Etiketter

, , , , ,

CareouselAdvanceENG7636

.
:
Undvik att trycka på t.ex. hiss och dörröppnare om den som har demens klarar av det själv, det stärker självkänslan och gör den som har demens mindre passiv. Låt över huvudtaget bli att hjälpa till om det inte är absolut nödvändigt. (Kan vara svårt att låta bli!)

Likaså kan det ibland vara bra att låta bli att ställa den som har demens inför ett val, men det beror naturligtvis på personen ifråga. När jag frågade min dementa mamma: ”Vill du komma ut på en promenad”, ”vill du vara med och spela ett spel” – blev svaret alltid nej. Om jag istället sa; nu skall vi gå ut och efteråt frågade om det var trevligt, blev svaret ja. Detta är viktigt att påpeka för personalen på dementboendet, annars är risken stor för att hon/han aldrig skulle komma ut.

Medicindoseringskarusell Careousel GSM som har sms funktion som kan skicka meddelande till t.ex. anhörig om medicinen glöms att intas. Finns bl.a. på Demensbutiken.

Minneslappar och almanackor
på synlig plats t.ex. kylskåp där viktiga meddelande kan skrivas, så att den som har demens eller personalen inte missar meddelandet. Om ”Gästbok”, som är ett bra minnesstöd för att komma ihåg redan inträffade  händelser har jag skrivit om i inlägget Träffa personer med demens.

Många tidshjälpmedel & minnesstöd säljs av Rehabmodul.AB 
En enkel TV-fjärrkontrollel) säljs bl.a. av Rehabmodul AB

 

.
.
.
.
Foto: Demensbutikens hemsida

.
Dag- och tidklocka.

Den håller själv reda på sommar- och vintertid samt skottår.
Säljs av Demensbutiken Pris 1689:- (2017-11-21) 

Mobil eller fast telefon.
Mobiltelefoner finns numera i enklare utförande speciellt ämnade för seniorer, där det inte finns så många ”finesser” som kan krångla till ringandet. Det finns numera också mobiler i bordsmodell.
På både mobiler och nyare fasta telefoner finns kortnummer och på en del kan även infogas bilder på den man skall ringa till. En nackdel med mobil är att den måste laddas vilket kan ställa till stora problem .
TELETAL är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal, som t.ex. vid tal-, röst- och språksvårigheter då ena eller båda parter i samtalet har funktionsnedsättning som t.ex. demens.
En tolk följer med i samtalet; tolkar otydligt tal och svåra ord, ger stöd för minnet, antecknar vad som sägs och skickar hem det till dig, hjälper dig genom telefonväxlar, är en trygghet och ett stöd för dig. Tolken är med under hela samtalet.
Alla som arbetar på Teletal har tystnadsplikt.
Du behöver inget tillstånd och inte boka tjänsten för att ringa med Teletal.
Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil.
Tjänsten är en kostnadsfri och rikstäckande tjänst.
Den finanseras av Post- och telestyrelsen.
Tel: 020-22 11 44  Öppettider

Varje dag går personer med demens vilse. Ett tips är att spåra den vilsegångne med GPS, som ger signal till mobil, som visar personens position, läs mera om olika sorts ”hitta-hem-hjälp” på Gun Aremyrs hemsida.

Sätt gärna fram fotografier på släkt och vänner på väl synlig plats och tejpa fast etiketter på vem personerna föreställer t.ex. ”Min bror Pelle”. Då finns det större chans att personen med demens känner igen sin bror nästa gång de träffas. (Detta är speciellt viktigt om personerna träffas sällan). På anhöriga som är avlidna kan man t.ex. skriva ”Min man Olle, han lever inte längre”.

Om du inte har möjlighet att hjälpa den som har demens med räkningar o.dyl. skaffa en God man. Om den demente är mycket virrig gör en permanent adressändring, så att den som skall ha hand om räkningar får posten. Efter att jag hittat min mammas räkningar i botten på tvättkorgen skaffade jag henne en c/o adress till mig och satte upp även hennes namn på min brevlåda.

Om man märker att någon anhörig börjar bli dement, ordna med fullmakt innan diagnos för demens fastställts!!!

Varning för orimliga ersättningskrav från privata vårdbolag
Läste i DN (13-07-07) om en änka som krävdes på 70.000:- av vårdbolaget Attendo eftersom hennes man som varit svårt sjuk i Alzheimer urinerat på parkettgolvet i sin omsorgslägenhet och rivit ner två garderobsdörrar, eftersom han inte hittade toaletten. Efter att änkan kontaktat DN (Ni tipsar – vi granskar) har Attendo tagit tillbaka sitt krav.
Och som änkan mycket riktigt påpekade att förutom att det är ett orimligt att sätta krav med ersättning för personer med demens på ett omsorgsboende varför är det parkettgolv i ett bostadsrum för personer med demens, varför hjälpte ingen mannen med toalettbesök och varför torkade ingen upp på golvet!
Skulle ni få liknande krav på orimliga kostnader – kolla först med biståndsbedömare och medier om ni verkligen måste betala.
Fakta: Attendo är ett privat vårdbolag, som gjorde en vinst på en kvarts miljard 2012.
I den kommunala äldreomsorgen krävs inte de sjuka på ersättning när de orsakar skador på inredningen.

Svenskt Demenscentrum har en hemsida där man kan läsa om: Fakta om demens, Leva med demens, Forskning om demens m.m.

Ett bra tips är att gå in på Gun Anemyrs innehållsrika hemsida, (G.A. är bl.a. författare och handledare inom demensområdet) där finns massor att läsa om demens när det gäller hjälpmedel, aktiviteter, användbara länkar m.m.

Önskar du ställa frågor angående anhöriga t.ex. med demens gå in på Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) http://anhoriga.se/fragor-och-svar/

Du kan läsa om många smarta produkter i äldreomsorgsbloggen

……………………………………………………..