Etiketter

, , , , , , , , , ,

Mälargården Rehabcenter Sigtuna

Bild från Mälargårdens hemsida.

Denna sida är nu åter uppdaterad 2021-03-16

DETTA INLÄGG GÄLLER REHABILITERINGSANLÄGGNINGAR I SVERIGE

För att komma till Rehabiliteringsanläggningar i varmare klimat för reumatisk sjukdom och neurologisk sjukdom eller skada: Klicka här
……………………………………………………………………………..

INNEHÅLL:
1. OM REHABILITERING
2. HUR MAN SÖKER REHABILITERING, kostnad m.m.
   a. ÖPPEN VÅRD
   b. SPECIALISERAD NEUROLOGISK REHABILITERING
3. TIPS PÅ VILKEN ANLÄGGNING MAN SKALL VÄLJA
4. ALERIS REHAB STATION, Stockholm
5. BRÄCKE DIAKONI TREKLÖVERHEMMET, Ljungskile
6. FURUHÖJDENS REHABILITERINGSHEM, Täby
7. MÄLARGÅRDEN REHAB CENTER, Sigtuna
8. OLIVIA REHABILITERING, Danderyd
9. STIFTELSEN FRYKCENTER, Torsby
10. STIFTELSEN STORA SKÖNDAL, Stockholm
11. STOCKHOLMS SJUKHEM
12. STIFTELSEN VALJEVIKEN, Sölvesborg
13. LÄNKAR
……………………………………………………………………………..

1. OM REHABILITERING
Har du varit sjuk, skadad eller varit inlagd på sjukhus kan du behöva rehabilitering eller fortsatt vård. Målet är att du ska få tillbaka ett så normalt liv som möjligt, både fysiskt och psykiskt. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.
Detta kan ske på särskilda rehabiliteringsanläggningar, på sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller i ditt hem. I de team som arbetar med rehabilitering kan sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, logoped, läkare och sjuksköterska ingå. Har du varit inlagd på sjukhus kan kuratorn på sjukhuset hjälpa dig med kontakter.
……………………………………………………………………………..

2. HUR MAN SÖKER REHABILITERING kostnad m.m.
   a. ÖPPEN VÅRD
PATIENTLAGEN
ger patienter rätt att söka öppenvård var som helst i landet. Det betyder att du kan välja en vårdcentral eller en öppen specialistvårdsmottagning för undersökning eller behandling. (Med öppen vård menas all vård där du inte blir inlagd.) Ibland behövs remiss till den öppna specialistvården. Du behöver då få en remiss från din vårdcentral eller annan specialistläkare.
De taxor och andra regler, till exempel remissregler, som gäller i det landsting det söks vård i gäller även för patienter från andra landsting. Om du väljer en utförare utanför det landsting där du bor får du bekosta resorna självAngående avgifter för vården – så får du betala den taxa som gäller i det landsting där du söker vård.
OBSERVERA att vårdgarantin gäller endast i ditt hemlandsting. (Detta innebär att landstinget inte behöver erbjuda dig vård inom viss tid från det att sökt hjälp, något som annars gäller. I praktiken kan det därför hända att väntetiden därmed blir längre). Ytterligare information om Patientlagen, gå in på: https://www.1177.se/ med sökord Patientlagen.
…………..
   b. SPECIALISERAD NEUROLOGISK REHABILITERING där man i regel bor kvar.
När det gäller Stockholms län, fungerade det att söka på neurologisk rehabilitering på https://www.1177.se/.
När jag bytte region kom jag till ”Sidan kan inte hittas”. För boende i annat län tror jag det är enklast att ta kontakt med läkare eller kurator alternativt kontakta den rehabilitering man är intresserad av och fråga vilka möjligheter det finns.
När jag sen sökte vidare på specialiserad neurologisk vård för Stockholms län fick jag upp följande på denna länk: https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/smartbehandlingar-och-rehabilitering/rehabilitering-i-stockholms-lan2/specialiserad-rehabilitering2/planerad-specialiserad-neurologisk-rehabilitering-for-dig-som-har-en-neurologisk-sjukdom-eller-skada-i-centrala-nervsystemet/ där stod bl.a:
”Om din läkare har bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering skickar hen en remiss till den vårdgivare som du väljer. Vårdgivaren du valt kontaktar dig när de fått remissen. Om det behövs kan du bli kallad till en teambedömning för att ta reda på om detta är den bästa behandlingsformen för dig.”

”Så här väljer du vårdgivare
Du kan själv välja var du vill få den planerade specialiserade rehabiliteringen. Du kan välja mellan följande vårdgivare som är godkända av Stockholms läns landsting:”
Bräcke Diakoni RehabCenter Treklöverhemmet, Ljungskile
Furuhöjdens Rehabiliteringshem, Täby
Mälargården Rehab Center, Sigtuna
Stiftelsen Stora Sköndal
Olivia Rehabilitering, Danderyd
Aleris Rehab Station Stockholm AB
Aleris Rehab Station Liljeholmen
Stiftelsen FrykCenter, Torsby
Stockholms Sjukhem 


Hur utformas rehabiliteringsprogrammen?
Rehabiliteringen sker under en avgränsad period hos den vårdgivare du valt. Den utformas utifrån dina behov och önskemål tillsammans med ett rehabiliteringsteam. Teamet består av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, socionom, psykolog, dietist och sjuksköterska. Rehabiliteringen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vad kostar rehabiliteringen?
Patientavgiften för rehabilitering är 100 kronor per dygn (sluten vård).
Om du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter 100 kronor per dygn. Dagsjukvård kostar 200 kronor per dag. Det ingår i högkostnadsskyddet.
Patientavgiften betalas direkt till rehabiliteringsanläggningen.

Resekostnader inom länet
Du kan få sjukresor till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen. Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

Resekostnader utanför länet
Väljer du rehabilitering utanför länet ingår resa till och från anläggningen med det billigaste färdsättet.
Du får betala en egenavgift på max 140 kronor per enkel resa.
Du kan själv beställa och betala tåg- eller flygbiljett. Skicka originalkvitto och en kopia på ditt beslut om rehabilitering till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm. Ange bank, clearing- och kontonummer där pengarna ska sättas in.”

”Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?
Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län.
Några saker skiljer sig däremot:
Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om specialistmottagningen i Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på om det finns remisskrav för den vården där du bor.
Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län.
Vårdgarantin gäller endast i din egen region.”

En del län har avtal med de Rehabanläggningar som gäller Stockholms län och en del har avtal med andra. Även om inget avtal finns kan man ibland ändå få komma till någon av dessa. Om man söker i Vårdguiden kan det vara svårt att hitta vilka rehabanläggningar respektive län har avtal med, likaså när jag ringde Sjukvårdsupplysningen fick jag heller inga klara besked.
Läkare och kurator bör kunna ge råd 
 

Om man inte blir beviljad rehabilitering kan man till flera Rehabcenter ansöka som privat patient, men måste då dessvärre själv bekosta vistelsen. Kostnaden varierar beroende på hur mycket hjälp man behöver.
På flera av de center där man bor kvar kan man få ta med en person t.ex. anhörig/assistent mot extra kostnad. På vissa Rehabcenter måste medföljande personen agera som ”medhjälpare” om den skall få följa med.
Rehabanläggningar har olika inriktningar, en del har flera inriktningar. Eftersom avtalen ser ut olika för varje län och de årsvis dessutom omförhandlas tar jag endast med följande som gäller neurologisk sjukdom eller skada gällande Stockholm (2021-03-15).
……………………………………………………………………………..

3. TIPS PÅ VILKEN ANLÄGGNING MAN SKALL VÄLJA
Stiftelsen Stora Sköndal hade på en tidigare hemsida följande tips för dig som skall välja plats för neurologisk rehabilitering:
”1. Tänk på att undersöka om kliniken har yrkeskategorier med specialistkompetens som du har behov av, exempelvis neurologläkare och neuropsykolog.
2. Tänk på att välja en klinik med lång erfarenhet av neurologisk rehabilitering.
3. Ta reda på om du har möjlighet att påverka rehabiliteringens uppläggning.
4. Ta reda på om man får träffa andra med liknande problem.
5. Undersök om den omgivande miljön är gynnsam för återhämtning.
6. Tänk på avståndet från ditt hem till rehabiliteringskliniken, så att du och dina närstående kan ta hänsyn till restid när ni väljer mellan olika alternativ. Undersök möjligheten till sjukresor med taxi.
7. Ta reda på vilken värdegrund rehabiliteringskliniken har, exempelvis om kliniken drivs utan vinstsyfte.”
……………………………………………………………

4. ALERIS REHAB STATION med lokaler i Frösundavik Solna och på Liljeholmen. Aleris drivs i privat regi vars verksamhet omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. De erbjuder medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros samt allmän neurologi i dagrehab och som inneliggande rehabilitering på deras internat.
Aleris Rehab Station Stockholm är ett internationellt rehabiliteringscenter och tar emot patienter från hela världen.
Rudans Neuroteam vänder sig till patienter som har behov av fortsatt rehabilitering efter sjukhusvård, lokaliserad på Handens sjukhus.
Spinaliskliniken är en specialistklinik på Aleris Rehab Station Stockholm för personer med ryggmärgsskada.
Vem som kan söka: Aleris erbjuder tjänster till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själv betalar för sin sjukvård.
Boende: I Solna flyttade de in 2017 in i nya fräscha lokaler på Frösundaviks Allé 4. Verksamheten var sedan tidigare inhyst i gamla kasernlokaler i Hagaparken. De gamla lokalerna har nu kompletterats med nybyggda boenderum, behandlingsrum, entré och restaurang. I direkt anslutning till inneliggande vård på akutsjukhus kan de erbjuda dig rehabilitering på deras internat med ett individuellt anpassat program.
Internatet är bemannat dygnet runt med sjuksköterskor och undersköterskor. Specialistläkare finns tillgänglig under kontorstid varje dag. På övrig tid finns jourläkare. På kvällar och helger har du möjlighet att ta del av deras fritidsprogram.
Internatet har 57 ljusa och fräscha enkelrum i modern design.  Alla rum är utrustade med patientlarm och några av dem har taklyft. Har du egen dator eller surfplatta m.m.  kan du använda dessa via vårt trådlösa nätverk. De serverar frukost, lunch och middag i deras restaurang.” 
Gruppaktiviteter, se: https://www.aleris.se/sok/?q=gruppaktiviteter
……………………………………………………………………………. 

.Treklöverhemmet .

Bild från Bräcke Diakonis hemsida

5. BRÄCKE DIAKONI REHABCENTER i Ljungskile. 

REHABCENTER TREKLÖVERHEMMET drivs av Bräcke Diakoni som är en fristående stiftelse som öppnades 1961. Rehabcenter Treklöverhemmet ligger vackert beläget i Ljungskile – mitt på den Bohuslänska västkusten med en hänförande utsikt över havet. 
De erbjuder både neurologisk rehabilitering och kortidsvistelse. RehabCenter Treklöverhemmet specialiserar sig på neurologisk rehabilitering för vuxna som MS, stroke, ryggmärgsskador, Parkinson, cerebral pares eller muskeldystrofier. Rehabiliteringen anpassas individuellt efter behov, förutsättningar och intressen. De har ett mycket brett utbud av sjukgymnastik, arbetsterapi och fritidsaktiviteter och naturen ger mycket inspiration, se Aktiviteter  
Nyhet: två dygns rekreationsvistelse. Se: https://www.brackediakoni.se/trekloverhemmet/ladda-batterierna-pa-rehabcenter-trekloverhemmet
Vem som kan söka:
Riksavtalet
Bräcke diakoni erbjuder intensiv rehabilitering eller träning – för att ge dig kraft att komma tillbaka till livet. Oavsett var i landet du bor. Hur det fungerar, klicka här
Även din arbetsgivare eller försäkringsbolag kan i vissa fall betala din rehabilitering. Du kan även betala din rehabiliteringsvistelse själv.
Ansökan, klicka här
Boende:
De erbjuder anpassat boende i enkelrum med wc, dusch, WIFI, telefon och TV. Alla rum har havsutsikt och utgång till altan. Alla rum har höj- och sänkbara sängar och vissa rum har taklyft. Det finns även boende för personliga assistenter. Varmvattenbassäng i samma byggnad. Hemlagad mat i eget kök, miljön är alkohol-, rök och drogfri.
……………………………………………………………………………..


Furuhöjden bassäng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bild från Furuhöjdens hemsida 

6. FURUHÖJDENS REHABILITERINGSHEM i Täby tar emot personer som behöver inneliggande vård och rehabilitering gällande följande områden: Ortopedisk rehab, Kirurgisk rehab, Hjärt & Lungrehab, Medicinsk rehab, Neurologisk inneliggande rehabilitering & Cancerrehabilitering.
För neurologisk dagrehab finns på Furuhöjden Hälsa och Rehabcenter träning och rehab för personer med stroke, Parkinson, MS eller annan neurologisk diagnos. Nu har vi även CI terapi för personer med stroke eller annan hjärnskada.
De erbjuder också Korttidsboende för kommuner vid t ex stambyten, anpassning av bostaden eller vid väntan på särskilt boende.
Vem som kan söka:  
Privat vård & rehab genom samarbete med försäkringsbolag, arbetsgivare och dig som privatperson.
Du som bor på Furuhöjden Rehabiliteringshem har all din träning där.
Boendet: Du bor i eget rum med dusch och toalett. Alla rum är utrustade med TV och patientlarm. Kostnadsfritt Wifi finns i lokalerna. Sjukvårdspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Furuhöjden har eget kök där måltiderna tillreds på plats.
……………………………………………………………………………..

7. MÄLARGÅRDEN REHAB CENTERi Sigtuna är en politiskt och religiöst obunden stiftelse. Deras verksamhet är idéburen och drivs utan vinstsyfte. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. De har neurologisk erfarenhet sedan 1971. 
Mälargården Rehab Center erbjuder specialiserad rehabilitering inom neurologi, astma/KOL, onkologi samt lymfödem. De rehabiliterar även personer som blivit rörelsehindrade som följd av exempelvis trafikolycka, olycksfall och/eller annan sjukdom. 
Här finns inbjudande promenadstigar i naturskön miljö, varmvattenbassäng, gym, bastu och boende med egen dusch/wc och gratis Wi-Fi.
Boende: Samtliga lokaler är allergisanerade och rökfria. Alla våra rum är enkelrum med dusch och toalett. Det finns dubbelrum att tillgå för de gäster som så önskar. I alla rum och lokaler har du också tillgång till gratis Wi-Fi.
Maten baseras på svensk husmanskost och lagas från grunden av vår egen kökspersonal.  
Finns det behov av specialkost så ordnas det.
Vem som kan söka: Mälargården har avtal med Stockholms läns landsting, liksom med andra landsting och olika kommuner.
Bor du utanför Stockholms län
Från och med första januari 2015 kan du välja att få din rehabilitering utanför ditt län om den inte kan erbjudas i ditt län.
Du behöver en remiss som skickas direkt hit till oss på Mälargården och som vi bedömer. Du har då möjlighet att få specialiserad neurologisk eller lymfödem rehabilitering i dagvård. Dagvård innebär att du får samma rehabilitering som de som bor i Stockholms län. Du får själv stå för resor och boende under rehabiliteringstiden.
De tar även emot privatbetalande gäster. Se: https://www.malargarden.se/om-malargarden/malargarden/
…………………………………………………………………………….. 
.
Olivia.

.

.

.

.

.

..

.
Bild från Olivia Rehabilitering hemsida 

OLIVIA REHABILITERING i Danderyd är ett aktiebolag som drivs i privat regi och är en del av Olivia Personlig assistans.
Olivia rehabilitering har både dagligrehabilitering och inneliggande rehabilitering.
De har avtal med Stockholms läns landstig och förtroendet att få bedriva rehabilitering inom
områdena, neurologi och lymfödem.
Boende för inneliggande rehabilitering gällande Stockholms län får man om jag förstått det rätt skaffa själv. 
Se:  https://www.oliviarehabilitering.se/sv/sok-rehabilitering

Vem som kan söka: Ansökan för boende i Stockholms län, se: https://www.oliviarehabilitering.se/sv/sok-rehabilitering
Bor du utanför Stockholms län.
Från och med första januari 2015 kan du välja att få din rehabilitering utanför ditt län om den inte kan erbjudas i ditt län.
Du behöver en remiss som skickas direkt hit till oss och som vi bedömer. Du har då möjlighet att få specialiserad neurologisk eller lymfödemrehabilitering i dagvård. Dagvård innebär att du får samma rehabilitering som de som bor i Stockholms län. Du får själv stå för resor och boende under rehabiliteringstiden.
……………………………………………………………………………..

Frykcenter


.

.

.

.
.
.
Bild från Fryk Centers hemsida

9. STIFTELSEN FRYKCENTER, Torsby
Verksamheten drivs utan ekonomiska vinstintressen. Patienter kommer från hela Sverige. 
Fryk Center bedriver intensiv rehabilitering inom framför allt neurologi och ortopedi samt för barn och ungdomar med funktionshinder. 
De inriktar sig på att ge stöd till att:
• få kunskaper och insikt om vad man har råkat ut för.
• kunna hantera sitt tillstånd utifrån de nya förutsättningarna.
• kunna nyorientera och finna mening i sitt liv efter skada/sjukdom.

”Boendet sker i rymliga enkelrum med toalett och dusch. Det finns TV och radio samt tillgång till trådlöst nätverk för den som har med egen dator. Patientlarm finns på alla rum och flera rum har taklyft. Omvårdnadspersonal är i tjänst dygnet runt. Under vistelsen ingår helpension, måltiderna serveras i vår trevliga matsal. Möjlighet till specialkost finns. Vi har gemensamma sällskapsrum med kabel TV och bibliotek. Det finns uteplatser som är tillgängliga med rullstol. På kvällar och helger anordnas aktiviteter.
Boende för medföljande personliga assistenter och anhöriga kan ordnas utifrån önskemål. Anläggningen ligger intill ett skogsområde med asfalterade elljusspår. Det är 700 meter till centrum.” 
Aktiviteter: ”Fritidsaktiviter är en viktig del av rehabiliteringen där fysisk aktivitet, skapande och kulturell verksamhet stimulerar alla sinnen. Möjligheter finns att prova olika aktiviteter för att hitta nya intressen och träningsformer. Målet är att öka fysisk förmåga, stärka självförtroende och bidra till förbättrad livskvalitet.”
Exempel på aktiviteter är: ridning, utflykter, terrängskoteråkturer, skidåkning vintertid, rullstolsteknik och mycket annat. På kvällar och helger anordnas sociala aktiviteter som filmkvällar, tipspromenader och utflykter i närområdet.
Vem som kan söka:
För att få komma till FrykCenter krävs remiss från läkare. De tar emot remisser från hela landet.
Se: https://frykcenter.org/ansok/
……………………………………………………………………………..

stora sköndal

.

.

.

.
.
Bild från Stiftelsen Stora Sköndals hemsida

10. STIFTELSEN STORA SKÖNDAL 
STORA SKÖNDAL  är en stiftelse utan vinstsyfte. Neurologiska Rehabiliteringskliniken på Stora Sköndal erbjuder anpassad rehabilitering för vuxna personer som har drabbats av olika neurologiska sjukdomar och skador, fysioterapimottagning med inriktning mot neurologiska sjukdomar och skador samt en logopedmottagning för personer som har kommunikationssvårigheter på grund av neurologisk sjukdom eller skada. Personligt utformat schema där individuell träning och samtal varvas med gruppaktiviteter.
Dag- eller heldygnsrehabilitering finns.
Vem som kan söka:
”För att vi ska kunna ta emot din remiss måste du tillhöra målgruppen som är specificerad i avtalet med Region Stockholm och ha en rehabiliteringskontakt i primär- eller öppenvård.” 
Se: https://www.storaskondal.se/vara-verksamheter/neurologisk_rehabilitering/planerad-rehabilitering/

De har en gästlägenhet på området för vänner och anhöriga som behöver vara i närheten av den som får vård.
Aktiviteter:
Fina promenadvägar finns i omgivningen och sommartid finns ett anpassat uppvärmt bad med lift på gångavstånd.
Exempel ur grupputbudet: lättgymnastik, sittande gymnastik, balansgrupp, Mediyoga, Qi gong, avspänning, träning i gym, Wiispel, promenader, handträning, pingis, armskola, keramik, läder och träverkstad, skapande verksamhet, trädgårdsgrupp, bakgrupp, tal-och röstgrupp.
……………………………………………………………

11. STOCKHOLMS SJUKHEM  drivs i privat regi av en stiftelse utan vinstsyfte.
Stockholms Sjukhem på Kungsholmen har avdelningar för både kirurgisk och neurologisk rehabilitering. Vid skada eller sjukdom som kräver återkommande behandlingar kan planerad neurologisk rehabilitering erhållas, antingen som inneliggande patient eller på deras dagrehabilitering. 
Rehabcentrum Kungsholmen erbjuder kirurgisk och neurologisk rehabilitering för personer som drabbats av en neurologisk skada eller sjukdom eller trafikskada. 
Du kan komma till Stockholms Sjukhem om du behöver rehabilitering efter akutsjukvård. Här finns avdelningar för både kirurgisk och neurologisk rehabilitering. Har du en skada eller sjukdom som kräver återkommande behandlingar kan du få planerad neurologisk rehabilitering, antingen som inneliggande patient eller på vår dagrehabilitering. Deras Primärvårdsrehabilitering är en öppen mottagning med arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) och dietist. De kan hjälpa dig med behandlingar, råd och individuellt anpassade träningsprogram. Du behöver ingen remiss för att boka tid på primärvårdsrehab. De erbjuder också hemrehabilitering för dig som bor på Kungsholmen och Norrmalm.
Stockholms sjukhem har också Neuroteam Bromma för boende i Bromma, Hässelby/Vällingby, Kista, Rinkeby, Spånga/Tensta och Ekerö med hemrehabilitering. 
Ansökan: Stockholms Sjukhem är godkända av Region Stockholm att bedriva rehabilitering efter vård på akutsjukhus, neurologisk dagrehabilitering samt primärvårdsrehabilitering. Vårdvalet ger dig möjlighet att välja Stockholms Sjukhem för din rehabilitering. 
För rehabilitering efter akutsjukvård skrivs remiss från akutsjukhuset. Du har möjlighet att välja mellan godkända vårdgivare enligt vårdval.
För planerad specialiserad neurologisk rehabilitering kan din läkare skicka remiss direkt till den vårdgivare du som patient önskar. Detta gäller både inneliggande rehabilitering och dagrehabilitering. 
Boende: Enkelrum med TV och trådlöst nätverk samt egen toalett.
Stockholms sjukhem har även café, restaurang och bibliotek.
Aktiviteter som ger möjlighet att ta del av musik, konstutställningar och andra upplevelse.
…………………………………………………………………………….
.
12. VALJEVIKEN, Sölvesborg är en idéburen stiftelse med Neuro´s länsförbund som stiftare. 
Förutom neurologisk rehabilitering med helpension har de även folkhögskola och annan verksamhet.
De har t.ex. rekreationsvistelse under hela året som inte lyder under de avtal om rehabilitering utan man kommer som egenbetalande eller via sin kommun. Det kan ingå poliklinisk behandling och man har tillgång till många av de aktiviteter som vi anordnar inom hälsa, friskvård och kultur.  
Rehabiliteringen är vanligtvis två till fyra veckor.
Rehabteamen, som är multimodala, består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, kurator, fritidsledare, sjuksköterskor, logoped, neuropsykolog och annan vårdpersonal. Fysioterapeuterna arbetar också förebyggande genom att bedriva vattengymnastik och annan träning, både individuellt och i grupp. Förutom behandling, kan det ingå fritidsaktiviteter på kvällar samt möjlighet till egenträning på ledig tid. Är du här samtidigt som en temavecka har du vid intresse möjlighet att gå på de föreläsningar och aktiviteter som erbjuds.
De har också temaveckor som är diagnosinriktade och man har tillfälle att utbyta erfarenheter med andra gäster med liknande diagnos. I temaveckorna kan det förutom behandlingar ingå föreläsningar och aktiviteter som berör smärta, fatique, hjärntrötthet, naturen som resurs i den egna rehabiliteringen, ridning, rullstolsteknik, paraidrott etc.  Exempel på temaveckor Rehabilitering Tema: Parkinsson, Stroke och MS. 

Ansökan till rehabilitering: Valjevikens rehabilitering sker som egenbetalande eller via din kommun. Rehabiliteringen sker utifrån remiss och rehabplan. 
Boende: Enkel- och dubbelrum i varierande standard. Under rehabiliteringsvistelse, diagnoskurs eller aktivitetskurs har man i regel enkelrum. Man är välkommen att ta med egen assistent/ledsagare/anhörig och man kan då välja att bo i enkel eller dubbelrum.
Maten lagas i eget kök, specialkost kan ordnas. 
Aktiviteter: Simhall med tre bassänger varav en träningsbassäng med höj- och sänkbar botten, idrottshall med möjlighet till bl.a. rullstolshandboll. Fritidsaktiviteter. Stor park med direkt anslutning till havet lämpligt för promenader.
…………………………………………………………… 

13. LÄNKAR
Rehabiliteringsanläggningar i varmare klimat för reumatisk sjukdom och neurologisk sjukdom eller skada 
……………………………………………………………………………..
Semestertips i Sverige för personer med funktionsnedsättning
 hur man hittar anpassade hotell, vandrarhem, stugsemesterhus, campingplatser, sommarkurser på folkhögskolor, resor till utlandet, hur man kan åka rullstol i fjällvärlden m.m. 
……………………………………………………………………………..
Semestertips i utlandet för personer med funktionsnedsättning hur man hittar anpassade hotell, camping, resebyråer m.m. samt lite restips gällande:  Danmark, Grekland, Italien, Spanien, Tyskland & Åland.
…………………………………………………………………………….