Etiketter

, , , , , , , , , , , ,

2022 funktionsverket.132x11,37

Länkarna uppdaterade 2022-04-17                           

INNEHÅLL:

1. Komihåglappar & komihågtavlor
2. Timer, timstock & timglas
3. Butiker
4. Lite allmänna råd

5. Användbara länkar
………………………………………………………

1. Komihåglappar & komihågtavlor
.
12 x 21,22
——-

Förutom att det finns olika former av mer eller mindre avancerad minneshjälp i handeln, kan det i många fall fungera bra med vanliga skrivna meddelanden. Detta gäller både för personer med demensproblem och vårdpersonal.
Placera minneslappar, anvisningar och almanackor på väl synlig plats
t.ex. på kylskåp, dörr eller annan plats där meddelande lätt syns, så att den som är demenssjuk och vårdpersonal inte missar meddelandet.
…………..

Några exempel:
Jag märkte att min mamma som bodde på ett särskilt boende ofta var törstig utan tillgång till dryck (hon var för demenssjuk för att själv kunna larma). En gång fick hon t.o.m. åka akut till sjukhus efter uttorkning. Efter denna händelse tejpade jag fast en lapp på bordet bredvid hennes fåtölj och vid hennes säng där det stod att hon alltid skulle ha ett glas med dryck, det fungerade!
……

Min mamma ville ha sitt kaffe med mjölk utan socker men blev oftast serverad med socker och utan mjölk. Först försökte jag prata med personalen, men eftersom personalen växlade fungerade det inte förrän jag kom på att klistra fast en lapp om detta direkt på kaffeburken!
…..
En uppskattad fotoram jag installerat med bildspel, prat och musik som var kopplad till timer visade varje dag bildspelet mitt på dagen tills något ljushuvud av personalen dragit ur sladden ganska många timmar och sen satt in den i stickkontakten igen vilket resulterade i att fotoramen med ljudet på satte igång mitt i natten. Jag kom då på att placera en lapp vid väggurtaget med texten: Får ej dras ur, den är kopplad till en timer!
……………………………….
.
När det gäller minnestavlor, timers, talande klockor finns det en mängd på marknaden, här följer endast några exempel! Om man går in på nedan nämnda butikers webbsidor hittar man mycket mer!
……………………………….
.
Funktionsverket.time-timer-mod-whiteboard-600x600  Foto: funktionsverkets hemsida

Time Timer Mod & Whiteboard paket är en paketlösning som består av en timer och en miniwhiteboard.
Säljs av funktionsverket och Komikapp
……………………………….
.

Funkionsverket.clockaid-minnesklocka-600x600    Foto: funktionsverkets hemsida

Clockaid är en digital demensklocka som visar tidpunkt på dagen, veckodag, datum och årtal, samt årstid. Man kan lägga in påminnelser så att klockan larmar och visar ett meddelande på skärmen, t.ex. dags att ta medicin eller läkarbesök.
Säljs av funktionsverket och Gloria Mundi Care
……………………………….
Funktionsverket.dintido-med-kalenderklocka-demensklocka
  Foto: funktionsverkets hemsida
.
Dintido Med är en digital klocka som ger information om veckodag, datum, årtal och när på dagen det är (morgon – förmiddag – eftermiddag – kväll – natt) samt upp till sju dagliga påminnelser. Till exempel påminna om medicin eller att dricka ett glas vatten. Den är utvecklad för att vara så enkel som möjligt att använda, både för anhöriga och användare. Och för att undvika att användaren raderar påminnelser, skriver du ett lösenord för att komma åt menyn. Där kan du sen enkelt skriva in, ändra eller radera en påminnelse.
Dintido finns också i en enklare variant som saknar påminnelsefunktionen.
Säljs av funktionsverket
………………………………………………………………………………………….

2. Timer, timstock & timglas

När det gäller talande klockor av olika slag kan man hitta många på Iris hjälpmedel, en butik som främst vänder sig till personer med synnedsättning.
……………………………….
.
2022. Funktionsverket.timstock-60-min-visuell-timer-265x265_c.9,4x5
Foto: funktionsverkets hemsida

Timstock
är Sveriges mest sålda tidshjälpmedel, den har funnits sedan 1997.
Den fungerar på följande sätt:  När du trycker på en knapp tänds ett antal lysdioder på ljusmätaren. Var tredje minut slocknar en diod. När den sista lysdioden slocknar larmar Timstocken med ljus, ljud och vibration. Ljudnivån går att reglera och även sätta i ljudlöst läge. Den finns i följande varianter: 2 – 8 min, 5 – 20 min, 15 – 60 min.
Den säljs av funktionsverket.
……………………………..
.
4314_Timrar 
Foto: Varsams hemsida

Tidglas/Timglas som visuellt visar tiden från 30 sek till 30 minuter. Varje timer/tid har sin färg.
Glasen är 16 cm höga. Säljs av  
………………………………………………………………………………………….

3. Butiker

Fler butiker än följande säljer minnesstöd, dessa tre tror jag har det största sortimentet i Sverige.
Funktionsverket
Komikapp
Varsam
……………………………………………………………………………………..

4. Lite allmänna råd

Gäst- eller Minnesbok (d.v.s. en vanlig anteckningsbok fungerar bra). En sådan lade jag hos min mamma där jag och andra besökande skrev upp när de varit där samt datum, då kunde hon själv se när hon haft besök och av vem. Jag skrev också upp enkla kommentarer t.ex. ”Du och din dotter var och promenerade och det ösregnade. Barnbarn ringt, hon kunde inte besöka dig, hon var förkyld.” Också personalen skrev i boken om de gjort något trevligt som t.ex. att de ätit tårta eller varit ute och promenerat.
……………………………….
Sätt gärna fram fotografier på släkt och vänner på väl synlig plats och tejpa fast lappar på vem personerna föreställer t.ex. ”Min bror Pelle”. Då finns det större chans att personen med demenssjukdom känner igen sin bror nästa gång de träffas. (Detta är speciellt viktigt om personerna träffas sällan). På anhöriga som är avlidna kan man t.ex. skriva ”Min man Olle, han lever inte längre”.
……………………………….
Permanent adressändring kan vara till hjälp för personer med demenssjukdom, så att den som skall ha hand om räkningar får posten. Efter att jag hittat min mammas räkningar i botten på tvättkorgen skaffade jag henne en c/o adress till mig och satte upp även hennes namn på min brevlåda.
……………………………….
Om du inte har möjlighet att hjälpa den som har demenssjukdom med räkningar o.dyl. skaffa en God man.
……………………………….
Om du märker att någon anhörig som litar på dig börjar bli demenssjuk, ordna med fullmakt helst innan diagnos för demenssjukdom fastställts! (Detta hjälpte jag min mamma med eftersom jag läst att det kan bli problem med att fastställa viljan hos en person som blivit diagnostiserad som demenssjuk).
……………………………….
Gällande inköp av hjälpmedel kontrollera först om du gratis eller mot en mindre avgift kan få låna dessa. Hur pass mycket hjälp du får beror i första hand på var du bor, men även på den som bedömer din situation och hur pass övertygande du själv eller dina anhöriga är.
Börja med att fråga en sjuksköterska/läkare på din vårdcentral hur du skall agera. (Ofta får man vidare kontakt med arbetsterapeut/hjälpmedelscentral, när det gäller GPS-larm kan kontakt även ske genom demensteam).
…………………………………………………………………………..

5 Användbara länkar 

”Goda män” som inte alltid är goda!
……………………………….
Hur man kan hitta den som gått vilse
……………………………….
Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) svarar på frågor angående anhöriga t.ex. demens, gå in på webbsidans överkant, klicka på: ”Frågor & svar”. 
……………………………….
Om goda män & fullmakter
……………………………….
Svenskt Demenscentrum har en hemsida där man kan läsa om: Fakta om demens, Forskning, Arbeta med demens, Leva med demens, Utbildning & Publicerat.
Se även inlägget Bra knep för att stötta minnet
……………………………….
Söka bidrag genom stiftelser & fondmedel Om man tycker att man behöver ett hjälpmedel som man blir nekad till finns möjligheten att söka bidrag.
……………………………….
Tecken på demenssjukdom
……………………………….
Tända och släcka lampor från rullstol
……………………………………………………………………………………….