Etiketter

, , , , , , , , , ,

Rubrikbild

INNEHÅLL
1. LITE ALLMÄNT
2. VILKEN HJÄLP KAN MAN SÖKA?
   a. Hemtjänst
  b. Hjälpmedel 
   c. Anpassning av bostaden
3. EXEMPEL PÅ VAD MAN KANSKE VILL FIXA/KÖPA SJÄLV

4. HUR MAN ANSÖKER OM HJÄLP
  a. När det gäller mänsklig hjälp i hemmet  
   b. När det gäller hjälpmedel
5. VAD HJÄLP I HEMMET KOSTAR
6. LÄNKAR
………………………………………………………………….

1. LITE ALLMÄNT

En dag kanske du märker att mycket har blivit besvärligare som: Att resa dig upp från en stol, att komma upp ur sängen, att kliva i och ur badkaret, att du tycker att det är svårt att gå i trappor och att du därmed i möjligaste mån undviker det och kanske drar dig för att gå ut, att du tycker det är jobbigt att städa och tungt att gå och handla, att du är vinglig och snavar lätt såväl inom- som utomhus, att du inte orkar skotta snö om du bor i villa, att du har svårt att kliva på och av en buss, att du ibland glömmer att du satt på spisen och torrkokar, att du ibland glömmer att ta din medicin m.m.
Alla dessa besvärligheter har sällan samma person, men det räcker med några av dem för att man upplever det som jobbigt!

Dessa ”besvärligheter” kan oftast åtgärdas på ett eller annat sätt i hemmet utan att du behöver flytta till ett särskilt boende. Att bli erbjuden att flytta till särskilt boende erbjuds i regel som en sista utväg av följande orsaker: de allra flesta vill bo kvar så länge som möjligt i sin bostad, att det finns få platser att tillgå på boenden samt att det blir mycket billigare för kommunen om du bor kvar också om du blir beviljad omfattande hjälp som ombyggnader i hemmet samt att någon kommer hem till dig och hjälper dig med att handla, städa och vid behov hjälper dig att komma i och ur sängen m.m. (Jag har t.ex. två vänner som bor hemma och får hjälp 3 ggr/dag.)

Många kommuner erbjuder Fixarservice eller en vaktmästare som hjälper äldre personer, gratis eller mot en mindre avgift, med mindre uppgifter som t.ex. byta gardiner och glödlampor m.m. För att veta om denna tjänst finns där du bor gå in och kolla på din kommuns webbplats eller ring till växeln i din kommun och be att få tala med någon som vet något om äldrefrågor.

Vad som kan vara till trygghet om du lätt ramlar, speciellt om du är ensamstående är att skaffa trygghetslarm. (Tänk på att om du diskar eller duschar behåll larmet på, det tål vatten, många olyckor sker i köket eller i dusch- och badkar!
………………………………………………………………….

2. VILKEN HJÄLP KAN MAN SÖKA?

a. Hemtjänst
Exempel på hjälp och praktiska lösningar som kan erbjudas i hemmet är t.ex. städhjälp, tvätt, inhandling av mat, matlagning, ledsagning, påklädning, duschhjälp m.m.
Se även; https://seniorval.se/bra-att-veta/vad-kan-du-fa-hjalp-med
……………………………………….

b. Hjälpmedel

Varsam 1612x554   

Mobilt badrumsgrepp & förhöjningsklossar

Euforia1486x554 

Fällbar sänggrind, uppresningsstöd för säng & svängbart badkarsäte. 

Exempel på hjälpmedel:
Stolar, bord och sängar kan förses med benförhöjare. 
Sängar finns upp- och nersänkbara. Sängar kan också förses med uppresningsstöd respektive sidoskydd.
Köksspis kan förses med spisvakt.
Toaletter kan förses med förhöjd sits med armstöd. Finns också wc som sköljer och torkar genom fjärrkontroll av användaren, se: Svancare Bidette.    
Badkar kan förses med sittbräda eller bytas ut mot dusch.
Duschpall kan behövas om man är vinglig eller har svårt att stå upp en längre tid.
Stödhandtag i badrum och på annan plats kan vara till stor hjälp.
Käppar, kryckor och rollatorer (finns både för inom- och utomhusbruk).
När det gäller glömska för medicin finns medicinpåminnare också med telefonpåminnelse till anhöriga om man glömt att ta medicin, se följande blogginlägg Tips för personer med demenssjukdom. Och för spisar kan köksvakt installeras som stänger av spisen, ifall man glömt att spisen står på. 

Detta är bara några exempel, många fler hjälpmedel finns!

Om man går in på Vårdguiden https://www.1177.se/ och söker på Hjälpmedel i hemmet, finns mer information och likaså på Seniorval: https://seniorval.se/bra-att-veta/smarta-produkter-och-hjalpmedel

OBS, OBS, OBS många har jag märkt betalar och köper själv hjälpmedel som man ofta kan få låna gratis eller hyra till en låg kostnad som t.ex. rollatorer, olika typer av förhöjningar, hissbara sängar m.m. Om det är ett enstaka hjälpmedel, som inte är så kostsamt kan jag förstå att man handlar det själv, men är det dyra och kanske många hjälpmedel som behövs, så varför betala det själv? (Tänk på att alla människor betalar skatt både genom inkomster och moms. En del av dessa pengar går till vägar som alla människor utnyttjar och en del pengar går till hjälpmedel som bara en del utnyttjar!)                                                                   
……………………………………….

10052_Gummiramp-ute Tröskelramp Foto: Varsam 

   c. Anpassning av bostaden
 Man kan söka: Bostadsanpassningsbidrag, Reparationsbidrag och Återställningsbidrag 

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag
för dig som har någon form av funktionsnedsättning (t.ex. rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi). Med bostadsanpassningsbidraget kan anpassningar göras i ditt permanenta boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.
Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch, hissinstallering, ordna en ramp vid entrén m.m. Ansökan gör man i sin kommun.
………….
På följande länk kan man läsa om till vad bidrag lämnas till och till vad bidrag inte lämnas till: https://www.bostadscenter.se/bostadsanpassningsbidrag-for-sokande/
………….
På dessa sidor finns mer att läsa: https://www.boverket.se/sv/babhandboken/
………….
En ny lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018.

Kortfattat:
Att det är personen med funktionsnedsättning som ansöker om bostadsanpassningsbidrag alldeles oavsett vem som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. 
Den som äger bostaden och nyttjanderättshavare ska medge att anpassningen utförs
Inget bidrag lämnas för åtgärder i särskilt boende.
Inget bidrag om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel.
Bidrag ges i vissa fall trots att bygglagstiftningens tillgänglighetskrav inte har följts. 
Helt nya regler vid byte av bostad.
Två nya bidragsformer införs som komplement till kontantbidrag.
Om bidrag ges i form av ett åtagande från kommunen så innebär det att kommunen ansvarar för att åtgärderna genomförs och att det är kommunen som ingår avtal med entreprenörerna.
Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till bostadsanpassningsbidrag.
Kommunen får avtala om övertagande av anordning om övertagande av en anordning som inte längre används och som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.
Även den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag anger villkoren för det så kallade återställningsbidraget.
På denna länk finns mer att läsa: https://www.boverket.se/sv/babhandboken/aktuellt/ny-lag-om-bostadsanpassningsbidrag/  
………………..

3. EXEMPEL PÅ VAD MAN KANSKE VILL FIXA/KÖPA SJÄLV 2288x554

Köksstolar och pallar som många har svårt att ta sig upp ur kan man byta till köksstolar med karmar.
Lösa dynor finns i olika tjocklek, (finns också med handtag), en sådan kan vara praktiskt både att ha hemma och att ha med sig vid besök hos vänner/familj som har låga soffor och fåtöljer.
Fåtölj som man har svårt att komma upp ur kan bytas ut mot ny fåtölj som man kan vicka sig upp ur t.ex. fåtöljen SeatUp eller att man skaffar en uppresningskudde Uplift som man placerar i befintlig fåtölj/stol alternativt en uppresningsplatta Stand Easy. Se bilden högst upp på sidan.
Var vickbara fåtöljer och uppresningshjälp finns att köpa, se länkarna längst ner på sidan. (Om man kan söka bidrag för stolar vet jag inte.)                                                                              

Om trapproblem. Ett par jag kände, som bodde i en tvåvåningsvilla, där frun fick svårt att gå i trappan och trapphiss inte kunde installeras, flyttade ner en av sängarna till bottenplanet där de delade av vardagsrummet till ett mindre vardagsrum och en sovalkov.

Om man har rollator inomhus kan det ofta vara bra att ta bort mattor, har man en omtyckt vacker favoritmatta och har plats kan man kanske hänga mattan på väggen i stället som prydnad. 

Om man börjar gå lite ostadigt och inte använder rollator är det bättre att använda gåstavar än käpp, för man kan få sned belastning i ryggen om man stödjer sig på bara en käpp.
Vid halka utomhus vintertid, glöm inte att skaffa broddar, se: Skotillbehör

När det gäller de benförhöjare till möbler som erbjuds av kommunen/Landstinget är de ofta i plast vilka många tycker är fula. Eftersom benförhöjare inte är så där vansinnigt dyra, kan det kanske vara ett presenttips att önska sig några snyggare, se Förhöjning av befintliga sittmöbler, bord och sängar

När det gäller tippbara sängar som man kanske blir nekad att få som hjälpmedel kan ett Uppresningsstöd för sängar vara ett alternativ om man vill sitta i sängen och läsa, som man kan köpa själv. OBS! för att stödet skall fungera måste sängens huvudända vila mot en vägg annars kanar stödet ner på golvet. (Se bilden här ovanför med Varsams blå ryggstöd).

När det gäller matinköpom. Har du har dator, så finns många aktörer att tillgå. Jag som aldrig handlat mat på detta sätt före Coronan tycker nu att det är jättepraktiskt att få all mat hemburen. Eftersom utbudet är olika hos aktörerna anlitar min man och jag inte mindre än fyra butiker omväxlande. Oftast är hemkörning gratis om man handlar för en viss summa, jag har därför en lista med reservvaror som toapapper, kaffe, saft, tvättmedel, öl och annat som håller sig länge som jag kan ta till om jag just aktuell vecka inte kommer upp till beloppet för gratis hemkörning.
………………………………………………………………….

4. HUR MAN ANSÖKER OM HJÄLP

Det är viktigt att diskutera med någon erfaren person om vilken hjälp du behöver och hur den skall skaffas.

   a. När det gäller mänsklig hjälp i hemmet  
Börja med att skriva upp vad du själv tycker är besvärligt och vad du tycker att du behöver hjälp med.
Kontakta sen en biståndshandläggare i din kommun eller stadsdel.
(Ring till din kommun eller besök kommunens webbplats för att hitta den personen).
Handläggaren utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med
. De som bor i kommuner med kundval har själv möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. De som bor i kommuner utan kundval så är det kommunens hemtjänst som kommer att utföra tjänster i ditt hem. Kostnaden är densamma för dig oavsett vilken utförare som gör jobbet.  På följande lista kan du se om du bor i en kommun med kundval, klicka här

Den hjälp du kan få beror dels på behovet, dels på vilka kostnader det medför, dels på var du bor och dels också på vad handläggaren tycker att du är i behov av. Hjälp kan man få i hela Sverige, men vilken hjälp man kan få är dessvärre inte centralt styrt utan är olika på olika platser och eventuella kostnader för lån av hjälpmedel är också olika.

Om du inte är nöjd med biståndshandläggarens beslut har du rätt att överklaga. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till socialnämnden i din kommun inom tre veckor efter att du har fått ditt beslut. I överklagan ska det stå vilket beslut du är missnöjd med, vilken ändring du vill ha och varför.
Se: https://seniorval.se/bra-att-veta/overklagan-och-klagomal

Läs gärna mera på denna länk om hemtjänst: https://seniorval.se/bra-att-veta/hemtjanst
………………………..

   bNär det gäller hjälpmedel
Krångligt nog så är det antingen kommunen eller landstinget som ansvarar för förskrivning av hjälpmedel.
För att få reda på vart du skall vända dig till, gå in på din kommuns hemsida eller ring kommunens växel och be att få tala med biståndshandläggare för äldreomsorg alternativt fråga din husläkare eller vårdcentral.

Om det är kommunen som har ansvaret vänder du dig till biståndsbedömaren.
Om det är landstinget vänder du dig din husläkarmottagning, vårdcentral eller primärvårdsrehabiliteringen.
Se: https://seniorval.se/bra-att-veta/hit-vander-du-dig-2

Fritt val finns bara i vissa landsting och kommuner, till exempel Kronoberg, Sörmland och Stockholm. Fritt val innebär att man får en rekvisition på en viss summa för ett föreskrivet hjälpmedel som man själv väljer ut och om man vill köpa en dyrare produkt kan man själv komplettera med egna medel.  

Läs gärna mer här: https://seniorval.se/bra-att-veta/smarta-produkter-och-hjalpmedel

Om du blir nekad hjälpmedel som du tycker att du är i verkligt behov av finns det inga formella möjligheter att överklaga ett beslut gällande hjälpmedelsförskrivning. Om man inte är nöjd och har synpunkter på insatsen eller bemötandet ska hen i första hand vända sig till förskrivaren eller förskrivarens närmaste chef.  
Vad man kan göra är att
Söka bidrag genom stiftelser & fondmedel.
OBS, för att kunna ansöka om det måste man i regel ha ett avslag från en ansökan till hjälpmedel. 
………………………………………………………………….

5. VAD HJÄLP I HEMMET KOSTAR
Kostnader för hemtjänst beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Om man inte blir beviljad hemtjänst, tänk då på att det nuvarande RUT-avdraget kan användas till mycket som t.ex. städning, fönsterputs och snöskottning.
Om man av någon anledning inte vill ha kommunens hemtjänst kan man också få RUT-avdrag till påklädningshjälp, duschhjälp, ledsagning, promenadsällskap m.m.
Läs mera på denna länk: https://seniorval.se/bra-att-veta/sa-funkar-rut
………………………………………………………………….

6. LÄNKAR
Bostadsanpassningsbidraget – en handbok https://www.boverket.se/sv/babhandboken/
…………………….. 
www.seniorval.se kan du läsa mer om: Tjänster hemma (Hemtjänst och Tjänster du köper själv), Boende (Bostäder för seniorer och äldreboende) Gemenskap (Dagverksamhet och Mötesplatser och sällskap)
……………………..
Vårdguiden https://www.1177.se/
…………………….. 
Stolar och fåtöljer för personer med rörelsenedsättning (bl.a. Seatup)
……………………..
Förhöjning av befintliga sittmöbler, bord och sängar ( I detta blogginlägg står det också om uppresningskudden Uplift och uppresningsplattan Stand Easy)
……………………..
Bord och brickor lämpliga vid rörelsehinder
…………………….. 
Bad i badkar vid funktionsnedsättning
…………………….. 
Tips för personer med demenssjukdom med bl.a. medicinpåminnare 
……………………..
Hygienartiklar vid rörelsehinder gällande dusch & bad
…………………………………………………………………………………………………….