Etiketter

, , , , , , ,

Bergianska capeLänkarna är uppdaterade 2021-10-05

Denna promenad är lämpad för såväl rullstol som barnvagn. 

BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN är en botanisk trädgård där det bedrivs forskning och vars syfte det är att sprida information om botanik och hortikultur till såväl forskare som till allmänheten. Dessutom är det en trevlig plats för rekreation och picknick. Bergianska trädgården har två huvudmän: Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms universitet.

Lite historik:
Trädgården har fått sitt namn av bröderna Bergius, som på 1700-talet hade en malmgård Bergielund med en för sin tid enorm trädgård mellan nuvarande Karlbergsvägen och Vasaparken i Stockholm. Byggnaderna revs, på grund av exploatering, och trädgården flyttades 1885 till sin nuvarande plats mellan Brunnsviken och Frescati. Området hör till norra Djurgården i Stockholm. Efter brödernas död donerades egendomen till Kungl. Vetenskapsakademien och Bergianska stiftelsen bildades. 

Redan på 1800-talet planerades de växtgeografiska områdena, systematiska kvarteren och Victoriahuset. Syftet var att skapa en botanisk trädgård efter vetenskapliga principer. 

På nätet läste jag att det japanska kejsarparet tillsammans med det svenska kungaparet besökte Bergianska trädgården i maj 2007 för att närvara under 300-årsfirandet av Carl von Linné. Kejsarparet var väldigt intresserade och mycket kunniga!   
På Bergianska trädgårdens hemsida finns utförlig historik. Klicka här.

Bergianska 12


KOMMUNIKATIONER
:
Bussar: Närmast är det med buss 50 hållplats Bergiusvägen eller buss 540 hållplats Frescati. (Bussarna kan ta med rullstol.) Buss 50 går sträckan Moa Martinsons torg (Hornsberg) – Sthlms innerstad – Lektorsstigen (Stora Lappkärrsberget) och buss 540 går sträckan Tensta C – Universitetet.
T-bana till Universitetet. Promenad från T-banan till Bergianska tar c:a 15 minuter med rullstol, obs lång backe!
Tåg finns från Östra Station, Roslagsbanans tåg består av tre vagnar. I mittersta vagnen är det lågt insteg och lätt att komma ombord med rullstol, rullator eller barnvagn utan assistans. De övriga vagnarna har trappsteg. 
Angöringsplats för färdtjänst & taxi är på parkeringsplatsen med gatuadress Gustafsbergsvägen 4, c:a 60 meter från ingångarna till Edvard Andersons växthus och Gamla Orangeriet.
Parkering; Det finns två handikapplatser på Bergianska trädgårdens parkering, den ena ligger bredvid parkeringsautomaterna, den andra ligger tio meter därifrån. Dessutom har Plantagen en egen handikappruta, tjugo meter från ingången till Plantagen.

VÄGENS KARAKTÄR: 
Grusad väg.
Vägen fram till de tre växthusen är plan.
Om man promenerar runt Bergianska trädgården utmed vattnet är vägen relativt plan. Går man upp till Italienska terrassen eller korsar parken genom Rhododendrondalen och Fjällområdet är vägen mycket backig!

RWC-TOALETTER finns i Edvard Anderssons växthus, i det Gamla Orangeriet samt vid vattnet till höger om Victoriahuset. (Den sistnämnda är öppen från april till 31 oktober kl. 06–22.)

RESTAURANGER/CAFÉER: Gamla Orangeriet, Edvard Anderssons växthus och Restaurang Fossilen på Naturhistoriska Riksmuseet, Frescativägen 40.

PICKNICKPLATSER med bänkar som ibland också är försedda med bord finns det gott om runt hela parken. Det finns också ett stort regnskydd, se texten nedan.
…………………………………………………………………………………….. 

PROMENADFÖRSLAG med start antigen vid symbolerna för tåg och T-bana eller vid symbolen för buss (vid hållplats Frescati respektive Bergiusvägen). Den svarta streckade markeringen visar vägen till T-banan. (Att gå från T-banan till Edvard Anderssons växthus tar c:a 15-20 min med rullstol.)

För promenaden följ den röda markeringen på kartan (den rödstreckade vägen visar alternativa vägar.) 

karta bergianska


1
. Våtmarkerna ökar den biologiska mångfalden och minskar näringsläckage till vattendrag. Därför har man här återskapat denna våtmark och inplanterat svärdslilja, starr och blomvass.
Till våtmarken lockas många fåglar, groddjur och insekter. Cirka 60 fågelarter observerades 2010.
Om man så vill kan man göra en avstickare till Naturens hus.

Bergianska 4

2. Naturens hus f.d. Stora Gustafsborg, byggdes omkring 1860. Den var från början en sommarvilla till greve Rutger Wachtmeister. Huset restaurerades på 1990-talet och idag bedrivs där pedagogisk verksamhet för skolbarn. – Området med kringliggande byggnader heter Gustafsborg, dit hör också det intilliggande tornet.

Bergianska 3

3. Tornet, det s.k. ”Wittrocks torn”, uppfördes år 1908 efter ritningar av arkitekt Oskar Lindberg. Uppdragsgivare var den svenske botanikern Veit Wittrock, som byggnaden uppkallades efter.
Tornet användes dels som utsiktstorn och dels som arbetsplats och museum över Wittrocks frö- och kottsamling. 1916 renoverades tornet av arkitekt Ragnar Hjorth och utsiktsplattformen fick ett tak som kröns av ett klot. Tornet har under 1900-talet använts som konstnärsateljé. Fortsätter man utmed vattnet kommer man till Viktoriadammen. 

 

Bergianska 14

4. Victoriadammen anlades omkring 1890. I den ena halvan av dammen växer inhemska näckrosor; vit, gul och röd Tivedennäckros samt blomvass, vattenaloe, svalting och pilblad. I den andra halvan av dammen växer bl.a. vattenväxter från Nordamerika.


Bergianska 5
Bergianska 6

 

.

.

 

.
.
.
5
. Victoriahuset byggdes omkring år 1900 för att odla jättenäckrosen Victoria, världens största näckros som härstammar från Sydamerika. Namnet har växten fått efter den engelska drottningen Victoria. Idag finns det bara enstaka växthus kvar av den här typen. 1993 klassades det som statligt byggnadsminne. Kupolen har en stomme av gjutjärn täckt med dubbelt glas.
Öppet mellan 1 maj – 30 september. Ledsagare har fri entré.

Huset tvärs över vägen heter Bleket, efter ett blekeri som låg där på 1800-talet.

Lättast med rullstol är att fortsätta utmed vattnet och passera det öländska och gotländska områdena, till höger om dessa ligger Italienska terrassen och Rhododendrondalen, men där är det lite backigt

Bergianska 7

6. Italienska terrassenär en utsiktsplats från slutet av 1800-talet, som omgärdas av rabatter från medelhavsområdet. För att komma dit måste man gå uppför en backe. Där finns de s.k. ”vårväxtfacken” som under våren har tulpaner och under sommarmånaderna har sommarblommor med olika arter som varierar år från år. 

7. Rhododendrondalen,  speciellt vacker på försommaren. Den ligger i terrassens närhet, men vägen dit kan upplevas som backig, med rullstol är det lättare att gå utmed vattnet.
 

Bergianska 8

.
8
. Flera grottor anlades vid Brunnsvikens strand. De användes förr som utställningslokaler för naturalieföremål som tålde att förvaras utomhus. Mycket ormbunkar växer utmed vägen.

 

Bergianska 9


9
. Den japanska dammen anlades till Bergianska stiftelsens 200-årsjubileum 1991. Den är tänkt som en egen liten trädgård i trädgården, avskärmad av skogen omkring.

Efter dammen kan man antingen svänga av till höger och man kommer då fram till Gamla Orangeriet eller fortsätta utmed vattnet man kan då skymta de konstgjorda.

10.Fjällområdenatill höger om vägen. (De byggdes upp av bl.a. av fyllnadsmassor från när man dikade ut för Victoriadammen och sten från de anlagda grottorna.)
Utmed vattnet ligger ett litet pumphus, så småningom svänger vägen åt höger och man ser en stor paviljong på höger sida.

Bergianska regnskydd
11. Paviljongen fungerar som regnskydd, den är försedd med rullstols/barnvagnsramp. 

12. Bergianska stiftelsens huvudbyggnad byggdes 1936 (arkitekt Erik Fant), för stiftelsens samlingar men som används idag som  kontor för trädgårdens anställda.

Bergianska 10

13. Gamla orangeriet omgärdad med en granhäck. byggdes ursprungligen för tropiska växter, idag restaurang och café med tillfälliga utställningar. Öppet året om.
Norr om orangeriet ligger Frukt- och bärträdgården och örtagården.
I frukt- och bärträdgården finns både gamla och nya sorter, i köksväxtlandet finns mer än 300 olika sorters grönsaker och i örtagården finns förutom krydd- och medicinalväxter även färgväxter.

Bergianska 11


14. Edvard Andersons växthus öppnade 1995. Där finns växter från områden med medelhavsklimat samt tropiska avdelningar. – RWC-toalett finns samt rullstol för utlåning, men konstigt nog förekommer det trappor! Mer om tillgängligheten se: Tillgänglighetsdokument Edvard Andersons växthus Öppet hela året, har caféservering. Varje söndag kl. 13.00 hålls en guidad visning av växthuset. Ledsagare har fri entré.


15. Plantagen Veit Wittrocks väg 2.
Det är nordens största kedja för växtförsäljning.
Jag brukar avsluta promenaden på denna plats, för åtminstone jag frestas varje gång jag kommer att köpa hem lite plantor till min balkong! 

Snett över vägen vid järnvägen ligger Grindstugan som numera är en trädgårds- och inredningsbutik.

För att komma till en mer utförlig växtkarta. Klicka här

Lilja

.

LÄNKAR TILL ÖVRIGA PROMENADER I DENNA BLOGG:
Rullstolspromenader i Stockholm med omnejd. Nr 1. Vasaparken
Rullstolspromenader i Sthlm med omnejd. Nr 2. Bergianska trädgården
Rullstolspromenader i Stockholm med omnejd. Nr 3. Långholmen
Promenader & utflykter i Sverige även lämpliga för rullstol & barnvagn
Rullstolspromenader i Göteborg med omnejd
Rullstolspromenader i Malmö och övriga Skåne
………………………………………………………………………….