Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , ,

25x15 Föreningen för soc tj'

INNEHÅLL:
1. LITE ALLMÄNT OM SOCIALA TJÄNSTEHUNDAR
2. BESÖKSHUNDAR
….a. Vad som är bra med besökshundar
….b. Historik
….c. Volontärbesökare & medtag av egen hund till arbetsplats
….d. Problem med allergier och alternativet robotdjur
3. FÖRENINGEN FÖR SOCIALA TJÄNSTEHUNDAR
4. UTBILDNING AV BESÖKSHUNDAR
5. BESÖKANDE DJUR FÖRUTOM HUNDAR
6. LITTERATUR
7. LÄNKAR
………………………………………………………

1. LITE ALLMÄNT OM SOCIALA TJÄNSTEHUNDAR

Till sociala tjänstehundar brukar man räkna Besökshundar, Vårdhundar, Terapihundar, Skolhundar m.fl.
Den internationella termen är Animal Assisted Interventations (AAI) för Vårdhund, Terapihund & Skolhund som arbetar målinriktat tex genom remisser, läroplaner eller andra typer av uppdragsbeskrivningar.

I detta blogginlägg kommer jag bara att skriva om besökshundar vars uppgift är att tillsammans med en förare sprida glädje och motivation oftast på olika former av äldreboenden, men också på sjukhus och fängelser.
Den internationella termen för Besökshundar är Animal Assisted Activity (AAA).

På följande länk kan du läsa mer om vad de olika sociala tjänstehundarna gör. https://terapihundar.se/vad_ar_en_terapihund/
……….
På ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om Ledarhundar för synskadade.
https://handikapptips.wordpress.com/2021/01/24/om-ledarhundar/
………………………………………….
.
Hunden Maya Föe för Soc Tjänstek-15x 22,8

2. BESÖKSHUNDAR

….a. Vad som är bra med besökshundar
Att klappa djur gör oss ofta lugna. Husdjur verkar ha flera positiva hälsoeffekter, det visar flera studier där man undersökt framför allt hundars påverkan på äldre människor.

“Att bara klappa ett djur kan sänka nivån på stresshormonet kortisol och öka frisättningen av signalsubstansen serotonin, vilket resulterar i sänkt blodtryck och hjärtfrekvens och eventuellt förhöjt humör”, säger forskaren Professor Marwan Sabbagh, MD, se: https://health.clevelandclinic.org/why-having-a-pet-of-any-kind-may-boost-your-mood-and-keep-your-brain-healthy/

Besökshundar kan också genom taktil beröring ge tröst, trygghet och värme vilket är extra viktigt för personer med demenssjukdom som kanske mist talet och igenkännande av vänner och släktingar. Det har visat sig att djurbesök i vissa fall också hjälpt mot smärta.

Många besökshundar är utbildade (ibland nästan som cirkushundar) för att kunna aktivera t.ex. genom att hämta bollar som de boende kastar, hoppa genom ringar m.m. medan andra besökshundar mer går omkring och besöker såväl sittande som sängliggande. – Längst ner på denna sida finns länkar till filmer där man kan se hundar med förare i arbete.

Förutom att människor kan bli lugna m.m. tror jag framför allt att ett trevligt djurbesök kan bidra till trevliga samtal med de övriga boenden och personal samt förgylla den grå vardagens tristess och ensamhet, som ofta upplevs på äldreboenden!
………………………………….
.
….b. Historik

Redan de gamla grekerna använde hundar i terapeutiskt syfte i läketempel. Ett annat exempel från 800-talet i staden Gheel i Belgien där människor med fysiska och psykiska sjukdomar vårdades var djur involverade eftersom de ansågs återställa harmoni i kropp och själ.

På 1700-talet insåg kväkare i England hundars positiva inverkan på psykiskt sjuka patienter.
I Storbritannien finns sedan 1983 en volontärorganisation Pets As Therapy (PAT) som besöker sjukhus, vårdhem, fängelser, specialskolor och hospices med hund eller katt. I en artikel från 2013 kan man läsa att cirka 4 500 hundar samt 108 katter besökte 130 000 människor varje vecka. Besökshundarna och dess förare får inte någon utbildning utan hundägarna ansöker hos PAT och om det visar sig att hunden har rätt temperament får de börja jobba. Volontärerna får inget betalt utan måste själva betala till föreningen ett årligt bidrag som går till ansvarsförsäkring.
Mer historik kan du läsa om på följande länkar:
https://caninechronicle.com/?p=19927
https://vardhundskolan.se/fakta-historik/historik/
…………………………..
I Sverige introducerades sociala tjänstehundar sent jämfört med andra länder. Blackie Boy, en svart labrador, var på 1980-talet den först landstingsanställda terapihunden i Sverige på demensboendet Baltzargården i Motala. Den som ordnade med det var Barbro Beck-Friis, professor i geriatrik. I boken »Hundens betydelse i vården« från 2007 skriver hon om honom: »Han skapade trygghet, skratt och lekfullhet, tröst och kroppskontakt. […] Man kunde sammanfatta effekterna i ett enda ord – livskvalitet.«
https://lakartidningen.se/aktuellt/2012/11/vovven-ny-medarbetare-i-varden/
………………………………………
Ordet vårdhund” bildades 2007 i Uppsala i samband med uppstarten av projektet ”Hund i Vården”. Åren 2008 – 2012 bedrevs ett projekt av Hälsans Natur som leddes av representanter från bl.a. Demensförbundet, Alzheimerföreningen, STROKE-Riksförbundet och Riksförbundet Hjärnkraft, där det framtogs en modell för vårdhund och förare samt riktlinjer för det praktiska arbetet inklusive tester för att bedöma om en hund med förare är lämplig för arbete inom vård och omsorg. (Den svenska modellen)
Se: https://vardhundskolan.se/fakta-historik/den-svenska-modellen/
………………………………………
.
….c. Volontärbesökare & medtag av egen hund till arbetsplats.
I Storbritannien är det mycket vanligt med besöksvolontärer med hund, se B. Historik, vilket det inte är i Sverige.

Eftersom en del äldreboenden tycker sig ej ha råd med att anställa utbildade besökshundar med förare har jag läst om att det förekommer att personal tar med sig egna husdjur. Ibland fungerar det jättebra, men enligt Ingeborg Höök (sjuksköterska och tidigare ansvarig för Vårdhundskolan) är det väldigt få hundar som passar, inte för att hundarna är elaka men för att de kanske väljer ut några få personer som den gillar att bli klappade av men undviker andra kanske beroende på att personen har ett avvikande beteende, klappar hunden mothårs etc. Dessa personer kan då känna sig bortvalda och må ännu sämre än om hunden inte fanns där. – En utbildad vårdhund ska kunna ta kommando från vilken patient som helst.
I samma artikel föreslås att katt kan vara ett alternativ, som har en fantastisk förmåga att trösta. Det finns många katter inom äldrevården och de kostar ingenting, säger Barbro Beck-Friis (Läkare inom geriatrik).
FRÅN LÄKARTIDNINGEN 2012-11-20
…….
Mina åsikter om detta: Jag tycker att det är jättebra med utbildade besökshundar, på min mammas demensboende kom en sådan vilket var mycket uppskattat. Men om äldreboendet inte anser sig ha råd med ett utbildat besökhundsteam och valet är att det inte kommer några hundar alls tycker jag att en snäll, ickeskällande outbildad hund är bättre än avsaknaden av hundbesök. Livet är orättvist, som att även om hundar kanske väljer att gå fram till några boende och kanske undviker andra så tycker jag fördelarna överväger motsatsen. När det gäller människobesök på särskilda boenden är det inte heller rättvist, en del får många besök, kanske dagligdags medan andra inte får några besök alls, skulle millimeterrättvisa råda skulle alla besök förbjudas!! Däremot om det gäller allergier tycker jag att pälsdjursbesök inte borde tillåtas om inte allergifri plats kan erbjudas.
………………………………………
.
 ….d. Problem med allergier och alternativet robotdjur
När det gäller allergier som kan uppstå av pälsdjur på äldreboenden står det inte så mycket skrivet. Men det kan självklart vara ett problem och det finns exempel på person som inte kunde erbjudas pälsfritt äldreboende i sin hemkommun, se:
https://www.expressen.se/debatt/tillganglighet-ar-en-mansklig-rattighet-aven-for-allergiska-/

Det är därför viktigt att äldreboenden som ofta har flera avdelningar ordnar en pälsdjursfri avdelning om det finns allergiker. – Själv är jag allergisk mot katt, jag kan vistas i samma rum som en katt, men skulle fått problem om någon placerade en katt i mitt knä eller säng.

Likaså finns det människor som av olika anledningar är rädda för djur och de måste givetvis slippa träffa dessa, gäller det korta djurbesök kan de kanske vara på sitt rum eller i annan lokal under djurbesöket.

Se följande länkar: Vårdpersonalens inställning till och upplevelse av djur på särskilt äldreboende – En enkätstudie
Artikel i äldrenytt: Pälsdjur i äldreomsorgen
Artikel från organisationen Butikerna: Ett helt liv med sällskapsdjur, visst är det möjligt! 

.
Mentex

Digitala terapidjur även kallade robotdjur är ju inte på långa vägar så trevliga som riktiga djur, men kan av många speciellt demenssjuka, ändå ge en positiv upplevelse.
Den digitala terapihunden har inbyggda sensorer som svarar på beröring, ljud och rörelse och hundens hjärtslag kan kännas. Den finns i två varianter: https://mentex.se/demensbutik/tagg/robothund/
Film som visar hur hunden fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=PpvbQ2nbnms
…..
Den digitala terapikatten har också inbyggda sensorer som svarar på beröring och rörelse och kan spinna. Den finns i många varianter.
Film som visar hur robotkatten fungerar: https://youtu.be/ZuEd3tAckqs
Dessa robotdjur säljs av Mentex Terapimaterial och kostar 2 600:- (Prisuppgift från februari 2022)
…………………………………………………………………………..
.

3. FÖRENINGEN FÖR SOCIALA TJÄNSTEHUNDAR FFSTH

Om föreningen: Föreningen för Sociala Tjänstehundar är Nordens största branschorganisation för sociala tjänstehundar. Föreningens vision är att sprida information om sociala tjänstehundar, öka samarbete mellan utbildare, användare och hundförare samt lyfta fram en ny yrkeskår i skola, vård och omsorg.
De utbildningsanordnare och utbildade team som presenteras på föreningens hemsida har alla blivit godkända av föreningen och håller en hög kvalitet som Föreningen för Sociala Tjänstehundar stolt står bakom.
Se: https://www.ffsth.se/
………………………………………………………….
.

4. UTBILDNING AV BESÖKSHUNDAR

I Sverige finns följande utbildningsanordnare:
Svenska Terapihundskolan, Svenska Pedagoghundinstitutet, Swedish Dog Academy och Hundens hus.
Många som går en besökshundsutbildning arbetar sen tidigare inom sjukvård, anstalt etc.
De flesta utbildningsutövarna fodrar fullföljd gymnasiekompetens samt datakunskap.
Lön kan vara svårt att beräkna, då hundvårsteam inte arbetar på heltid, uppskattningsvis c:a 500 Kr – 900Kr per timme exklusive moms. Kollektivavtal lär finnas.

När hunden blir gammal och inte kan arbeta längre och man vill skaffa ny besökshund blir avgiften för utbildningen lägre enligt de jag har kontaktat, eftersom man inte behöver gå den teoretiska delen igen.
……………………………………………………………..
Svenska Pedagoghundinstitutet
 (Utbildare – anslutna till FFSTH)
Besöks- och terapihundsteam med distansundervisning.
Innan start av utbildning ingår en inprovning/intervju (kostnadsfritt) för att se att hunden är social och gillar människor.
Förkunskaper gymnasieutbildning i grunden eller likvärdig utbildning och grundläggande datavana.
Kurstiden varierar mellan 8 – 18 månader och går att anpassa om man samtidigt har ett arbete.
Kostnad 18 695:- inklusive licensiering samt id-kort. Uppdatering av id-kort skall ske efter 2 år, till en kostnad av 250:-.
Om hunden inte kan arbeta längre och man vill skaffa ny hund går utbildningskostnaderna på cirka halva priset av kursen.
(Kostnadsuppgifterna är från feb 2022.)
Se vidare:
https://www.pedagoghunden.se/tjanster/besoks-och-terapihundsteam/
……………………………………………………………..
Svenska Terapihundskolan (Utbildare – anslutna till FFSTH) har Besökshundsutbildning med lämplighetstest som görs i förväg, därefter 7 seminariedagar, 1 diplomeringsdag samt distansundervisning.
Krav fullföljd gymnasieskola eller motsvarande samt kunskaper i den målgrupp man tänkt arbeta med. Tillgång till en dator, kunskap i ordbehandlingsprogram samt internetuppkoppling. Hunden ska ha en god grundlydnad.
Utbildningstiden beräknas till 6 månader från att man genomfört lämplighetstestet som är det första steget i utbildningen.
Utbildning på flera orter i landet.
Kursavgift – 19 598:- inklusive lämplighetstest och diplomering. Kurslitteraturskostnader tillkommer, (Kostnadsuppgifterna är från feb 2022.)
Se vidare: https://www.terapihundskolan.se/besokshundspaketet/
……………………………………………………………..
Swedish Dog Academy ligger utanför Eslöv, (det är en del av Vårdhundsskolan vars utbildare är anslutna till FFSTH)
Swedish Dog Academy bedriver många kurser bl.a. Besökshundsutbildning. För denna utbildning är det inget krav att föraren har utbildning inom vård, skola eller omsorg. Kursen är på ca 6 månader. Kostnad 16.800.- (Prisuppgift från feb 2022).
Lärarna är från Vårdhundskolan.
Vad som ingår i utbildningen: Onlineportal med föreläsningar, övningar m.m.
Deras kompendie: ”Besökshundens ABC”.
Online webinar & onlineträffar samt Fysiska workshops (6 st halvdagar)
Se vidare: https://swedishdogacademy.com/produkt/besokshundsutbildning/
……………………………………………………………..
Hundens hus har Besökshundsutbildning i Göteborg med utbildning som sker i tre steg.
Först görs en inprovning med din hund angående hundens lämplighet kostnad 900:-. Kostnad för själva kursen 11 500:-. Därefter certifiering 2 500:- (Kostnadsuppgifterna är från feb 2022.)
Se vidare: https://goteborg.hundenshus.se/produkt/besokshundsutbildning-2-3-2022/
…………………………………………………………………………………….
.

5. BESÖKANDE DJUR FÖRUTOM HUNDAR

Besökshund med förare är ju inte precis gratis och många äldreboenden anser sig inte ha råd med det, men välkomnar idén med djurbesök och har därför på andra sätt försökt att lösa det med ”billigare” djur som med katt, kaniner, marsvin, akvariefiskar, fåglar, sköldpaddor och höns samt också hästbesök.
…………………………………………..

Katter
Katter finns på en del äldreboenden som besöksdjur, som medtagna av personal och som permanent boende.
Det beror ju mycket på katten och dess hantering om det fungerar bra eller inte. I följande studie gällande 29 boenden med katter skrivet i tidningen Djurskyddet kan man få lite mer insyn om hur det fungerar och vilka problem som kan uppstå, se: Kattliv på äldreboende – så har katterna det
Publicerad den 15 maj, 2019.
…………
I Äldreomsorg har Amelia Adamo skrivit en krönika: Får jag ta katten med mig in på boendet?
…………………………………………..

Hästar
Om man googlar på Hästar på äldreboenden får man upp många svar både på artiklar och Youtubefilmer. Det verkar på senare år ha blivit mycket populärt med dessa besök, men fått en del kritik av en smittskyddsläkare.
Minihästen Asco sprider glädje på äldreboendet Från Mitti.se Huddinge
Rosendalsgårdens äldreboende har fått oväntat besök. Det var minihästen Asco som kom och spred glädje. ”Här kan vad som helst hända”, säger Kajsa Holmberg, aktivitetsansvarig.
…………

Här följer länkar till två Youtubefilmer med hästbesök:
ALLÉGÅRDENS ÄLDREBOENDE
Miniatyrhästarna Asco och Musse från Hälsans Djur besöker Allégårdens äldreboende i Täby. Att klappa en mjuk mule och borra ner näsan i manen väcker glädje och minnen hos de äldre. Och det är ju praktiskt med hästar som får plats i hissen! Jul 9, 2021
Se: https://www.youtube.com/watch?v=jH6YtOE7HrA
…………………………
Miniatyrhäst + äldreboende = Kärlek ❤️ Mar 22, 2020
Miniatyrhästen Akilles på besök i olika demensboenden som ger mycket glädje, han kan dansa och tom gå på bakbenen. Han är mycket social går lugnt fram till de boende och låter sig klappas.
Se: https://www.youtube.com/watch?v=uP6cYYbw_rU 
……………………….

EGNA DJUR MEDTAGNA PÅ BOENDEN
Se Ersta diakonis policy: https://www.erstadiakoni.se/verksamheter/aldreomsorg/aldreboenden/vara-aldreboenden/var-husdjurspolicy/
Vad som gäller på andra boenden får man fråga boendets verksamhetschef vad som gäller.
…………………………………………………………………………..

6. LITTERATUR

OBS! En del av dessa böcker ingår som kurslitteratur i de olika besökshundsutbildningarna jag skrivit om.

Om man klickar på länkarna till butikerna kan man läsa lite mer om böckernas innehåll
……………………………..
Blygerhundar : så gör du din hund till en superhjälte, 2017, Jessica Mann, ISBN: 9789198339529. Finns också som studiehandledning och E-bok
Säljs av Adlibris & Bokus
……………………………..
Civila tjänstehundar : en bok om hundar i konkret mänsklig tjänst, 2006, Åsa Tova Bergh, ISBN: 9789163195853
Säljs av Adlibris & Bokus
……………………………..
Hund på recept : den professionella vårdhunden, 2010, Ingeborg Höök,
ISBN: 9789172057012.
Slut på förlaget. Den finns på Stockholms stadsbibliotek. Den kan också finnas på antikvariat t.ex. Bokbörsen

……………………………..
Hundens betydelse i vården : erfarenheter och praktiska råd, 2007, Peter Strang, Barbro Beck-Friis, Anna Beck-Friis, ISBN: 9789172055155.
Slut på förlaget. Den finns på Stockholms stadsbibliotek
……………………………..
Hundens språk och tankar, 2021, Per Jensen, ISBN: 9789127172746. Finns också som E-bok
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………..
Klickerträning och lugnande signaler : Så här tränar du bort aggressionsproblem hos hundar, 2007, Emma Parson, ISBN: 9788292189320
Säljs av Adlibris och Bokus
……………………………..
Kontaktkontraktet : en bok om människans samspel med hunden – från valp till vuxen: 2016, Eva Bodfäldt, ISBN: 9789197357876
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………….
Lexikon i hundspråk : lär dig tolka din hunds signaler, 2018, Anders Hallgren,
ISBN:
9789163938375
Säljs av Adlibris och Bokus
…………………………….
Nytta och nöje med hunden : din blivande terapihund 2018, Monica Broman,
ISBN: 9789175272016
Säljs av Bokus
…………………….
Sociala tjänstehundar : omsorg utan ord, 2018, Sara Karlberg, Helena Eriksson,
ISBN: 9789198425741. Finns också som E-bok
Säljs av Adlibris & Bokus
…………………….
Verktygslådan : aktiviteter för kreativa HundTeam, 2019, Gunilla Backman, Helene Folkunger, Åsa Sparr, ISBN: 9789175272658
Säljs av Bokus
…………………….
Ytterligare förslag om man söker på ordet Hundträning på: Adlibris och Bokus
…………………………………………………………………………..

7. LÄNKAR

….a. Om besökshundar
……………………………….
Aftonbladet artikel 2021-12-20
Hunden Lovis sprider glädje på äldreboenden – prisas som Årets djurhjälte av Jonas Sylvén Möller
……………….. 
YOUTUBE-FILMER
Om man går in på nätet på:
https://www.youtube.com/ och sen söker på besökshundar får man upp många filmer, här är några av dem
……
Hunden Lovis är årets djurhjälte – sprider glädje på äldreboenden | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play. Dec 13, 2021
Från Aftonbladets Svenska hjältar-gala i TV4, har sex vardagshjältar av flera hundra blivit utvalda av en jury för sina insatser. Hunden Lovis är som är en av de utvalda är utbildad besökshund som besöker personer som bor på äldreboenden. Hon prisas för sina insatser där hon ger stöd och sällskap till äldre.
Se: https://www.youtube.com/watch?v=9_jA0NmT_rw
…………………….
Vårdhunden Othello, radioreportage januari 2015
Reportage från Högdalens äldreboende och intervju med Öystein Johannessen Quiding om arbete med hund i vården. Bildspel hämtat från bloggen ”Vårdhunden Othello”
Se: https://www.youtube.com/watch?v=ef2uX5WQf58
…………………….
Vad är en terapihund, från Stockholms Hundmässa, Jan 20, 2017
Sara Carlberg från Terapihundskolan visar och berättar om terapihundar
Se: https://www.youtube.com/watch?v=4zp2MsZuMy4
…………………….
Vårdhund på remiss Sep 15, 2020
Se: https://www.youtube.com/watch?v=-S2du98LNJg
……………………………………………………………….

    b. Om tips på olika aktiviteter för personer på särskilda boenden
……….
Akrylmålning utan talang & kunskaper
……….
Akvarellmålning utan kunskaper
……….
Aktiviteter för personer med demenssjukdom – musik
……….
Arm- & benträning med minicykel och Sittgympa och lättare gympa
……….
Gosedjur & empatidockor för personer med demenssjukdom
……….
Kalligrafi & skönskrift för nybörjare. Del 1. + Kalligrafi & skönskrift för nybörjare. Del 2.
……….
Musikspelare, musikmöbler, spelande dockor, nallar & sångböcker m.m. för personer med demenssjukdom
……………..
Målarböcker för vuxna
……….
Samtal, telefon, TV, radio, dator, surfplatta, fotoram, DVD och böcker för personer med demenssjukdom
……….
Spel, kortlekar och pussel för personer med demenssjukdom
………………….
Textila och konstnärliga aktiviteter för personer med demenssjukdom
(Fritt broderi och flera förslag på enkel stickning utan mönster) ………………………………………………………………………………..
.
Maya 10,5x15
……………………………………………………………………………………………….