………………………………………………………………………………………………

 1. BESTÄLLA VAROR FRÅN LÄNDER SOM ÄR MED I EU

Från ett land inom EU
När du beställer en vara från ett annat EU-land behöver du inte betala någon tull, svensk moms eller andra skatter för varan.  

OBS! Om du beställer en vara från ett företag inom EU som i sin tur beställer varan från ett land utanför EU (till exempel USA eller Kina) gäller samma regler som om du gör din beställning direkt från ett land utanför EU.
………………………………………………………………………………………………

 1. BESTÄLLA VAROR FRÅN LÄNDER SOM INTE ÄR MED I EU

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad.

Hur mycket du ska betala i tull, moms och eventuellt andra skatter beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

a. Importmoms betalar man på alla varor. Momsen är 25 % för de flesta varor
. För livsmedel är den 12 % och för många varor inom kulturområdet, bland annat tidningar och böcker, är den 6 %. (På boken som jag skrev om i början på detta inlägg fick jag t.ex. felaktigt betala 24% i importmoms i stället för 6% som det skall vara).

b. Värdet på det man köper.
 På varor som har ett sammanlagt värde av 1.700 kronor räknas som lågt värde och man betalar ingen tull.

c. Tullsatsenär oftast 12%, men inte alltid. (Att själv räkna ut den exakta tullsatsen för t.ex. textilier är ohyggligt komplicerat där man bl.a. skall ange HS-nummer var man nu hittar det, ange garnets uppbyggnad i vävnaden, vävnadssätt m.m.)
Det är för det mesta företaget som transporterar din vara (Postnord eller ett kurirföretag) som gör din tulldeklaration och som tar ut momsen åt dig. Som underlag för det använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket. Sedan tar företaget som transporterar paketet ut en administrationsavgift av dig för det jobbet ofta mellan 75:- – 125:-SEK
………………………………………………………………………………………………

4. HANDLA VAROR UTOMLANDS OCH SJÄLV TA MED SIG HEM

Från ett annat EU-land betalar du inte tull eller skatt när du tar med dig varor till Sverige från ett annat EU-land.
Från ett land utanför EU om resan till Sverige sker med flyg eller färja i kommersiell trafik får du tull- och skattefritt ta med dig varor för 4 300 kronor. Om resan sker på annat sätt kan du ta med dig varor för 3 000 kronor utan att betala några avgifter. Varorna måste transporteras personligen. Utöver dessa varor får du tull- och skattefritt ta med dig en viss mängd alkohol och tobak.
……………………………………………………………………………………………….

5. SPECIELLA VAROR GÄLLANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOM ÄR TULL – & MOMSFRIA FÖR EGET BRUK

”För varor till andra än blinda eller personer med annan funktionsnedsättning gäller att varorna ska vara speciellt konstruerade för utbildning, arbete eller sociala aktiviteter för personer med funktionsnedsättning för att tullfrihet ska medges.”

Det verkar vara väldigt krångligt, när jag frågade tullverket om man slapp betala tull och moms för t.ex. rullstolshandskar, rullstolsväskor, rullstolar, rollatorer, toalettförhöjare, stödhandtag, grepp för badrum fick jag följande svar:
För varor speciellt anpassade för funktionshindrade personer, behöver man ansöka om tillstånd hos Tullverket innan man beställer varan. Du hittar blanketten under rubriken Ansökan på särskild blankett finns mitt på sidan. Ansökan ska skickas till Tullverket för godkännande, godkänd blankett skickas också till transportören i Sverige som hanterar importen/frakten. Vid en godkänd ansökan blir varan tullfri, man betalar där emot moms för varan samt för frakten fram till EU:s gräns.”
Varor avsedda för personer med funktionsnedsättning
………………………………………………………………………………………………

6. TULLRÄKNAREN – RÄKNA UT VAD VARAN KOSTAR

” Vår tullräknare kan hjälpa dig att räkna ut tull, moms och andra avgifter när du handlar på nätet. Uträkningen är inte exakt. Använd den som en uppskattning av vad din vara kommer att kosta.”
Idén med att man själv skall kunna räkna vad en vara kostar allt som allt är bra, men uträknaren har sina brister
. Dels räknar den inte med avgifter för tulldeklarationsavgift (oftast mellan 75:- till 125:-SEK) och dels är sökningsorden ytterst begränsade med ett konstigt urval. Man kan t.ex. söka på badbyxor men inte på jacka, kavaj, kostym eller kläder.
……………………………………………
Man kan också skriva till:
Frågor om handel och tullregler Ställ din fråga om handel och tullregler i vårt formulär. Vi svarar på din fråga inom fem arbetsdagar.
Se: https://www.tullverket.se/4.7928802816bd208774cc75.html
eller ställa frågor på deras Facebooksida
Se: 
https://www.facebook.com/tullverket
………………………………………………………………………………………………

7. EXEMPEL PÅ VAD DET KAN KOSTA ATT KÖPA VAROR FRÅN ICKE-EU-LAND RESPEKTIVE EU-LAND

Jag har därför här tagit med:
EXEMPEL PÅ VAD DET KAN KOSTA ATT KÖPA BÖCKER & KLÄDER FRÅN ETT EU-LAND RESPEKTIVE ICKE EU-LAND

Vid köp av bok från t.ex. Danmark (EU-land)

Kostnad för boken 100 DKK + kostnad för frakten
(När man handlar från ett EU-land betalar man momsen i det landet i samband med köpet, momsen är nationell och varierar från land till land.)
…….
Vid köp av en bok från USA
Kostnad för boken: $ 16                      SEK 150:-
*Frakt & ev försäkring:                       SEK 100:-
**Importmoms (150 + 100) x 6%       SEK    9:-
***Administrativ utgift c:a                 SEK   75:-
……………..
Summa c:a                                      SEK 334:-

* Jag har ingen aning om vad frakt och ev. försäkring kostar, men jag säger SEK 100:-
** Importmoms för böcker är 6 % och den räknas på summan av vara + frakt + försäkringar
*** Administrativa utgiften kallas även deklarationsavgiften, den brukar vara mellan SEK 75:- – 125:-
Inga tullavgifter eftersom värdet understiger SEK 1.700:-)
……………………………………………

Vid köp av en kostym från t.ex. Danmark
Kostnad för kostymen 4.000 DKK + kostnad för frakten

(När man handlar från ett EU-land betalar man momsen i det landet i samband med köpet, momsen är nationell och varierar från land till land.)
………
Vid köp av en kostym från t.ex. Kanada
Kostnad för kostymen: CAD 500                       SEK 3.500:-
*Frakt & ev. försäkring                                    SEK    200:-
**Tull (3.500 + 200) x 12%                            SEK    444:-
***Importmoms (3.500 + 200 + 444) x 25%  SEK  1.036.-
****Administrativ utgift c:a                           SEK     125:-
……………..
Summa                                                         SEK  5.305:-

*Jag har ingen aning om vad frakt och ev. försäkring kostar, men jag säger SEK 200:-
** Tull eftersom varan är på över SEK 1.700:- måste tull betalas, tullsatsen för kläder är ofta på 12%, och den räknas på summan av vara + frakt + försäkringar).
*** Importmoms för kläder är c:a 25% och den räknas på summan av vara + frakt + försäkringar + tullavgiften)
**** Administrativa utgiften kallas även deklarationsavgiften, den brukar vara mellan SEK 75:- – 125:-
………………………………………………………………………………………………

8. HUR MAN KLAGAR PÅ FELAKTIG MOMSDEBITERING

Postnord som jag kontaktade mejlade att enklast är det att ringa eller mejla när man fått räkningen innan man betalar, så korrigerar de gärna det, men att det går att överklaga momsen till Tullverket i efterhand.
Med andra ord är det viktigt att den som beställer en vara själv har koll vilken moms som skall betalas och kontrollerar att det blivit rätt!

………………………………………………………………………………………………

9. LÄNKAR

Från Tullverket handla på nätet:
Allmänt om att handla på nätet 
………………
Saknar du ditt paket? 
………………
Frågor och svar om hanteringen av paket från länder utanför EU 
………………
När det blir fel när du handlar på nätet
………………
Med appen Tullregler har du alltid tillgång till information som du behöver för att göra rätt, även om du inte har internet. Appen är gratis och finns att ladda ner i App store och Google play.
………………………………………………………………………………………………