Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

Mälargården Rehabcenter Sigtuna

.
Länkarna är uppdaterade  2019-04-05
Bild från Mälargårdens hemsida

DETTA INLÄGG GÄLLER REHABILITERINGSANLÄGGNINGAR I SVERIGE

För att komma till Rehabiliteringsanläggningar i varmare klimat för reumatisk sjukdom och neurologisk sjukdom eller skada: Klicka här

Har du varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering eller fortsatt vård. Målet är att du ska få tillbaka ett så normalt liv som möjligt, både fysiskt och psykiskt. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Rehabilitering för Stockholms län kan ske på särskilda rehabiliteringsanläggningar, på sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller i ditt hem. I de team som arbetar med rehabilitering kan sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, logoped, läkare och sjuksköterska ingå. Du kan själv kontakta en rehabiliteringsmottagning. Du kan även få hjälp av den behandlare som haft ansvaret för din vård med en genomgång av vilka kontroller, undersökningar och behandlingar som du kan behöva. Om du behöver recept, intyg eller remiss kan främst läkaren hjälpa dig med det.
Har du varit inlagd på sjukhus kan kuratorn på sjukhuset hjälpa dig med kontakter, till exempel med Kommunlänkar om hemtjänst för Stockholms län.
För andra kommuner sök
:
1. www.1177.se
2. Klicka i överkanten till höger om ”1177 vårdguiden” där det står Landstinget eller Region och fyll i det landskap eller län du vill komma till.
3. Sök vidare på Hemtjänst eller Äldreomsorg.

PATIENTLAGEN (från 2017-04-25) ger patienter rätt att söka öppenvård över landstingsgränserna 

Den ger alla i Sverige rätt att söka öppen vård, primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård i ett annat landsting än där man bor. Detta gäller också neurologiska sjukdomar. (Med öppen vård menas all vård där du inte blir inlagd.) Kravet är att vården drivs av landstinget, eller att – om du önskar gå till en privat vårdgivare – att denne har avtal med landstinget.

De taxor och andra regler, till exempel remissregler, som gäller i det landsting det söks vård i gäller även för patienter från andra landsting. Om du väljer en utförare utanför det landsting där du bor får du bekosta resorna själv. Angående avgifter för vården – så får du betala den taxa som gäller i det landsting där du söker vård. OBSERVERA att vårdgarantin gäller endast i ditt hemlandsting. (Detta innebär att landstinget inte behöver erbjuda dig vård inom viss tid från det att sökt hjälp, något som annars gäller. I praktiken kan det därför hända att väntetiden därmed blir längre).
Ytterligare information om Patientlagen, klicka här.

Stiftelsen Stora Sköndal hade på sin förra hemsida följande tips för dig som skall välja plats för neurologisk rehabilitering:
”1. Tänk på att undersöka om kliniken har yrkeskategorier med specialistkompetens som du har behov av, exempelvis neurologläkare och neuropsykolog.
2. Tänk på att välja en klinik med lång erfarenhet av neurologisk rehabilitering.
3. Ta reda på om du har möjlighet att påverka rehabiliteringens uppläggning.
4. Ta reda på om man får träffa andra med liknande problem.
5. Undersök om den omgivande miljön är gynnsam för återhämtning.
6. Tänk på avståndet från ditt hem till rehabiliteringskliniken, så att du och dina närstående kan ta hänsyn till restid när ni väljer mellan olika alternativ. Undersök möjligheten till sjukresor med taxi.
7. Ta reda på vilken värdegrund rehabiliteringskliniken har, exempelvis om kliniken drivs utan vinstsyfte.”

Hur man gör för att komma till ett rehabcenter om man bor i Stockholms län.
För att få specialiserad rehabilitering behövs en remiss från din läkare.
”När din läkare bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering kan du själv välja rehabiliteringsenhet inom cancervård, även kallat onkologi, neurologiska sjukdomar,
lymfödem, långvarig smärta och utmattningssyndrom, rehabilitering i varmt klimat”

”Ibland behöver sjukskrivning ingå som en del i rehabiliteringen.”
Dessa uppgifter är uppdaterade 2016-08-15, de kommer från följande artikel som du kan läsa mer här, http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Rehabilitering/  

Om du bor i annat län måste rehabiliteringen vara godkänd från ditt landsting/försäkringsbolag. En del län har avtal med nedanstående rehabanläggningar och en del har avtal med andra. Även om inget avtal finns kan man ibland ändå få komma till någon av dessa. (Min erfarenhet i mångt och mycket är dessvärre att tjat ofta hjälper).
Om man söker i Vårdguiden kan det vara svårt att hitta vilka rehabanläggningar respektive län har avtal med, likaså när jag ringde Sjukvårdsupplysningen fick jag heller inga klara besked. På Hjultorget 2014 i Stockholm berättade t.ex. representanter från Treklöverhemmet att de hade ”godkända” patienter från Stockholm, Västergötland och Halland. Uppgifterna gällande Halland hittade jag dock inte i Vårdguiden. Läkare och kurator bör kunna ge råd.  

Om man inte blir beviljad rehabilitering kan man till de flesta rehabcenter ansöka som privat patient, men måste då dessvärre själv bekosta vistelsen. Kostnaden varierar beroende på hur mycket hjälp man behöver.

På flera av de center där man bor kvar kan man få ta med en person t.ex. anhörig/assistent mot extra kostnad. På vissa rehabcenter måste medföljande personen agera som ”medhjälpare” om den skall få följa med.

Rehabanläggningar har olika inriktningar, en del har flera inriktningar. Eftersom avtalen ser ut olika för varje län och de årsvis dessutom omförhandlas tar jag endast med följande som gäller neurologisk sjukdom eller skada.
……………………………………………………………

Följande anläggningar är godkända av Stockholms läns landsting, flera av dessa anläggningar är även godkända av andra landsting. Efter denna lista kommer jag att skriva lite mer om vad dessa anläggningar kan erbjuda, uppgifterna är tagna från respektive anläggnings hemsida mars 2017.

Furuhöjdens Rehabiliteringshem, Täby 
Humlegården Rehabilitering, Sigtuna 
Mälargården Rehab Center, Sigtuna 
Stiftelsen Stora Sköndal 
Olivia Rehabilitering, Danderyd 
Rehab Station, Stockholm 
Rehab Station, Liljeholmen 
Stockholms Sjukhem 

Utanför Stockholms län
Rehabcenter Treklöverhemmet, Ljungskile 
Fryk Center Rehabilitering, Torsby
Stiftelsen Valjeviken, Sölvesborg
……………………………………………….
.
Treklöverhemmet

.

.

.

.

.

.

.
.
Bild från Bräcke Diakonis hemsida

REHABCENTER TREKLÖVERHEMMET drivs av Bräcke Diakoni. Rehabcenter Treklöverhemmet ligger vackert beläget i Ljungskile – mitt på den Bohuslänska västkusten med en hänförande utsikt över havet.

Bräcke Diakoni är en fristående stiftelse, som är politiskt obunden och vars engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn, som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar.

De erbjuder både neurologisk rehabilitering och kortidsvistelse. RehabCenter Treklöverhemmet specialiserar sig på neurologisk rehabilitering för vuxna samt KOL, astma och hemofili. Rehabiliteringen anpassas individuellt efter behov, förutsättningar och intressen. De har ett mycket brett utbud av sjukgymnastik, arbetsterapi och fritidsaktiviteter och naturen ger mycket inspiration.

Aktiviteter:  Exempel på aktiviteter vi erbjuder är bågskytte, wii-spel, bocciaturnering, bordtennis, bowling, balansgrupp, handträningsgrupp, trädgårdsgrupp, vattengympa, hantverk och köksträning. Utöver sjukgymnastik, arbetsterapi och olika fritids- och idrottsaktiviteter finns även möjligheter att delta i föreläsningar, sociala aktiviteter och utflykter.

Boende: De erbjuder anpassat boende i enkelrum med wc, dusch, WIFI, telefon och TV. Alla rum har havsutsikt och utgång till altan. Alla rum har höj- och sänkbara sängar och vissa rum har taklyft. Det finns även boende för personliga assistenter. Varmvattenbassäng i samma byggnad. Hemlagad mat i eget kök, miljön är alkohol- rök och drogfri.

Ansökan, klicka här

Riksavtalet
Bräcke diakoni erbjuder intensiv rehabilitering eller träning – för att ge dig kraft att komma tillbaka till livet. Oavsett var i landet du bor. Hur det fungerar, klicka här

Även din arbetsgivare eller försäkringsbolag kan i vissa fall betala din rehabilitering. Du kan även betala din rehabiliteringsvistelse själv.

Treklöverhemmet har även Bed and Breakfast samt konferensmöjligheter. För dig med eller utan funktionsnedsättning.
……………………………………………………………
.
Olivia.

.

.

.

.

.

..

Bild från Olivia Rehabilitering hemsida

OLIVIA REHABILITERING i Danderyd är ett aktiebolag som drivs i privat regi.
Landstinget i Stockholm har gett dem klartecken att ta emot patienter som behöver intensiv rehabilitering inom tre områden – neurologi, lymfödem och onkologi. Olivia Rehabilitering har även logopedmottagning.

De erbjuder speciella program för personer med neurologiska skador. Vid ryggmärgsskada eller annat funktionshinder så finns möjlighet att gå på deras individuella program där det jobbas mycket med styrka, kondition och teknik. De utvecklar också ett center för personer med lymfödem och för personer som har vårdats för en cancersjukdom.
Olivia rehabilitering erbjuder också rullstolsträning.

Alla med neurologiska sjukdomar och skador kan söka med remiss för att få återkommande rehabilitering. Idag kan personer som bor i Stockholms län få beviljat i dagrehabilitering alternativt bo på Mörby Hotel. För personer som bor utanför Stockholm finns Hotell Danderyd eller på Mörby Hotel.

”Om du behöver rehabilitering oftare än vad landstinget beviljar kan du vända dig till din kommun, försäkringskassan, din assistansanordnare eller din arbetsgivare. Du kan även betala själv – om ingen annan vill stå för kostnaden.”
……………………………………………………………
.

Furuhöjden bassäng

 .

.

.

.
.


.
.
.
Bild från Furuhöjdens hemsida

FURUHÖJDENS REHABILITERINGSHEM i Täby  rehabiliterar diagnoser inom neurologi, onkologi, ortopedi, thorax kirurgi och allmän kirurgi.

”Vi erbjuder även korttidsboende för personer som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus men som väntar på plats på särskilt boende eller på att kunna komma hem till sitt ordinarie boende.
Våra uppdragsgivare är landsting, kommuner, försäkringsbolag och privatpersoner.
Vi tar emot gäster med kort varsel samtliga dagar under året.
Fria besökstider, fri parkering.”

Boendet: ”Furuhöjden har 44 enkelrum uppdelade på fyra avdelningar. Alla rum har elmanövrerade sängar, kallelsesignal, dusch, toalett, telefon, radio och TV.”
Furuhöjden har eget kök där all mat lagas på plats, specialkost kan ordnas. Gäster får ha med sig anhöriga till lunch och middag, men vill gärna veta detta dagen innan.

Aktiviteter: Sjukgymnastiken har en lokal som är inredd och utrustad för konditions- och balansträning samt enklare styrketräning. För gäster där hälsotillståndet tillåter finns tillgång till bassäng med 33 gradigt vatten samt bastu. Arbetsterapilokal finns för individuell träning och skapande verksamhet.
……………………………………………………………

REHAB STATION, STOCKHOLM med lokaler i Frösundavik Solna.
Drivs i privat regi och är ett dotterbolag till Praktikertjänst AB.

Rehab station Stockholm erbjuder medicinsk rehabilitering för personer med neurologiska  sjukdomar och skador. Rehabiliteringen sker både som dagrehab och i internatform.
Rehab Station Stockholm är ett internationellt rehabiliteringscenter och tar emot patienter från hela världen.

Spinaliskliniken är en specialistklinik på Rehab Station Stockholm för personer med ryggmärgsskada. Vi tar emot personer med traumatisk ryggmärgsskada (förvärvad genom olycka), icke- traumatisk, icke progredierande och medfödd (ryggmärgsbråck).”

”Från och med 1 januari 2016 är Rehab Station Stockholm godkända av Stockholm läns landsting att bedriva vårdval inom både specialiserad neurologisk och specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Patienten har genom vårdvalet möjlighet att välja Rehab Station för inneliggande rehabilitering.”

Boende: ”I direkt anslutning till inneliggande vård på akutsjukhus kan vi erbjuda dig rehabilitering på vårt internat med ett individuellt anpassat program.
Internatet är bemannat dygnet runt med sjuksköterskor och undersköterskor. Specialistläkare finns tillgänglig under kontorstid varje dag. På övrig tid finns jourläkare. På kvällar och helger har du möjlighet att ta del av vårt fritidsprogram.
Internatet har 35 ljusa och fräscha enkelrum i modern design.  Alla rum är utrustade med patientlarm och några av dem har taklyft. Du har tillgång till kabel-TV och telefon. Har du egen dator kan du använda den via vårt trådlösa nätverk. Vi serverar frukost, lunch och middag i vår trevliga restaurang. Boende för anhöriga kan ordnas vid behov.”
Gruppaktiviteter, se: http://www.rehabstation.se/Rehabilitering/Rehab/Gruppaktiviteter/
…………………………………………………………

Frykcenter

.

.

.

.

.

.
.
.
Bild från Fryk Centers hemsida

FRYK CENTER REHABILITERING i Torsby.
Verksamheten drivs utan ekonomiska vinstintressen. Patienter kommer från hela Sverige.

Fryk Center bedriver intensiv rehabilitering inom framförallt neurologi och ortopedi samt för barn och ungdomar med funktionshinder.

De inriktar sig på att ge stöd till att:
• få kunskaper och insikt om vad man har råkat ut för.
• kunna hantera sitt tillstånd utifrån de nya förutsättningarna.
• kunna nyorientera och finna mening i sitt liv efter skada/sjukdom.

Boendet sker i rymliga enkelrum med toalett och dusch. Det finns TV och radio samt tillgång till trådlöst nätverk för den som har med egen dator. Patientlarm finns på alla rum och flera rum har taklyft. Omvårdnadspersonal är i tjänst dygnet runt. Under vistelsen ingår helpension, måltiderna serveras i vår trevliga matsal. Möjlighet till specialkost finns. Vi har gemensamma sällskapsrum med kabel TV och bibliotek. Det finns uteplatser som är tillgängliga med rullstol. På kvällar och helger anordnas aktiviteter.
Boende för medföljande personliga assistenter och anhöriga kan ordnas utifrån önskemål. Anläggningen ligger intill ett skogsområde med asfalterade elljusspår. Det är 700 meter till centrum.”

Aktiviteter: ”Fritidsaktiviter är en viktig del av rehabiliteringen där fysisk aktivitet, skapande och kulturell verksamhet stimulerar alla sinnen. Möjligheter finns att prova olika aktiviteter för att hitta nya intressen och träningsformer. Målet är att öka fysisk förmåga, stärka självförtroende och bidra till förbättrad livskvalitet.”
Exempel på aktiviteter är: ridning, utflykter, skidåkning vintertid, rullstolsteknik. På kvällar och helger anordnas sociala aktiviteter som filmkvällar, tipspromenader och utflykter i närområdet.
……………………………………………………………
.

MÄLARGÅRDEN REHAB CENTER i Sigtuna
Sigtuna är en politiskt och religiöst obunden fristående stiftelse. Deras verksamhet är idéburen och drivs utan vinstsyfte. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. De har neurologisk erfarenhet sedan 1971.

Mälargården Rehab Center erbjuder specialiserad rehabilitering inom neurologi, astma/KOL, onkologi samt lymfödem. Vi rehabiliterar även personer som blivit rörelsehindrade som följd av exempelvis trafikolycka, olycksfall och/eller annan sjukdom.

Mälargården har avtal med Stockholms läns landsting, liksom med andra landsting och olika kommuner. De tar även emot privatbetalande gäster.

Centret har gym, bastu och rehabiliteringsbassäng som håller 33-34 grader.

Boende: Eget rum med dusch/WC och gratis Wi-Fi. Det finns dubbelrum att tillgå för de gäster som så önskar. All mat lagas i eget kök, de lagar även alla typer av specialkost.

Aktiviteter: Mälaren och ”Hälsans stig” finns att tillgå på nära håll liksom skogen med motionsspår.
……………………………………………………………
..

STOCKHOLMS SJUKHEM  erbjuder rehabilitering på Rehabcentrum Bromma och på Rehabcentrum Kungsholmen. Dessa drivs i privat regi av en stiftelse utan vinstsyfte.

REHABCENTRUM KUNGSHOLMEN ”Vi tar emot patienter som har vårdats på akutsjukhus och behöver rehabilitering. Vi erbjuder neurologisk rehabilitering enligt vårdval och här finns även en mottagning för primärvårdsrehabilitering, samt ett neuroteam för Kungsholmen, Norrmalm och Solna”

Rehabcentrum Kungsholmen erbjuder kirurgisk och neurologisk rehabilitering för personer som drabbats av en neurologisk skada eller sjukdom eller trafikskada.
De ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade patienter. De erbjuder även planerad neurologisk rehabilitering samt primärvårdsrehabilitering inom landstingets vårdvalssystem.

Boende: Enkelrum med toalett och dusch. Tillgång till trådlöst nätverk, Tv finns i gemensamma utrymmen. All mat lagas i eget kök, de lagar även alla typer av specialkost. Stockholms sjukhem har även café, restaurang, bibliotek och massör.

Aktiviteter. Träning både individuell och i grupp. Träningen handlar till exempel om att förbättra balans, styrka, handfunktion, koncentrations- och planeringsförmåga. Allt detta tränas också i komplexa vardagssituationer som personlig vård, matlagning, inköp samt promenader utomhus. De har även bassängträning.
Även aktiviteter inom musik, konstutställningar och andra upplevelser för alla sinnen.

REHABCENTRUM BROMMA  erbjuder sjukgymnastik och annan rehabilitering till personer i alla åldrar. Öppenvårdsmottagning och hemrehab. Du behöver ingen remiss för att boka tid hos våra fysioterapeuter / sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist eller kiropraktor.

Neuroteamen i Bromma vänder sig till dig som bor i Bromma, Hässelby/Vällingby, Kista, Rinkeby, Spånga/Tensta och Ekerö. De vänder sig till personer över 18 år som behöver rehabilitering direkt efter utskrivning från sjukhus. Du kan vara ny- eller återinsjuknad i stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Neuroteamet erbjuder dig stöd med rehabilitering i hemmet eller i närmiljö, de har även Parkinson-, Stroke- och Kolskola.
……………………………………………………………
.

stora sköndal

.

.

.

.

.
.
Bild från Stiftelsen Stora Sköndals hemsida

STORA SKÖNDAL  är en stiftelse utan vinstsyfte.
Neurologiska Rehabiliteringskliniken på Stora Sköndal erbjuder specialiserad rehabilitering för vuxna personer som har drabbats av olika neurologiska sjukdomar och skador i nervsystemet, fysioterapimottagning samt en logopedmottagning.
Dag- eller heldygnsrehabilitering.

De har även en nyöppnad fristående mottagning för diagnosen ME/CFS (myalgisk encefalomyelit, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom).

Bor du i Stockholms län och blir beviljad rehabilitering kan du välja Stora Sköndal, bor du utanför Stockholms län finns möjligheten att söka rehabilitering dit genom att vända dig till din läkare och hemlandsting. De tar även emot privatbetalande gäster.

Kliniken erbjuder rehabiliteringsprogram individuellt och i grupp.
Personligt utformat schema där individuell träning och samtal varvas med gruppaktiviteter.

De har en gästlägenhet på området för vänner och anhöriga som behöver vara i närheten av den som får vård.

Aktiviteter: Möjlighet finns att ägna sig åt träning i form av skapande aktiviteter som keramik- och läderverkstaden, snickeriet, med datorbaserad träning, yoga, qi gong eller balansträning med wii-spel.  Utomhus, bad, promenader och utomhusgym.

Stora Sköndals friluftscenter och bad är till för dig som har någon form av funktionsnedsättning och behöver extra hjälpmedel. Handikappbadet ansvaras av Stockholm Stad/Idrottsförvaltning.
……………………………………………………………
.

Humlegården


.

.

.

.

.

Bild från Humlegårdens hemsida

HUMLEGÅRDEN rehabilitering i Sigtuna
Humlegården är en rehabiliteringsanläggning för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Behandling, träning och andra aktiviteter enskilt och i grupp. Humlegården har ett privat vårdavtal och hör ihop med Valjevikens rehabiliteringsanläggning.

”Du kan söka till oss oavsett var i landet Du bor, det är ditt hemlandsting som tar beslut om rehabilitering och det är dit remissen skall skickas.
Om Du är hemmahörande i Stockholms län omfattas Du av det s.k. vårdvalet som infördes 2010 och där Humlegården är en auktoriserad utförare inom området planerad neurologisk rehabilitering. Vi kan erbjuda både inneliggande rehabilitering och dagvård.”

Både individuella och speciella program för neurologisk sjukdomar eller skada.

Genom balansträning, konditionsträning, träning av koordination och styrka bygger sjukgymnastiken upp de funktioner som behövs i arbete och vardagsliv.
Ett träningsprogram innehåller vanligtvis flera dagliga pass, individuellt och i grupp såsom mattgymnastik, sittgymnastik, balansgrupp eller Qui-gong och bassänggrupp. Humlegården har också återupptaget ridning som en del av verksamheten.

Aktiviteter: Föreläsningar, Boule, musikunderhållning, frågesport eller stadsvandringar samt utflykter med egen buss.
Exempel på Temaveckor 2017: Stresshantering/avspänning, Rullstolsteknik, Ridvecka, Skapande aktiviteter och Träna i vatten.
……………………………………………………………
..

Valjeviken, Sölvesborg har neurologisk rehabilitering med helpension i hotellmiljö. Den  hör ihop med rehabiliteringsanläggningen Humlegården, båda är en ideell stiftelse.
Valjeviken har rehabilitering, diagnoskurs, aktivitetskurs eller rekreation och bedriver även en folkhögskola.

Hos fysioterapeuterna är målet att man utifrån klinisk diagnos och prognos erhåller rådgivning och behandling. Hos fysioterapeuterna är målet att du utifrån klinisk diagnos och prognos erhåller rådgivning och behandling.

Fysioterapeuterna arbetar också förebyggande genom att bedriva vattengymnastik och annan träning, både individuellt och i grupp.

Under hela året finns möjlighet att komma till Valjeviken på rehabiliteringsvistelse. Vistelseperioden är vanligtvis två till tre veckor.

Boende: Enkel- och dubbelrum i varierande standard. Under rehabiliteringsvistelse, diagnoskurs eller aktivitetskurs har man i regel enkelrum. Man är välkommen att ta med egen assistent/ledsagare/anhörig och man kan då välja att bo i enkel eller dubbelrum.

Maten lagas i eget kök, specialkost kan ordnas.

Aktiviteter: Simhall med tre bassänger varav en träningsbassäng med höj- och sänkbar botten, idrottshall med möjlighet till bl.a. rullstolshandboll. Fritidsaktiviteter. Stor park med direkt anslutning till havet lämpligt för promenader.
……………………………………………………………
.

Tips och förslag på semester samt rekreation och hur man hittar anpassade hotell, vandrarhem, stugsemesterhus, campingplatser, sommarkurser på folkhögskolor, resor till utlandet, hur man kan åka rullstol i fjällvärlden m.m. finns under inlägget Sommarvistelse för personer med funktionsnedsättning. Klicka här
……………………………………………………………